عقیق عسلی طبیعی 2.3 گرم

80,000 تومان

این محصول یک عقیق عسلی طبیعی و بدون بهسازی با وزن 2.3 گرم و تراش بیضی دامله از خراسان جنوبی است.

موجود

قیمت خرید سنگ عقیق زرد
عقیق عسلی طبیعی 2.3 گرم

80,000 تومان