سنگ فیروزه نیشابور شجری خوش نقش (بدون بهسازی) 1.9 گرم

259,000 تومان

این محصول یک نگین سنگ فیروزه نیشابور شجر با رگه های زیبا ناشی از ماتریکس خود می باشد. این سنگ با تراش اشکی ، طبیعی و بدون بهسازی بوده و دارای رنگ فیروزه ای روشن است.

فروخته شد!

خرید فیروزه نیشابور شجری طبیعی
سنگ فیروزه نیشابور شجری خوش نقش (بدون بهسازی) 1.9 گرم

فروخته شد!