سان استون طبیعی گرد 4.2 قیراط

80,000 تومان

این سنگ یک سان استون (سنگ خورشید) 4.2 قیراطی گرد ابعاد کوچک است که در نور ورودی پدیده اونتورسنسی قوی را نمایش می دهد. این نگین مناسب گردنبند یا سنگ انگشتر بوده و کاملا طبیعی و بدون بهسازی می باشد. در این سنگ ترک وجود دارد.

فروخته شد!