عقیق شجر شکوفه بهاری طبیعی 2.7 گرم

210,000 تومان

این محصول یک عقیق شجر بهاری با نمایی مصور از شکوفه های سفید و قرمز بهاری و زمینه سوسنی کمرنگ است .

موجود

قیمت خرید سنگ عقیق شجر بهاری سوسنی طبیعی اصل معدنی
عقیق شجر شکوفه بهاری طبیعی 2.7 گرم

موجود