سنگ عقیق شجر بهاری زمینه سوسنی 2.8

160,000 تومان

این محصول یک عقیق شجر بهاری معدنی و زیبا با زمینه ارغوانی – سوسنی است که قابل استفاده در هر جواهر آلاتی می باشد.

فروخته شد!