عقیق شکوفه بهاری بیضی 2 گرم

175,000 تومان

این سنگ یک عقیق شکوفه بهاری 2 گرمی بیضی انگشتری با زمینه سوسنی می باشد.

موجود

قیمت خرید سنگ عقیق شجر بهاری سوسنی طبیعی اصل معدنی
عقیق شکوفه بهاری بیضی 2 گرم

موجود