سنگ در خونی طبیعی 1.5 گرم

95,000 تومان

این محصول یک کوارتز توت فرنگی (در خونی – در حسینی) طبیعی زیبا و بدون بهسازی با وزن 1.5 گرم است که دارای تراش بیضی دامله و اینکلوژن های قرمز دانه ای اکسید آهن می باشد. در این سنگ ترکهایی ناچیز وجود دارد.

فروخته شد!