کوارتز توت فرنگی طبیعی 1.3 گرم

76,000 تومان

این محصول یک کوارتز توت فرنگی (در خونی) طبیعی زیبا و بدون بهسازی با وزن 1.3 گرم است که دارای تراش بیضی دامله و اینکلوژن های قرمز دانه ای اکسید آهن می باشد. در این سنگ ترک دیده می شود.

فروخته شد!