نگین فیروزه نیشابور خوش نقش 2.7 قیراط

400,000 تومان

این سنگ یک فیروزه نیشابور تراش بیضی ابعاد کوچک با وزن 2.7 قیراط است. این فیروزه بدون بهسازی و کاملا طبیعی می باشد.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ فیروزه نیشابور اصل طبیعی
نگین فیروزه نیشابور خوش نقش 2.7 قیراط

فروخته شد!