سان استون (سنگ خورشید) طبیعی 3.9 قیراط

30,000 تومان

این سنگ یک سان استون (سنگ خورشید) 3.9 قیراطی بیضی است که در نور ورودی پدیده اونتورسنسی را نمایش می دهد. این نگین مناسب گردنبند یا سنگ انگشتر بوده و کاملا طبیعی و بدون بهسازی می باشد.
ترکهایی در این سنگ دیده می شود.

فروخته شد!

قیمت خریدسنگ خورشید سان استون اصل و معدنی طبیعی
سان استون (سنگ خورشید) طبیعی 3.9 قیراط

فروخته شد!