انواع شهاب سنگ ها با عکس و مشخصات آنها

شهاب سنگ چیست و چرا شناخت طبقه بندی آنها اهمیت دارد؟

انواع شهاب سنگ هاشهاب سنگ ها، سنگ های فضایی با ویژگی های مشخص هستند که آنها را از سنگ های زمینی متمایز میکند. عامل تشکیل شهاب سنگ ها برخورد سیارک ها یا سایر اجرام آسمانی به یکدیگر میباشد. با توجه به اهمیت انواع شهاب سنگ ها در پژوهش های علمی سنگ شناسی و همچنین رونق گرفتن بازار خرید و فروش این اجرام آسمانی تشخیص شهاب سنگها و طبقه بندی آنها ضروری میباشد. طبقه بندی اولیه شهاب سنگها بر اساس ترکیب و چگالی آنها است. در این طبقه بندی ویژگی های کانی شناختی نظیر حضور کانی های دما بالا، وجود برخی کانی های نوظهور نظیر ترولیت، وجود آهن و نیکل به صورت آزاد یا فاز های كانیایی، وجود کندرول، چگالی، خاصیت مغناطیسی، رنگ و سایر ویژگی های ظاهری آنها میباشد.  در یک تقسیم بندی کلی شهاب سنگ ها را به سه گروه اصلی سیدریت ها (به طور متوسط دارای ۹۸%فلز)، سیدرولیت ها (به طور متوسط ۵۰%فلز، ۵۰٪ سیلیکات)، ائرولیت ها تقسیم میکنند.

1- انواع شهاب سنگ های آهنی IRONS (سیدریت)

شهاب سنگ آهنی اوکتاهیدریتچگالی سیدریت ها یا شهاب سنگهای آهنی بین 7 تا 8 بوده و عمدتا از یک یا دو فاز آهن – نیکل (Ni معمولا بین 4 تا 20 درصد و به ندرت بیشتر) و عموما با کانیهای فرعی ترولیت (FeS) و شری برسیت (P3 (Fe,Ni,Co و گرافیت تشکیل شده اند. کانیهای فرعی مانند دابریلیت (Cr2 Fe S4)، کوهینیت (Fe3C) و کرومیت (FeCr2O4) نیز به ندرت یافت میشوند. سیدریت ها به سه زیر گروه تقسیم بندی میشوند:

 1. اوکتاهیدریت: لایه هایی از کاماسیت با حاشیه ای از تائنیت به موازات سطوح هشت وجهی بلور همگن اولیه آهن و نیکل (ساختار ویدمن اشتاتن)، 6 تا 14 درصد نیکل
 2. هگزاهیدریت: تماما از اوکتاهیدریت، حدودا 6 درصد نیکل تشکیل شده است.
 3. اتاکیست: بیشتر تانئیت دارند و از 15 – 30 درصد نیکل تشکیل شده اند.

2- انواع شهاب سنگهای آهنی – سنگی STONY-IRONS (سیدرولیت)

شهابسنگ سنگی آهنی
سنگی آهنی کشف شده در سال 1909 ، مکزیک

چگالی سیدرولیت ها یا شهاب سنگهای سنگی-آهنی 4.76 برای پالاسیت و 4.25 برای مزوسیدریت ها بوده و از آلیاژ آهن و نیکل و سیلیکات به نسبت تقریباً مساوی تشکیل شده اند. سیدرولیت ها به دو زیر گروه تقسیم بندی میشوند:

 1. پالاسیت  Pallasites: که 50 درصد آهن و نیکل بصورت فاز فلزی پیوسته و 50 درصد الوین، منیزیت، سیلیکات آهن تشکیل شده است.شهاب سنگ پالاسیت با کریستال های الوین
 2. مزوسیدریت Mesosiderites: که 50 درصد آهن و نیکل بصورت فاز فلزی ناپیوسته و فاز سیلیکاتی بیشتر فلدسپات پلاژیوکلاز و پیروکسین انورتوزیت، الیوین می باشد.

3- انواع شهاب سنگهای سنگی STONY (آئرولیت)

آئرولیت ها بر مبنای بافت به دو گروه تقسیم بندی میشوند: کندریت یافت شده در بیابان آتاکاما 1- کندرایت ها (Chondrites) به خاطر حضور کندریول است با قطر متوسط یک میلیمتر و بیشتر از الیوین یا پیروکسن تشکیل شده است. چگالی کندرایت ها 1.7 تا 4 متغیر است. کندریت ها دارای الوین، ارتو پیروکسن، آلیاژ آهن و نیکل، الیگوکالز، ترولیت و مواردی از ترکیبات آلی (هیدروکربن های آلیفاتیک آروماتیک، اسیدهای کربوکسیلیک، اسیدهای آمینه و غیره با منشا غیر بیولوژیکی و غیر زیستی) انواع شهاب سنگ های آکندرایت 2- آکندرایت (Achondrites) (فاقد کندرول) با چگالی 3.32 تا 3.05 معموالا از کندریت ها متبلور تر هستند و مشابه سنگ های آذرین زمینی هستند. مقادیر زیادی سیلیس، همراه با مقادیر اندکی Mg، Na شبیه به معدودی از گرانیت ها و ریولیت ها و همچنین سنگهای رسوبی غنی از سیلیس از ویژگی های آنها می باشد. هرکدام از شخانه های سنگی خود به سه زیر گروه تقسیم بندی میشوند:

انواع شهاب سنگهای گروه کندریت ها:

انستاتیت (Enstatite (E

کندریت نوع E انستاتیتکه به ریز تقسیم بندی EH ,E و EL تقسیم شده و بیشتر از کانی انستاتیت درست شده است. مادر آن سیارک Psyche 16 میباشد. دارای ۳۰-۱۰ درصد آهن خالص میباشد، حاوی کندول های ریز و بسیار مشابه به شهاب سنگ ماه و برخی سنگ های زمینی میباشد و اکسیژن بسیار کمی دارد.

