آویز رز کوارتز طبیعی با تراش قلبی 5 گرم

56,000 تومان

این محصول یک آویز رز کوارتز با رنگی صورتی و منشا همدان می باشد. لازم به ذکر است که این محصول بدون زنجیر ارائه میگردد.

فروخته شد!

آویز رز کوارتز زیبا
آویز رز کوارتز طبیعی با تراش قلبی 5 گرم

فروخته شد!