سان استون گرد 7.2 قیراط

290,000 تومان

این محصول شامل یک عدد سان استون (سنگ خورشید) با وزن 7.2 قیراط ، گرد است که در نور ورودی پدیده اونتورسنسی نشان می دهد.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ خورشید سان استون طبیعی
سان استون گرد 7.2 قیراط

فروخته شد!