روموروتی (R)

۳۵ تا ۵۰ درصد آن را کندرل ها تشکیل میدهند. همه آهن درون آن بصورت اکسید و سولفيد وجود دارد (فاقد آهن خالص)، دارای حداکثر ۷۰ در صد الوين، ۱۴ درصد فلدسپار و ۵ درصد پیروکسین CA- میباشد. دارای مقداری خرده سنگ و مادر آن سیارک (Regolith) میباشد.

کاکانگاری (K):

این شهاب میان گروه H و Enstatie قرار دارد. تا ۱۰ درصد این شهاب سنگ از آهن تشکیل شده است دارنده آهن بالا هستند.

کندرایت معمولی:

کندارایت معمولی بهمراه کندرول های بزرگ نوع L3که دارای سه ریز تقسیم بندی:

 1. H3) H تا ,H6 High Iron): دارنده درصد آهن هستند.25 تا ۳۱ درصد آهن دارد که نصف این آهن ها بصورت خالص دیده میشود. این شهاب سنگ جذب آهنربایی دارد.
 2. L: دارای آهن کمتری است. ۲۰ تا ۲۵ درصد آهن دارد و به آهن ربا کشش دارد. سیارک مادر این شهابسنگ میتواند eros433 یا flora8 ، یا خانواده flora باشد.
 3. LL: کمترین دارنده آهن ،۱۹ تا ۲۲ درصد آهن دارد، ولی بیشتر آهن آن بصورت اکسید درون سیلیکات است و تا ۳ درصد آهن خالص دارد این شهاب سنگ به نسبت کندرایت های معمولی بزرگترین کندرول ها را دارد. به آکندریت ها نزدیک است ولی از نظر ساختاری فرق میکند، بیشتر آن ها دانه های خرده سنگ در درونشان دارند.

انواع شهاب سنگ کندرایت کربنی (Carbonaceous):

شهاب سنگ کربنیکه خود به چندین ریز تقسیم بندی:

 • CI: تا 22% میتواند آب داشته باشد و چگالیش بخاطر داشتن آب زیر ۳ می آید. آمینو اسید دارد، بیش از ۵۰ درجه گرما به آن نرسیده است. کندرل دارد
 • CM: نزدیک به ۱۰٪ آب دارد، آمینو اسید دارد، کندرول های آشکاری دارد و چگالیش پایین است. از دیگر مشخصه های آن وجود مقادير تقريبا مساوی سیلیکات های دما بالا (اليوين، پیروکسن) و خاکهای رسی ابدار در دمای پایین است
 • CK: این شهاب سنگ رنگی سیاه دارد و تنها ۱۰٪ آن از کندرول تشکیل شده
 • :CO 70% بافت این شهاب سنگ از کندرول های ریز تشکیل شده است.
 • CR: این شهاب سنگ کربنی %10 آهن و نیکل دارد و راحت جذب آهن ریا میشود. ۵۰٪ آن از کندرل تشکیل شده است و مقدار کمی آب نیز در آن موجود است
  تصویر زوم شده از کندریت کربنی نوع cv
  تصویر زوم شده از کندریت کربنی نوع CV
 • CV: آلنده از این گروه است، این نمونه کندرل های بزرگی دارد و ۳۰ درصد بافت آن از کندرول است. کلسیم و آلومینیوم دارد. از نظر ظاهری بسیار به کندرایت های معمولی می خورد.
 • CH: این شهاب سنگ کربنی 15% آهن و نیکل دارد. بیشتر کندرل های آن بخاطر وجود آهن زیاد درون آن از بین رفته اند.
 • CB: بیش از ۵۰% آهن دارد، کرینی هستند، چگالیش بالای ۴ است و گردی های بزرگ آهن درونش است. کندرول های آن سانتیمتری هستند و بخاطر آهن زیاد از دیگر کربنی ها تشخیص داده می شود

 گروه آکندریت ها

آکندرایت ها شامل چندین زیر گروه و ریز تقسیم بندی هستند:

1- (HED (Howardites, Eucrites, Diogenites

نوع های HED شصد درصد شهاب سنگهای آکندرایت را تشکیل می دهد. مادر این شهابسنگ ها سیارک 4 Vesta است. این نوع آکندرایت ها جذب آهن ربایی ندارند چون کمتر از 1% درصد آهن دارند.

2- انواع شهاب سنگ های مریخی (Martian)

شهاب سنگ نوع مریخ
شهاب سنگ نوع مریخ

این نوع شهاب سنگها آهن ندارد و اگر هم داشته باشد کمتر از 1% آهن دارند که شامل 4 ریز تقسیم بندی:

انواع شهاب سنگهای مریخ
انواع شهاب سنگ های مریخی
 1. شرگوتایس shergottites: جنس آنها بازالتی است و به سه گروه اصلی تقسیم میشنوند این شهاب سنگ جوان است. کریستال بندی آن ۱۸۰ میلیون سال پیش روی سیاره بهرام تشکیل شده است.
 2. نخلاتیس nahklites: این شهاب سنگ نیز بازالتی هست و دارای الوین بالا است دارد.
 3. چاسیگانتس chassignites: اولین نوع کشف شده از این گروه میباشد.
 4. بدون گروه: الن هيلز ۸۴۰۰۱ که به هیچکدام از گروه های بالا نمیخورد.

3- شهاب سنگهای ماه (lunar)

98% درصد شهاب سنگ های ماه از کانی های pyroxene, olivine, ilmenite plagioclase feldspar تشکیل شده اند و کانی های زیر در شهاب سنگ های ماه اصلا وجود ندارند، یا خیلی کم مشاهده شده اند. مانند: calcite magnetite , hematite , micals , amphiboles quartz این شهاب سنگ به طور استثنا دارای سوراخ های ریز در سطح پوسته میباشد.

