عقیق زرد عسلی طبیعی بیضی 5 گرم

100,000 تومان

این محصول یک عقیق زرد عسلی طبیعی و بدون بهسازی با وزن 4.1 گرم و تراش بیضی می باشد.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ عقیق زرد عسلی اصل معدنی طبیعی
عقیق زرد عسلی طبیعی بیضی 5 گرم

فروخته شد!