آویز رز کوارتز طبیعی با تراش قلبی 5.23 گرم

38,000 تومان

این محصول یک آویز رز کوارتز با رنگی صورتی و هالی ای تیره رنگ در یک طرف آن می باشد. لازم به ذکر است که این محصول بدون زنجیر ارائه میگردد.

فروخته شد!