عقیق شکوفه بهاری بیضی 7.8 گرم

200,000 تومان

این سنگ یک عقیق شکوفه بهاری 7.8 گرمی بیضی با زمینه شفاف می باشد. یک ترک کم پیدا جزئی در سنگ وجود دارد.

فروخته شد!