فیروزه شجر نیشابور اصل و بدون بهسازی 2.2 گرم

285,000 تومان

این سنگ یک فیروزه شجر نیشابور تراش اشکی دارای رنگی خوب و رگه های طبیعی ماتریکس خود است. این فیروزه نیشابور بدون بهسازی شیمیایی بوده و کاملا طبیعی می باشد.

فروخته شد!

خرید فیروزه نیشابور بدون بهسازی
فیروزه شجر نیشابور اصل و بدون بهسازی 2.2 گرم

فروخته شد!