4- اوبراتیس (aubrites)

انواع شهاب سنگ های آکاندرایتظاهر این شهاب سنگ بسیار مانند شهابسنک ماه است درونش دانه هایی از خرده شهاب سنگ های دیگر است. انستاتیت زیاد دارد ولی چون دگرگون شده است دیگر به کندرایت استاتیت نمی خورد و نام دیگرش انستاتیت آکندرایت است. رنگ این نمونه بسیار روشن است.

5- یوریلایتس (ureilites)

رنگ این نوع قهوه ای یا خاکستری پررنگ است. جنس این سیارک از جنس یوریلايتس (ureilites) بود. شهاب سنگ یورلایت دارای الماس میکروسکوپی میباشد. حاوی آمینواسید و همچنین مقدار بالایی کربن و مقداری هم الوین (0.3) دارد.

6- انگرایتس

آکندرایت نوع انگرایتس
آکندرایت نوع انگرایتس 392 گرم که در سال 2004 در صحرای بزرگ آفریقا یافت و ثبت شده است.

شهاب سنگ های انگراتیس بازالتی هستند و گاهی در آن ها سوراخ های چند میلی متری دیده می شود. مادر این شهاب سنگ سیاره تیر یا مرکوری (Mercury) است.

7- آکندریت کهن (Primitive)

شباهت نزدیکی به کندرایت ها دارد و از نظر شیمی همان کانی ها را دارد. با این تفاوت که کندرایت های این شهابسنگ گداخته شده و دگرگون شده است. دانه های کندرل به روشی که در کندرایتها هست در درون این شهاب سنگ دیده نمیشود و بصورت دیگری کریستال بندی شده است.

8- براچیناتیس

دارای الوین بالا، نزدیک به شهابسنگ (primitive) است. ۷۴تا ۹۸ درصد الوین دارد. منابع: بیژن اعتمادی؛ دانشیار بخش علوم زمین دانشگاه شیراز  –  نجیمه علی پور؛ دانشجوی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شیراز  –  عباس ذولفقاری؛ دانشجوی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شیراز Book : Encyclopedia of Astronomy and Astrophysics Vol 1 A-Gel , Author: Institute of Physics Encyclopedia of Astronomy & Astrophysics, Vol. 1 ISBN-13: 9780333786543, ISBN-10: 0333786548, Edition: 1st Chemical and genetic relationships among meteorites . Ringwood, A. E. AA(Department of Geophysics, Australian National University, Canberra Australia), 07/1961, ADS; ELSEVIER, 1961 Elsevier Science B.V. All rights reserved. DOI:10.1016/0016 -Chemical and genetic relationships among meteorites . Ringwood, A. E. AA(Department of Geophysics, Australian National University, Canberra Australia), 07/1961, ADS; ELSEVIER, 1961 Elsevier Science B.V. All rights reserved. DOI:10.1016/0016-7037(61)90016-3, Bibliographic Code 1961 GeCoA..24..159R THE CLASSIFICATION OF THE METEORITIC MINERALSAND ITS APPLICATION TO THE SIMPLIFIEDCLASSIFICATION OF METEORITES’. Frederick C. Leonard. 1944 Classification of Meteorites.A.N. Krot, K. KeilE.R.D. ScottC.A. GoodrichM.K. Weisberg. 2007 On the Classification of Meteorites, Frederick C. Leonard , First published: 1944Full publication history DOI: 10.1111/j.1945-5100.1944.tb00026.x

109 دیدگاه برای “انواع شهاب سنگ ها با عکس و مشخصات آنها

 1. مهدی قربانی گفته:

  سلام.اقا اینجا همه نوشتن که ایا شهاب سنگ هست یا نیست…دوستان من خوده شهاب سنگ رو دارم به ایباتم رسیده از چند تا دانشگاه معتبر ایران مدرک دارم و چندین شخص معتبرم دایید کردن.ولی هیچ فایده ای نداره چون تو ایران اصلا نمیدونن چی هستن…بابتشم یه تک تومانی نمیدنوقتی پای معامله میان مال پول دادن نیستن.

 2. نازنین گفته:

  درود، سنگ سینتامانی در کدوم گروه از شهاب سنگ ها قرار میگیره؟

  • عباس گفته:

   درود چرا مردم راهر چند وقت یکبار دنبال نخود سیاه میفرستن اگر بازاری در ایران ندارد اگر مشتری ندارد این همه تبلیغ برای چی

 3. بهروز گفته:

  سلام
  سنگی سیاه در دامنه یک کوه در بلوچستان به رنگ سیاه و سطح بالایی اون زبر و بسیار محکم که هیچ شباهتی به لحاظ رنگ و وزنی با سنگهای اون کوه نداره گویی که از یه جای دیگه پرت شده اومده اونجا.بسیار محکم و سنگین هست نمیشه یک تکه هم ازش جدا کرد با اینکه یک مقداری ترک خوردگی داره اما این ترک تا انتها نیست شبیه پارگی هست بیشتر.ضربه هم که میزنیم صدا منعکس نمیشه.بنظر شما چی میتونه باشه؟عکس خواستید یا توضیحات بیشتر ایمیل جواب دهید لطفا..

 4. Fardin71 گفته:

  سلام. ببخشید من یه سنگ دارم که اکثر مشخصاتش شبیه شهابه، سنگ اکلیلی و براق هست . و سوالم اینه اگه سنگ انگرایتس باشه قیمتی داره یا نه ؟؟؟!!!

