آویز رز کوارتز طبیعی با تراش قلبی 5.23 گرم

38,000 تومان

این محصول یک آویز رز کوارتز با رنگی صورتی و هالی ای تیره رنگ در یک طرف آن می باشد. لازم به ذکر است که این محصول بدون زنجیر ارائه میگردد.

فروخته شد!

سنگ رز کوارتز قلبی
آویز رز کوارتز طبیعی با تراش قلبی 5.23 گرم

فروخته شد!