فیروزه درشت و کلکسیونی کرمان بدون بهسازی 9.2 گرم

490,000 تومان

این محصول یک سنگ فیروزه کرمان بسیار درشت و کلکسیونی با ناخالصی های پیریت طلایی است که از رنگ خوبی برخوردار است. این سنگ صدرصد طبیعی و بدون هیچ گونه بهسازی می باشد. عکس و ویدئو در نور طبیعی روز گرفته شده است.

فروخته شد!