سان استون استار درشت و طبیعی 19.15 قیراط

465,000 تومان

این محصول یک نگین سان استون طبیعی با ویژگی چاتویانسی و استار می باشد. پدیده استار این سنگ در زیر نور معمولی نیز قابل مشاهده و در نور شدید بسیار واضح است که در تصویر اول نیز نور شدید می باشد. در تصویر دوم که سنگ به صورت عمودی است نیز استار آن را در نور کم و عادی میبینید (که البته در واقعیت بهتر از عکس است). سان استون های استار جزو نمونه های کمیاب می باشند. در بغل و پشت این نگین ترک هایی جزئی (غیر قابل لمس) نیز دیده میشود. این نگین به عنوان سنگ گردنبند یا انگشتر فاخر بسیار مناسب است.

فروخته شد!