عقیق زرد کمرنگ طبیعی بیضی 4.1 گرم

140,000 تومان

این محصول یک عقیق زرد کمرنگ طبیعی و بدون بهسازی با وزن 4.1 گرم و تراش بیضی می باشد.

موجود

قیمت خرید سنگ عقیق زرد
عقیق زرد کمرنگ طبیعی بیضی 4.1 گرم

140,000 تومان