  • امیر گفته:

   سلام ببخشید استاد من یک سنگ پیدا کردم تست اسید زدم اوکی بود میگن شهاب سنگه ولی جذب اهن ربا نداره میشه راهنماییم کنید؟

 5. علیرصا گفته:

  سلام فقط میخام مراتب تقدیرتشکروقدردانی ازشما بزرگ استاد داشته باشم .بخاطر زحمتی ک برای جمع اوری این مطالب کشیده اید .خدا رفتگانتو بیامرزه ارزوی سلامت برای شما دارم.ممنون

  • اسمعیل کریمی گفته:

   باسلام ودرود من چند نمونه سنگ مثل همین شهاب سنگهای که شما ازمایش کردید وشهاب سنگ هست پیدا کردم چطوری به ازمایشگاه شما بیاورم وازمایش کنید

    • نیاز گفته:

     سلام آقای کرمی
     چند تا سنگ دارم، کارشناس موزه شهرمون، نیشابور، سنگ ها رو نشونش دادم گفت هر سه تاش مشکوک به شهاب، یکی از سنگ ها رنگش قهوه ای خیلی روشن، ۴۰۰ گرم
     جذب آهنربای خیلی قوی رو داره، آهنربا معمولی رو جذب نمیکنه ،دورتا دورش سوخته یعنی ذوب شده یک قسمتش سالمه که مشخصه پشت سنگ بوده ذوب نشده،

     یکی دیگه هم ۲۰۰ گرم روی لمس گوشی کار میکنه جذب خیلیییی ضعیفی داره تو دستت میگیری نیروی عجیبی داره احساس نبض میکنی تو دستت، اینو چند نفر دادم دستشون گرفتن همشون گفتن درسته انگار یک بچه گنجشک تو دستت هست داره قلبش میزنه، یه همچین احساس، با توجه به حجمشم خیلی سنگیتنر، تخم‌مرغی شکل صاف صاف، رنگش سیاه،

     یکی سنگ ۳۰ گرمی هم دارم اونم جالب گرد گرد از خودش گرما داره یخ رو ذوب میکنه، رنگش خاکستری تمامش ذوب شده هست اصلا نمیدونم چه رنگی هست،

     این ایمیلم هست بلد نیستم عکساشو بفرستم ببنید اگه امکانش هست یه پیام بدین تا عکس نمونه ها رو بفرستم،

     من خیلی وقت دنبال شهاب سنگ هستم، اینا رو بین حداقل ۱۰۰ تا سنگ مشکوک به شهاب متوجه خاص بودنشون شدم

   • Azan24 گفته:

    سلام.شهاب سنگ سبز رنگ ماه از چه جنسی تشکیل شده ‌بلور.فلز‌.اهک.سنگ

 6. بهزاد نظری گفته:

  سلام استاد بزرگوار،بنده یه سنگ سیاه ذوب شده به وزن ۶۹۰گرم تقریبا شبیه تکتیت هست اما این جنسش شیشه ای نیست من به کربنادو شباهت میدم آیا در ایران میتواند کربنادو وجود داشته باشد.ممنون

  • حسن کرمی گفته:

   سلام سوال اصلی اینه چرا فکر میکنید هر سنگی که اینجوری باشه یا تکتایت هست یا شهابسنگ یا کربنادو؟

   • جلال تقدیسی گفته:

    سلام آقای کرمی عزیز ما یه شهاب سنگ داریم به وزن 32کیلو گرم که زمان برخورد با زمین دوستم اینو دیده و با جستجو پیداش کرده که به گفته خودش هنوز داغ بوده و ستح بیرونی سنگ ذوب شده و به صورت دونه دونه در اومده من یه تیکه میخواستم بکنم از سنگ با چکش ولی اینقدر سخت بود که پشیمون شدم اینو برای آنالیز و فروش کجا باید ببریم

 7. بهزاد نظری گفته:

  با سلام و درود ،استاد محترم بنده حدود هشت سال هست در مورد سنگهای گوهری مطالعه کرده و اقدام به جمع آوری چندین قطعه سنگ از جمله دو قطعه یشم جادوئیت سبز تره ای بوزن ۱۳۰۰گرم با سختی۷ویک قطعه به وزن ۱۳۰۰گرم به رنگ زرد و قرمز نیمه شفاف میخواستم شناسنامه بگیرم آیا واقعاً یشم هر گرمش میتواند ۱۰۰دلار باشد،تشکر

   • ایمان گفته:

    سلام من به سنگ سیاه دارم آهن ربا میگیره و طلا هم داره رو گوشی هم میگیرم صدا رو کم زیاد میکنه کجا باید ببرم

  • عزیزی گفته:

   سلام آقای نظری
   به نظر من شما درباره سنگ ها نظر ندهید بهتر است!
   فقط کارتان این است که خلاف گفته دیگران نظر بدهید؟!
   یک مقدار هم شما یادبگیرید!
   همه چیز را همگان دانند…

   • بهزاد نظری گفته:

    البته من شما رو نمیشناسم شاید منو اشتباه گرفتید،چون اولین باره در این سایت نظر میدم🤔

  • محمد گفته:

   سلام وقت عالی بخیر
   سپاس از مطالب ارزشمندی که در سایت قرار دادید؛یک نکته مبهم هستش در مورد ارزش مادی شهاب سنگ ها؛کدام نوع شهاب سنگ ارزش مادی بیشتری داره؟!
   سپاس از پاسخگویی شما

  • احمد از شاهرود گفته:

   باسلام استاد گرامی از زحمات شما بابت ارایه ی مطالب مفیدتان درباره ی شهاب سنگها سپاسگزاری میکنم .

 8. الیاس گفته:

  سلام استاد من سالها در دشت ها وکوه ها به علت علاقه دنبال شهاب سنگ هستم وچندتایی پیدا کردم که دربین این شهاب سنگها سه تاش را بااطمینان کامل میدونم که شهاب سنگ های بسیارنادرهستن.به ترتیب باوزن های پنج کیلو__800گرم__و 500 گرم وزن دارن نمیدونم عکس هاشون راچطوری براتون بفرستم حضوری با شهاب سنگهارا به خدمت شمابرسم..در راستای شغل شما مطمئنم هم شماهم من سودخوبی خواهیم برد..باکمال تشکر

 9. برزگر گفته:

  سلام ببخشید یک سوال برای من پیش اومد امکان داره جواب بدید؟
  اگه من یه شهاب سنگ پیدا کنم بعد تایید بشه در دانشگاه خوارزمی بخوام در کشور های دیگه بفروشمش همین تاییدیه کفایت میکنه یا باید اونجا هم شناسنامه براش بگیرن؟

  • حسن کرمی گفته:

   سلام این تاییده فقط بحث جدی بودن کار رو تایید میکنه و الا در هر کشوری باید تاییدیه معتبر بین المللی بگیرید.

