سنگ خورشید استار باکیفیت 9.46 قیراط

250,000 تومان

این محصول یک نگین سان استون طبیعی با ویژگی چاتویانسی و استار می باشد. پدیده استار این سنگ در زیر نور معمولی نیز قابل مشاهده و در نور شدید واضح است که در تصویر اول نیز نور شدید می باشد. در تصویر دوم نیز استار آن را در نور کم و عادی به صورت ضعیف میبینید. سان استون های استار جزو نمونه های کمیاب می باشند. در بغل و پشت این نگین ترک هایی جزئی (غیر قابل لمس) نیز دیده میشود. این نگین به عنوان سنگ گردنبند یا انگشتر فاخر بسیار مناسب است.

فروخته شد!