سنگ خورشید نارنجی باکیفیت 4.7 قیراط

95,000 تومان

این سنگ یک سان استون (سنگ خورشید) 4.7 قیراطی است که در نور ورودی پدیده اونتورسنسی قوی نشان می دهد. این نگین مناسب گردنبند یا سنگ انگشتر بوده و کاملا طبیعی و بدون بهسازی می باشد.

فروخته شد!