 10. ع ت گفته:

  سلام ببخشید استاد تکه سنگ مشکی دارم که سوراخهای ریزی دارد بوی باروت میده اگر کمی گرم بشه بویش تا چند متری هم میره می خواستم بدونم چیه منتظر جواب جنابعالی می مانم تا حالا نظرات بنده را جواب نداده اید و یک تسبی قرمز ریزی دارم که داخل گاو صنوق تا تکان می خورد یک عطر خوبی ازش بلند میشه کل خانه را در بر می گیرد فلاش گوشی راروشن کنی مثل چراغ قوه می درخشد یک دانه را بیرون اوردم ٤٥ ثانیه رو فنک نگه داشتم بعد اب سرد نگه داشتم نشکست حتی رنگش تعقیر نکرد لطفان جوابم را بدید

  • حسن کرمی گفته:

   سلام دوست عزیز. این سنگها تا از نزدیک بررسی نشن نمیشه نظری داد. بوی باروت اگر میده ، سنگ با ارزشی نمیتونه باشه.

   • امیر علی گفته:

    با سلام.آیا با تجربه و علمی که در این کار دارید، تا حالا شما خرید و فروش شهاب سنگ را در این دیدید؟با سپاس

    • حسن کرمی گفته:

     درود، مدتی که با موسسه تحسین همکاری داشتم با شهاب سنگ بیشتر گوهر سروکار داشتم و مقادیری هم شناسنامه دار فروختم. منتهی بازم خریدارش بسیار اندکه.

 11. ع ت گفته:

  سلام عبدالجبار تالانک از نهبندان واقعان ازته قلب به شما استاد محترم تبریک عرض می کنم واقعان طوری توزیع داده بودی اگر دبستانی هم زره اای عقل داشته باشد سری ع می گیرد استاد من چندین نمونه سنگ وشهاب عالی دارم که توانایی مالی به تهران را ندارم راهنمای از شما استاد گرامی را درخواست دارم استان خودمان بردم به من می گه عقیقه اگر عقیق بودند هر چه بگه من می پذیرم

 12. مهرداد گفته:

  سلام یه تیکه سنگ دارم ب اهن روبا نمیچسبه خیلی سفت و محکمه در حدی ک هر کاریش میکنم اصلا نمیشکنه حتی بهش سنگ فرز گرفتم حتی خط هم بهش نیفتاده میخام حالا بدونم احتمال داره این سنگ شهاب سنگ باشه؟؟؟

 13. محمد جواد گفته:

  سلام به اعضای گروپ ! من از افغانستان هستم
  و یک شهاب سنگ دارم
  میخواهم به فروش برسانم
  اندازه سنگ حدود یک توپ والیبال هست
  و شکل توب

  • محمد گفته:

   دوست عزیز اگه واقعا اونطور که میگید گرد گرد هست نمیتونه شهاب سنگ باشه با اطلاعاتی که من درمورد شهاب سنگ دارم

 14. احمد گفته:

  سلام خسته نباشید چطورمیتونم سنگی که به نظرخودم والبته طبق ویژگیهایی که شهاب سنگ داره امتحان کردم درست بوده تاییدوشناسنامه بگیرم براش ممنون

 15. مهدی .محبی گفته:

  .

  سلام من سنگهای قیمتی زیادی دارم .وقتی که تو اینترنت عکسهای شهاب سنگهای رو می دیدم من خیلی سنگهای دارم که شبیه شهاب سنگ هستند من کجا میتونم عکسها رو بفرستم تا مطمئن باشم که شهاب سنگ هستند یا نه .ممنون میشم راهنمایم کنین

 16. مهدی .محبیان گفته:

  سلام من حدود زیادی سنگهای قیمتی دارم .کجا میتونم بفروشم

 17. sayade.sadat گفته:

  باعرض سلام وخسته نباشید میخواستم بدونم من چگونه میتوانم عکسهای سنگ خودرا بفرستم تا کارشناسان محترم ببینند واگر قطعی بود مراجعه نمایم

  • سنگ شناس گفته:

   درود، در قسمت پرسش و پاسخ گوهرشناسی از منو سایت وارد شده و گزینه افزودن سوال را بگذارید تا بعد از تایید پاسخ خواهم داد.

 18. دانیال گفته:

  سلام یه سنگ دیگه دارم حدودیک کیلووزن داره ؛دراسیاب بسیارقدیمی بعنوان سنگ اخرین نشترتوی اون میچرخیده بطوریکه بخاطرتحمل وزن زیادگودشده؛؛جرمش نسبت به حجمش خیلی زیاده؛؛تکه های اهن مربع شکل وجودش راتشکیل داده؛؛اهن ربابشدت میگیره ؛؛قطب نماراهم منحرف میکنه؛؛ممکنه یه شهابسنگ اهنی باشه؟؟ممنونم

  • سنگ شناس گفته:

   سلام عکسش رو در قسمت پرسش و پاسخ سایت قرار بدید. هرچند بعیده. جالبه بدونید شهابسنگ ها میانباره های هندسی شکل درون خودشون ندارن.

