سنگ خورشید طبیعی درشت 17.7 قیراط

395,000 تومان

این سنگ یک سان استون طلایی دارای کیفیت خوبی است که در برابر نور ورودی نمای چاتویانسی (چشم گربه) را نمایان میکند. این نگین با تراش دایره ای مناسب گردنبند یا سنگ انگشتر می باشد.

فروخته شد!