کلسدونی رنگ شده به عنوان شبهه کلسدونی آبی

کریزوکولا کلسدونی ، که در تایوان به آن گوهر سیلیکا (جم سیلیکا gem silica) یا کلسدونی آبی نیز گفته می شود ، با ارزش ترین نوع کلسدونی در بازار تایوان است. رنگ آبی مایل به سبز زیبا از میکرو اینکلوژنهای کریزوکولا نشات گرفته است که با مشاهده قله ای در cm-1 3619 در طیف رامان مشخص می شود. این قله را می توان به گروه های OH در کریزوکولا اختصاص داد. بنابراین ، منشا رنگ برای این مواد اساساً به حضور یونهای +Cu 2 در ساختار اینکلوژنهای کریزوکولا ریشه دارد. در چند سال گذشته ، تعداد زیادی از شبهه کالسدونی رنگ شده در بازار تایوان ظاهر شده است. رنگ آبی کلسدونی رنگ شده با نمک های مس و نمونه های طبیعی حاوی کریزوکولا ، توسط یونهای +Cu 2 ایجاد می شود. اخیراً ، یک بارخانه کلسدونی برای شناسایی به آزمایشگاه تحقیقات گوهر اتحادیه تایوان (TULAB) ارسال شد.

شکل 1. طیف رامان نگین کلسدونی در مقایسه با کریزوکولا و کلسدونی آبی ترکیب معدنی کوارتز (463 cm-1) و موگانیت (501 cm-1) را نمایان کرد اما فقدان اینکلوژنهای کریزوکولا (cm-1 3619) را نشان می دهد.

این سنگها به عنوان کلسدونی طبیعی آبی ارائه شده اند ، اما طیف سنجی رامان بعداً آنها را به عنوان کلسدونی بدون قله های مشخصه کریزوکولا تایید کرد (شکل 1). با رضایت مشتری ، آنها یک نمونه دامله را برش داده و سطح مقطع را جلا دادند که یک منطقه بندی رویه آبی را از سطح به مرکز به موازات نمای آن نشان می دهد (شکل 2).

شکل 2. منطقه بندی دیواره آبی در سطح مقطع کلسدونی سنگ که به دلیل آغشته شدن در رنگ مس است. عکس توسط شو-هنگ لین.

نمونه با EDXRF مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نگاشت غلظت در سطح مقطع تأیید کرد که مس روی سطح متمرکز شده و به سمت داخل کاهش یافته است ، که شواهد قوی برای رنگ شدگی با نمک های مس است (شکل 3).

شکل 3. نگاشت غلظت مس در سطح مقطع کلسدونی رنگ شده نشان می دهد که غلظت مس بیشتری در حاشیه و میزان کمتری در داخل آن وجود دارد. رنگهای مختلف در سمت راست نشان دهنده میزان غلظت نسبی مس از بالا به پایین است.

برای بررسی بیشتر، بیست قطعه کلسدونی رنگ شده با نمک های مس نیز EDXRF مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و با نتایج حاصل از بیست قطعه کلسدونی آبی طبیعی مقایسه شدند. نتایج مجدد EDXRF نشان داد که نسبت Si/Cu کلسدونی رنگ شده با نمک های مس بسیار بیشتر از کلسدونی طبیعی آبی است (به ترتیب 400-600 و 4-50). میزان مس در کلسدونی های رنگ شده مورد آزمایش نسبتاً کم بود. انواع زیادی از رنگ ها برای تقویت رنگ کلسدونی وجود دارد. اگرچه مجموعه ای از آزمایشات مانند موارد فوق یک مقایسه جامع بین کالسدونی طبیعی آبی و کلسدونی رنگ شده در این تحقیق ارائه می دهد ، اما نیاز به تأیید بیشتر دارد که آیا این روش ها می توانند در سایر کلسدونی های رنگ شده (با متدهای دیگر) نیز کاربرد کاربردی می باشد یا خیر.

منابع: Shu-Hong Lin Institute of Earth Sciences, National Taiwan Ocean University, Keelung Taiwan Union Lab of Gem Research, Taipei Yu-Ho Li and Huei-Fen Chen Institute of Earth Sciences, National Taiwan Ocean University Jiann-Neng Fang National Taiwan Museum, Taipei GEM NEWS INTERNATIONAL 2020

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *