نگین فیروزه نیشابور ابعاد کوچک 5.1 قیراط

380,000 تومان

این سنگ یک فیروزه نیشابور تراش بیضی ابعاد کوچک با وزن 5.1 قیراط است. این فیروزه بدون بهسازی و کاملا طبیعی می باشد.

موجود

قیمت خرید سنگ فیروزه نیشابور طبیعی
نگین فیروزه نیشابور ابعاد کوچک 5.1 قیراط

موجود