سنگ شجر شکوفه سفید بهاری 6 گرم

200,000 تومان

این محصول یک شجر شکوفه بهاری 6 طبیعی است که با رنگی از طیف سوسنی ملایم و نمایی همانند شکوفه های بهاری مناسب استفاده در هر نوع زیور آلاتی می باشد.

فروخته شد!