سنگ کوارتز توت فرنگی (در خونی) اشکی 4.41 گرم

150,000 تومان

این محصول یک کوارتز توت فرنگی (در خونی – در حسینی) درشت طبیعی و بدون بهسازی با وزن 4.41 گرم است که دارای تراش اشکی دامله و اینکلوژن های قرمز دانه ای اکسید آهن می باشد.

فروخته شد!

خرید سنگ کوارتز توت فرنگی (در خونی) اشکی
سنگ کوارتز توت فرنگی (در خونی) اشکی 4.41 گرم

فروخته شد!