نگین کوارتز دودی تراش بیضی 8.2 قیراط

80,000 تومان

این کوارتز دودی با تراش بیضی فست خورده دارای کیفیتی خوب و مقدار ناچیزی اینکلوژن است که با چشم معمولی نیز دیده میشوند. این سنگ را با قیمتی مناسب میتوانید خرید نمایید و به عنوان سنگ انگشتر استفاده کنید.

فروخته شد!