سنگ خورشید طبیعی 11.5 قیراط

130,000 تومان

این سنگ یک سان استون (سنگ خورشید) 11.5 قیراطی بیضی است که در نور ورودی پدیده اونتورسنسی خوب (اثر شیلر) نشان می دهد. این نگین مناسب گردنبند یا سنگ انگشتر بوده و کاملا طبیعی و بدون بهسازی می باشد.

فروخته شد!