   • دانیال گفته:

    سلام برای فرستادن عکس درقسمت پرسش وپاسخ موفق نشدم راستش بلدنیستم عکس رادراین قسمت قراربدم ؛؛اگه مقدوراست ازراه واتساپ یاادرسهای دیگه دستوربدیدتابتونم بفرستم باتشکر

    • دانیال گفته:

     بازهم سلام استاد؛؛؛یه سنگ یک گرمی شفاف بارگه های ابی کبوددارم تقریبابیصی شکل است اثارتراش خیلی کمی داره ؛؛مثل دونه ی تگرگ میمونه اماداخلش پیداست مثل اینکه ازداخل شکستگی نامنظم داره؛؛رگه های ابی هم درسطح وهم داخلش هست ؛؛؛راهنماییم کنیدممنون میشم

   • رحیمی گفته:

    سلام استاد ولی ظاهرا شهاب سنگ با میانباره هندسی روسیه فرود اومده

    • محمد علیزاده گفته:

     سلام وقت بخیر …خسته نباشید مهندس..من گونه های ز یادی سنگ جمع کرده ام که یه گونه روشون طرح و نقشه حکاکی شده،،،،انواع عقیق،یشم و حتی الماس راف و چندتا مشکوک به شهاب سنگ هم‌ دارم که کلا تحقیقاتی که انجام دادم توی گوگل ۹۹درصد این سنگها در جایی که بالا نام بردم خود این سنگها هستن…

  • دانیال گفته:

   سلام عکس سنگ مورد نظراز طریق ایمیل براتون میفرستم باتشکر دانیال

  • احمد ب گفته:

   با سلام و عرض ادب. دوستان من گیج شدم چون فرق زیادی بین این مقاله و مقاله بین المللی هست. از جمله شکل و نوع شهابسنگ که تو این مقاله خوندیم که شهابسنگ به دلیل فشار و گرمای زیاد مثل یخی که گرما بهش زدی اصلا لبه چهار گوش یا تیز نداره. ولی مقاله بین المللی ناسا و عکس ها دقیقا برعکس این موضوع. میگه

   • سنگ شناس گفته:

    سلام این عکس ها همگی از شهاب سنگ هایی هست که تایید شدن. البته برخی عکس ها در این مقاله سطحشون پولیش خورده

    • احمد گفته:

     سلام من یک سنگ دارم باید از کجا بفهمم اسمش چیه و قیمتش چنده
     چون یک مشتری امده ازمایش کرده و گفته یک میلیارد بیشتر نمی خوام
     ممنون جواب بدین

 19. Dav گفته:

  با سلام : چنانچه شهاب سنگ كربني مورد تاييد جنابعالي وهمكاران گراميتان باشد. وشناسنامه صادر شود. در كدام كشور مورد تاييد ميباشد. با تشكر

  • سنگ شناس گفته:

   سلام ، هر کشوی ببرید معمولا خریدار اونجا نیاز به تایید نهایی آزمایشگاه همون جا رو نیز درخواست میکنه. موضوع اینه شما برای جلب نظر مشتری نیاز دارید حداقل برای شروع یه سرتیفیکیتی از دانشگاه معتبری مثلا در ایران داشته باشید.

   • محبوبی گفته:

    سلام. دوعدد سنگ دارم که شباهت بسیاری به سنگ انستاتیت یا ماه دارد
    خوشحال میشم که راهنماییم کنید.

 20. df گفته:

  سلام یە سنگ پیدا کردم چگالیش بالا 5هستش
  بعد میدان مغناطیس دارە بە طوریکە قطب نما رو دچار اشتباە میکنە عقربە قطب نما کلا قاطی میکنە
  دانە های زرد رنگ هم دارە
  یە راهنمایی لطفا🙏

 21. محمد گفته:

  سلام شهاب سنگ فلزی دارم باجذب بالا بسیار زیبا خود شهاب تصویری از رضا شاه است درصورتی که سایه شهاب سایه محمد رضا شاه را نمایان میکنه اگر تمایل دارید میتونید عکس شهاب را دراینستا این ادرس ببینیدsanghaynayabnystany66

  • دانیال گفته:

   سلام یه سنگ ازجنس اهن زنگ زده شکل ظاهریش به کاسه میخوره،ازطرف بیرون تقریباصاف وبدون لبه وتیزی است اماداخلش سوراخهایی مثل جوش خورده وجودداره درعمق 1.5متری زمین بوده وبصورت قوی اهنربااونومیگیره؛؛اگه میشه راهنمایی کنید؛وزنش 6-7کیلواست؛؛؛ممنونم

 22. رامین گفته:

  من یه سنگ دارم شبیه mercuryهست ولی از من زرد رنگ سبز نیست مثل این سنگ عکس شو فرستادم دایرکت اینستاگرام جواب ندادید لطف میکنید ج بدید که مشکوک هست به شهاب یاخیر

 23. جاویدان گفته:

  درود بر شما . روزتون بخیر . من یسری سنگ دارم که نمونه فرستادم خارج و تایید کردن شهاب سنگ هست الان هم دنبال مشتری براشون هستم . شما مشتری خارجی برای شهاب سنگ من دارید . میتونم نمونه ها رو خارج از کشور بهتون ارائه بدم و رویت کنن اونجا هم معتبر و مورد تایید هست . لطفا با ایمیل به من جواب بدین متشکرم .
  جاویدان

 24. آ میرزا گفته:

  سلام یک سنگ به وزن 117گرم که از قسمت یک سنگ بزرگتر با سنگ دانه های بسیار ریز سفید رنگ و براق که شیشه معمولی و شیشه های ذخیم را با عین حالی که سنگ قسمت تیزی ندارد به راحتی می برد و حتی روی سنگ و آهن و چند فلز دیگر و حتی روی سنگ شیشه طبیعی که درصد سختی آن بالا بوده را امتحان نمودم و همه را می برد بدون اینکه به سنگ آسیب برسد و وقتی سوهان بر روی آن می کشم به جای اینکه سنگ بسابد این سوهان است که می سابد و روی سوهان خط می افتد و اگر ادامه دهیم سوهان نیز می برد .رنگ آن مشکیبا سطحی تقریبا صیقل داده شده در برخی از جاهای بیرونی آن با رنگ قرمز خفیفی همراه است و فقط با آهن ربا میدان مغناطیسی پیدا می کند ولی جذب و دفع ندارد ا.می توانید کمک کنید تا بدانم از کدام نمونه از سنگ هاست .اگر آدرس ایمیلتان لطف کنید عکس آن را با چند نونه دیگر می فرستم ببینید .

