عقیق عسلی طبیعی 1.9 گرم

55,000 تومان

این محصول یک عقیق عسلی طبیعی و بدون بهسازی با وزن 1.9 گرم و تراش بیضی دامله از خراسان جنوبی است

موجود

قیمت خرید سنگ عقیق زرد
عقیق عسلی طبیعی 1.9 گرم

55,000 تومان