کوارتز توت فرنگی (در خونی) قرمز 2.92 گرم

115,000 تومان

این محصول یک کوارتز توت فرنگی (در خونی – در حسینی) طبیعی و بدون بهسازی با وزن 2.92 گرم است که دارای تراش بیضی دامله و اینکلوژن های قرمز دانه ای اکسید آهن می باشد.

فروخته شد!

کوارتز توت فرنگی (در خونی) قرمز
کوارتز توت فرنگی (در خونی) قرمز 2.92 گرم

فروخته شد!