سنگ عقیق شجر درشت زیبا 15.3 گرم

370,000 تومان

این محصول یک شجر بهاری  طبیعی درشت 15.3 گرمی است با رنگ زمینه یاسی کمرنگ بوده که خزه هایی همانند شکوفه های بهاری در آن نمایان شده است.

فروخته شد!