سنگ شجر شکوفه سفید بهاری 3.6 گرم

200,000 تومان

این محصول یک شجر شکوفه بهاری 3.6 طبیعی است که با رنگی از طیف سوسنی ملایم و نمایی همانند شکوفه های بهاری مناسب استفاده در هر نوع زیور آلاتی می باشد.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ عقیق شجر بهاری سوسنی طبیعی اصل معدنی
سنگ شجر شکوفه سفید بهاری 3.6 گرم

فروخته شد!