سنگ خورشید طبیعی درشت 3.7 گرم

220,000 تومان

این سنگ یک سان استون (سنگ خورشید) 3.7 گرمی بیضی درشت است که در نور ورودی پدیده اونتورسنسی (اثر شیلر) قوی نشان می دهد. این نگین مناسب گردنبند یا سنگ انگشتر بوده و کاملا طبیعی و بدون بهسازی می باشد.

فروخته شد!