سنگ در خونی طبیعی 1.5 گرم

95,000 تومان

این محصول یک کوارتز توت فرنگی (در خونی – در حسینی) طبیعی زیبا و بدون بهسازی با وزن 1.5 گرم است که دارای تراش بیضی دامله و اینکلوژن های قرمز دانه ای اکسید آهن می باشد. در این سنگ ترکهایی ناچیز وجود دارد.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ در حسینی خونی کوارتز توت فرنگی طبیعی
سنگ در خونی طبیعی 1.5 گرم

فروخته شد!