  • حسن کرمی گفته:

   سلام باید ببرید آزمایشگاه، اصلا از روی عکس یا توضیحات نمیشه نظر درستی داد

   • Dadadaday گفته:

    سلام به استاد محترم که برای این تجربیات وقت را برای ماها در اختیار دارین.سنگی دارم با مشخصاتی که در تصویر دوم دیده ام مطابقت دارد

  • حسن کرمی گفته:

   سلام. پایین سایت رو نگاه کنید پست های اینستاگرامی پیج sangshenas@ هستند! روشون کلیک کنید وارد پیج من میشید.

 25. سامان گفته:

  باسلامو ادب واحترام خدمتتون عرض كنم كه مقاله پرمحتوايي بود الان مطمعن هستم بدون شك سنگي كه بدست آوردم سنگ ماه يا مريخ هست ولي براي اطمينان و بدست آوردن سند حتما به آزمايشگاه ميبرمش ممنون

 26. adel گفته:

  طفا جهت کارشناسی و تبادل اطلاعات در مورد شهاب سنگ ها به کانال تلگرامی شهاب سنگ ایران1 مراجعه کنید

 27. آرا گفته:

  سلام من خواستم سنگ رو ببرم آزمایشگاه گفت سه میلیون خب باید چنتا آزمایش خودم بزنم که مطمعن شم بعد این سه تومنو بدم و گرنه اگه واقعا هم شهاب سنگ باشه از ترسه اینکه پولم سوخت نشه مجبورم بندازمش تو بیابون که شاید ناخواسته واقعا یه شهابو دور انداخته باشم

  • حسن کرمی گفته:

   درود، ایرادی که اکثرا دیدم اینه که کل سنگ چندین کیلویی رو میبرن برا آزمایش و بعد اینکه مثلا نتیجه مطلوب نبود سرخورده میشن. شما باید “تکه کوچکی از سنگ” رو ببرید مثلا 50 گرم. اونجا در آزمایشگاه شهاب‌ سنگ روش تست شه. مشخصه که سنگ چندین کیلویی قیمت و هزینه آزمایشش خیلی میشه.

   • Meead گفته:

    سلام، من یک شهاب سنگ دارم که به احتمال زیاد از جنس نیکل هست ، ایا ارزشمند است؟ هیچ عکسی مشابه اون تا حالا ندیدم

    • حسن کرمی گفته:

     دوست عزیز ما شهاب سنگ بی ارزش نداریم. علتش اینه این سنگها میتونن تاریخچه ای از کهکشان ما در میلیاردها سال پیش بدن.

 28. یونس گفته:

  با عرض سلام وخسته نباشد
  بزرگوار آیا آزمایشگا های داخل کشور میتونن آنالیز دقیق از یک شهابسنگ ارائه دهند که برای فروش حتی در خارج از کشور معتبر باشد وجود دارد یا نه و دوم اینکه اگر همچین آزمایشگاهی وجود دارد معرفی کنید با تشکر فراوان

  • حسن کرمی گفته:

   سلام برای فروش در خارج کشور فکر نمیکنم. یعنی بستگی به مشتری داره.. اساسا در کشورهای خارجی هم همین داستان هست و معدود مراکز هایی هستن که دیگه میشه گفت در همه جای دنیا قابل قبولن. منتهی موسسه کیپاجم که از اساتید خوارزمی هم هستن و شناخته شدن بنظرم کارشون خوبه در ایران. بهرحال فروش شهاب سنگ چیزی مثل سنگای معمولی نیست و قیمت بالاشون باعث میشه در هرجای دنیا نیاز به مدرک خیلی محکمی باشن.

 29. مجیدمبرا گفته:

  سلام خسته نباشید..سنگی پیدا کردم تقریبن بیضی شکل والبته نه به طور دقیق… و شبیه پشت لاکپشت با خطوت برجسته ی مشکی…که ظاهرن سنگه ولی وقتی شکسته میشه لایه ی خاکی بالا حدودن دوسه میلیمتره…داخلش سیاه و با کریستالهایی مثل نمک هست که زیر نور برق میزنن…یکدست هم نیست وقتی سنگ بزرگ رو شکافتیم از تیکه های زیادی تشکیل شده بود…لطفن راهنمایی کنید آیا ممکنه شهاب سنگ باشه؟ واگر هم هست کجا ببرم واسه آزمایش ممنون میشم

  • حسن کرمی گفته:

   سلام در مقاله ای تحت عنوان تشخیص شهاب سنگ ها کلیه مواردی که میتونه در تشخیص اولیه کمک کنه رو گفتیم. من باید از نزدیک ببینم که بتونم نظری بدم. آزمایشگاه کیپاجم خوارزمی خوبه میتونید اونجا ببرید.

  • موسوی گفته:

   سلام . من دوتا سنگ پیدا کردم چندتا از مجموعه داران شهاب سنگ که دوستان من هستند میگویند یک قطعه جدید هست که تا به حال ندیده اند احتمال دادن از یه سیاره باشه فکر فروششون رو هم اصلا ندارم چون برام خودشون مهم هستن فقط میخواستم برای شما ارسال کنم عکسهای اینا رو اگه میتونید یه شماره بدبد براتون ارسال کنم با تشکر

   • حسن کرمی گفته:

    سلام، تنها راه تشخیص شهاب سنگ بردن اون به آزمایشگاه معتبر هست. هیچ کس نمیتونه یه سنگ ناشناخته رو از رو عکس بگه چیه.

