اوپال با پدیده چشم گربه‌ (Cat’s-Eye Opal)

اپال با پدیده چشم گربه
شکل 1. این اوپال شفاف خاکستری 3.79 قیراطی ، بازی رنگ آبی (رنگ غالب) را با یک چاتویانسی متمایز نشان می دهد. عکس توسط Shunsuke Nagai.

اوپال گرانبها به طور مشخص یک جلوه بازی رنگ چشمگیر را نشان می دهد و همچنین ممکن است پدیده چشم گربه یا استار را که توسط ساختار داخلی ایجاد شده است نشان دهد . با این حال ، چاتویانسی و ستاره‌سانی در اوپال بسیار نادر است ، زیرا اپال سیلیکای هیدراته است و شبکه بلوری تکرارشونده ندارد. کلید ایجاد این پدیده و به حداکثر رساندن چاتویانسی در اوپال ، چیدمان دقیق وصله های دارای بازی رنگ ، جهت گیری ” brushstrokes” (ساختار نواری ناشی از ناهمسویی گوی‌های کوچک سیلیسی است که باعث ایجاد بازی رنگ می شود) و تراش خوب است. به تازگی ، آزمایشگاه GIA در توکیو فرصتی برای بررسی یک اوپال شفاف که از دو طرف تراش دامله به ابعاد 12.65 × 10.06 × 5.70 میلی متر و وزن 3.79 قیراط داشت. این سنگ بازی رنگ آبی تا سبز را در یک پس زمینه خاکستری و همچنین یک چاتویانسی واضح و متمایزی نشان می دهد (شکل 1). آزمایش استاندارد گوهر شناسی وزن مخصوص 2.13 و میزان شاخص ضریب شکست نوری RI را 1.45 را نشان می که ثابت میکند اپال است. الگوی نقش قلمو ( brushstroke : اثر یک قلمو رنگ روی کاغذ) در وصله های دارای بازی رنگ ، فلورسانس سفید مایل به آبی قوی و فسفرسانس پس از قرار گرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش با منشا طبیعی سازگار بود. آزمایشات پیشرفته با استفاده از طیف‌سنجی تبدیل فوریه فروسرخ (FTIR) نیز نشان داد که این اپال طبیعی بوده و هیچ گونه شواهدی از آغشته شدن مواد پلیمری و/یا بهسازی با شکر وجود ندارد . این اوپال هیچ ویژگی مصنوعی مانند “پوست ماری” و “ساختار ستونی” در هیچ جهتی نداشت. هیچ مدرکی مبنی بر دابلت یا سرهم کردن سنگ وجود نداشت.

تشخیص اوپال با پدیده چاتویانسی
شکل 2. جلوه چاتویانسی ناشی از انعکاس نور از الگوهای نقش قلمو brushstroke موازی در وصله‌های بازی رنگ. A: این اوپال شامل چندین وصله بزرگ بازی رنگ با نقش قلمو موازی است. B: نمای نزدیک از الگوی brushstroke (نقش قلمو) در مربع سفید در (A) دیده می شود. میدان دید 13.3 میلی متر (A) و 5.60 میلی متر (B). عکس های ماکوتو میورا.

در مشاهده میکروسکوپی ، این اوپال شامل چندین وصله/تکه بزرگ بازی رنگ آبی تا سبز با الگوهایی موازی که مانند اثر برجای مانده از قلمو رنگ روی کاغذ است می‌باشد. brushstroke ها در هر وصله عمود بر طول سنگ و موازی با یکدیگر بودند و بازتاب نور از الگو ، جلوه چاتویانسی (عامل پدیده چشم گربه) متمایز را ایجاد می کرد (شکل 2). از آنجا که اوپال از وصله‌ها/تکه‌های بزرگ آبی بازی رنگ تشکیل شده بود ، نقش قلموهای موازی و شکل دامله با گنبد بلند در برابر پس زمینه خاکستری باعث ایجاد چاتویانسی یا چشم گربه متمایزی می شود. این یک مثال آشکار و واضح از اوپال چشم گربه گرانبها بود.

منابع: Makoto Miura is a staff gemologist, and Yusuke Katsurada is a senior staff gemologist, at GIA in Tokyo. Gems & Gemology, Spring 2021, Vol. 57, No. 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *