فیروزه آبی خوش رنگ کرمان بدون بهسازی 4.5 گرم

270,000 تومان

این نگین سنگ فیروزه طبیعی دارای رنگ آبی قوی و پیریت هایی با جلای نقره ای/خاکستری در سطح خود است. این فیروزه بدون بهسازی و از معدن میدوک کرمان استخراج شده است.

فروخته شد!

فیروزه کرمان آبی اصل
فیروزه آبی خوش رنگ کرمان بدون بهسازی 4.5 گرم

فروخته شد!