 30. Mate گفته:

  با سلام
  دوست عزیز NWA7325 اکندریت بدون گروه.هنوز هیچ شهاب سنگی از عطارد یافت نشده.

 31. تکرو گفته:

  من سنگی با چگالی 3/8 بردم آزمایشگاه
  بدون هیچ توضیحی سنگ رو با هشتصد هزار
  تومن گرفتن بعد سه ساعت گفتن سنگ شما
  هماتیت یا همون حدید هست
  ..حال چه دکترایی دارن که نمی تونست با نگاه اول
  حدید بودن سنگ رو تشخیص بده
  بعد چطور میشه هماتیت یا همون حدید
  که چگالیش بالای پنج هست .. در سنگ من بشه سه هشت دهم

  ؟؟؟

  ما سنگ آسمانی شناس نداریم
  بلکه کاسب برای پر کردن جیب خودشون داریم

  • حسن کرمی گفته:

   ببینید یک آزمایشگاه سنگ شناسی ساده ترین کارش گرفتن چگالی یا وزن مخصوص کانی ها هست. که با دستگاه های هیدرواستاتیک دقیق میتونن اندازه بگیرند. پس احتمال اینکه شما اشتباه اندازه گرفتین خیلی بیشتر اینه که آزمایشگاه خطا داشته باشه. مورد بعدی اینه که خیلی از این لابراتورها هزینه آنالیز های مختلف رو از مشتری دریافت میکنن و صرفا اگر یک قضیه وزن مخصوص بود که اینقدر نمیشه هزینه. هماتیت هم گاهی سطحش میتونه بسیار شبیه کندرویت ها بشه و..

   • تکرو گفته:

    این که فرمودین احتمال خطای گرفتن چگالی بدست من بوده باید بگم من چند بار خودم چگالی گرفتم و یکبار هم دادم گوهر شناس که قبلش میگفت حدید هست ولی زمانی که چگالی شو گرفت خودش هم شک کرد..چون اونم 3/80 در اومد
    اینم باید بگم سنگ رو از قدیم داخل خونه داریم ..و انگار که تراش دست خورده چون
    مثل نگین بزرگ هست .. هم درونش فلز طلا رنگ با ذربین میشه دید هم کریستال هایی ریزی مثل شیشه یا الماس …

  • bn.1671921471seda@gmail.com گفته:

   سلام دوست عزیز منم بردم کانسران بینالود
   همین حرف و زنده
   جسارت کاسبی بیش از دزد بازار نیست
   همشون یه آش و یه کاسه هستند.

 32. محسن طباطبایی گفته:

  با درود سوال اول شهاب سنگهای سنگی و سنگی آهنی نوع کشش به اهنربا با سنگهای زمینی متفاوتشان در چیست .سوال دوم نیکل در سنگ هایی که هیچ روزنه ای ندارد چقدر احتمال شهاب بودنشان است با سپاس

 33. عباس گفته:

  من یه سنگ پیدا کردم سیاه هست آهنربای اویزان را فقط تکان میدهد،سختی بالایی دارد،،چگالیش نزدذیگ دو هستیه قسمت سنگ مثل سنگهای آتش زنه سفید رنگ و کریستال دارد داخل قسمت سیاه هم رگه همین رنگی هست،،رویه ستگ سوخته و از بعضی قسمت سیاه قرمزی قاطی شده در نور روز به زور دیده میشود،قسمتهایی مثل موج ذوب شدگی همه به یه سمت معلومه،،لطفا کمک کنید بفهم چه نوع سنگی هست

  • حسن کرمی گفته:

   نمی شه صرفا از روی چند جمله بشه گفت چی هست، این مقدار چگالی ای که گفتین مربوط به شهاب‌سنگ ها نیست. اگر خیلی تمایل دارین باید ببرین آزمایشگاه سنگ شناسی.

   • علی گفته:

    سلام من یه سنگ پیدا کردم درصد آهن ربایی کمه چی می تونه باشه سطح سنگ سوخته هست وزن 266 گرم
    ممنون

 34. مرادی گفته:

  سلام
  وقت بخیر
  ببخشید من چندتا سنگ مشکوک به شهاب سنگ دارم
  لطفا راهنمایی بفرمایید برای تشخیص بود و نبود شهاب سنگ چکار کنم
  واگر بخوام بفروشم ایا خریدار وجود دارد یا نه

  • حسن کرمی گفته:

   سلام، باید به آزمایشگاه معتبر مراجعه کنید. خریدار های شهاب سنگ در ایران خیلی کم پیدا میشه

   • مرادی گفته:

    سلام مجدد
    ببخشید
    آدرس آزمایشگاه معتبر را دارین که این کار رو برام انجام بده

 35. محمود مرادیان گفته:

  سلام به شما بزرگوارن و لازمه خسته نباشید عرض کنم بابت جمع اوری مطالب و تحقیقات شما عزیزان تو زمینه ی شهاب سنگ ها و اطلاع رسانی خوب و جامع تون بنده سالهاست پی جوی شهاب و سنگ های قیمتی داخل کشور هستم و از حضورتون ۲تا سوال داشتم اول اینکه ایا امکان اینکه طیف رنگی هم واسه معرفی شهاب سنگ اضافه بشه نیست؟و دوم اینکه ایا شهاب سنگی که نور ازش عبور کنه تا به حال ثبت شده یا نه تشکر فراوان

  • حسن کرمی گفته:

   درود، در مورد سوال اول خیر همچین جدولی به صورت کلی موجود نیست. در مورد دومی مثلا نمونه پالاسیت دارای کریستال های شفاف اولیوین هست. منتهی اینکه بگیم کل شهاب سنگ شفاف باشه خیر فکر نمی کنم باشه.

   • امیر محمد گفته:

    سلام
    سنگی سیاه رنگ با این رفتگی هایی مانند اثر انگشت دارم ولی جذب آهنربا نمیشه میخوام بدونم شهاب سنگه یا نه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *