تشخیص شهاب سنگ ها به همراه جدول قیمت شهاب سنگ و چگالی آنها

تشخیص شهاب سنگ اصلویژگی های فیزیکی نظیر چگالی، رنگ، خاصیت مغناطیسی و .. تا 80 درصد میتواند راهنمایی برای تشخیص شهاب سنگ باشد اما برای اطمینان بیشتر نیاز به تجزیه و تحلیل شیمیایی و ایزوتوپی خواهد بود. قیمت شهاب سنگ ها بسته به اینکه منشا آنها از کجا باشند می تواند بسیار متفاوت باشند.در این مقاله می آموزیم که: انواع روشهای تشخیص شهاب سنگ چیست؟ جدول چگالی شهاب سنگها و تعیین چگالی آنها به چه ترتیب است؟ تعیین قیمت شهاب سنگ ها و ارزش گذاری آنها چگونه بوده، مراکز ثبت و قانون مالکیت آنها در کجا قرار دارند. پس با سنگ شناس همراه باشید تا به این سوالات پاسخ دهیم.

تشخیص شهاب سنگ اصل با توجه به ویژگی های فیزیکی آنها

روشهای فیزیکی اولین قدم در شناسایی شهاب سنگ ها میباشند که تا 80 درصد میتوان نتایج درست و قابل اطمینانی را با استفاده از آنها به دست آورد. همچنین میتوانید ابتدا بدانید کدام سنگ ها از نظر ظاهری نمیتوانند شهاب سنگ باشند . از جمله روش های فیزیکی میتوان به:

1. خاصیت مغناطیسی

خاصیت آهنربایی شهاب سنگ۹۵% شهاب سنگها به آهنربا کشش دارند، اما باید توجه داشت برخی سنگهای زمینی هم به آهنربا می چسبند (شهاب سنگ های ماه و مریخ و اکوندرایت ها کمتر از ۱٪ آهن دارند پس گرانبها ترین سنگها را آهنربا نمی گیرد.)

۲. پوسته ی گداخته (Fusion Crust)

تخلخل و پوسته سوخته در شناخت شهاب سنگها
پوسته سوخته و تخلخل در شهاب سنگ

اگر شهاب سنگ به تازگی افتاده باشد یک پوسته گداخته 0.5 تا ۱ میلیمتری روی آن وجود دارد. گاهی پوسته سوخته مانند چرم ترک میخورد و تیره رنگ می شود رنگ درون بیشتر شهاب سنگها روشن است ولی اگر نوع کربنی باشد رنگ درون آن سیاه است. پوسته ی گداخته روی شهابسنگهای ماه گاهی حفره دار است. سنگهای کهن فرسایش یافته اند و ممکن است این اثر در آنها قابل مشاهده نباشد. در موارد خاصی بیابان روی سنگها پوسته ای به نام desert varnish درست می کند که نباید با پوسته گداخته اشتباه گرفته شود.

٣. تخلخل

میزان تخلخل در انواع شهابسنگهاشهاب سنگها عموما فاقد تخلخل بالا هستند البته شهاب سنگ های ماه به طور استثنا دارای سوراخ های زیادی بر روی سطح خود میباشند. اگر سنگ شما سوراخهای زیادی دارد این یک سنگ آتشفشانی است و باید با سایر روش ها تست شود.

4. آزمایش رنگ خاکه

رنگ خاکه اغلب شهاب سنگ ها سفید، بی رنگ یا کمرنگ میباشد در حالیکه سنگهای زمینی مشابه نظیر هماتیت و مگنتیت دارای رنگ خاکه قرمز یا قهوه ای هستند.

5. نبش های تیز

شهاب سنگها نبش تیز ندارند. زمانی که وارد جو می شوند نبشهای تیز آنها می پرد و یا ذوب می شود. (البته کاملا گرد هم نیستند.)

6- کندرول (Chondrules)

کندرول در سطح شهاب سنگکوچک، رنگارنگ، کره مانند هستند و در اکثر شهاب سنگ های سنگی وجود دارد در حالیکه در سنگ های زمینی یافت نمی شوند.

7. نشانه فشار انگشتی”regmaglypts”

بیشتر شهاب سنگها فرورفتگی هایی شبیه به اثر انگشت دارند و اغلب فاقد برجستگی هستند.

8. رگه یا لایه

شهاب سنگها به طور معمول لایه لایه نیستند و رگه هم ندارند. اغلب به صورت خالص هستند اما در موارد بسیار کم رگه و گاهی خرده سنگ نیز در آنها دیده می شود ولی در رابطه با آئرولیت رگه های سیاه و غیر فلزی میتواند به عنوان معیار تشخیص باشد.

9. وزن و چگالی

یافتن شهاب سنگ در صحرای آفریقاشهاب سنگ ها به طور معمول دارای وزن و فشردگی بیشتر از سنگهای زمینی هستند. چگالی بیشتر سنگهای آسمانی 3 تا 8 میباشد. روش اندازه گیری چگالی شهاب سنگ ها نظير اندازه گیری وزن مخصوص برای گوهرسنگ ها و با استفاده از ترازوی دیجیتال میباشد. به طور کلی: اگر سنگی، آهنی باشد و چگالی آن بین 7 تا 8 نباشد احتمالا شهاب سنگ نیست. اگر چگالی سنگی زیر 2.5 باشد با احتمال زیاد این سنگ زمینی است. اگر چگالی سنگی بین ۴ تا ۶٫۵ باشد سنگ زمینی است مگر اینکه شهاب سنگ pallasite و mesosiderite باشد که این دو شهاب سنگ تنها شهاب سنگ هایی هستند که چگالیشان بین 4.23 و 4.89 میباشد که در جدول پایین موجود است. سنگ هایی که چگالی بالای 8 داشته باشند هم احتمالا شهاب سنگ نیستند.

یک شهاب سنگ در بیابان آفریقا
یک شهاب سنگ در بیابان آتاکاما، یکی از خشک ترین بیابان جهان که پوشیده از شن زار و نمک زار است

شهاب سنگ های کربنی دارای کمترین چگالی در بین شهاب سنگ ها هستند که کمترین چگالی معادل 1.7 متعلق به شهاب سنگ های کربنی CM میباشد. همچنین باید بدانیم که شهاب سنگ های با ترکیب فلدسپاری دارای چگالی کمتر و شهاب سنگ های با ترکیب بازالتی دارای چگالی بیشتر هستند، که همه موارد بالا میتوانند به شناسایی شهاب سنگ کمک کنند.

جدول چگالی شهاب سنگ ها و فراوانی آنها
  چگالی (g/cm3) فراوانی
نوع شهاب سنگ میانگین کمترین (دارای خلل و فرج) بیشترین مقدار % همه شهاب
گروه STONY       95.6
  Chondrites                          67.5
Ordinary       63.4
H 3.4 2.8 3.8 30.9
L 3.35 2.5 3.96 27.6
LL 3.21 2.38 3.49 4.7
other       0.2
Carbonaceous       2.49
CI 2.11 0.02
CM 2.12 1.79 2.4 0.72
CR 3.1 0.35
CO 2.95 2.79 3.09 0.38
CV 2.95 2.69 3.25 0.22
CH 3.44     0.05
CK 3.47 3.46 3.49 0.32
other 0.44
Enstatite       0.89
E 0.17
EH 3.72 3.71 3.73 0.56
EL 3.55 3.48 3.62 0.17
  Other 0.72
 Achondrites                       2.71
aubrites 3.12 2.97 3.33 0.2
diogenites 3.26 3.11 3.44 0.42
eucrites 2.86 2.74 2.95 0.89
howardites 3.02 2.8 3.16 0.41
ureilites 3.05 2.81 3.21 0.41
Martian – shergottites 3.1 3.07 3.12 0.04
Martian – chassignites 3.32     0.004
Martian – nahklites 3.15 3.1 3.2 0.013
total Martian       0.07
lunar 2.7-3.8**     0.08
other 0.23
Ungrouped & Unclassified       25.4
STONY-IRONS       0.52
     Pallasites 4.76 4.64 4.89 0.22
     Mesosiderites 4.25 4.23 4.27 0.29
IRONS 7-8     3.84

باید توجه داشت که شهاب سنگهای فلدسپاتی چگالی کمتری داشته و چگالی بیشتر مربوط به شهابسنگهای بازالتی است.

روش ها و ویژگی های شیمیایی در تشخیصی شهاب سنگ ها

ویژگی های کانی شناختی، فیزیکی و شیمیایی شهاب سنگ ها تا حدود زیادی می تواند به ما در تشخیص این اجرام آسمانی کمک کند، اما تشخیص قطعی آنها نیازمند انجام آنالیز های دقیق و روش های جدید است . احتمال یافتن شهاب سنگ ها، خصوصا انواع شهاب سنگهای آهنی آنها به دلیل تفاوت جنسشان نسبت به سنگ های اطراف در بیابان ها زیاد است. حال به توضیح انواع روشهای تشخیص شهابسنگ بپردازیم:

آزمایش تشخیص نیکل در شهاب سنگها

این آزمایش تنها باید روی شهاب سنگهایی انجام شود که آهن داشته باشند. شهابسنگ های کوندرایت آهن دار نیز 1 تا 18 درصد نیکل دارند. همچنین سنگهای زمینی منشا گرفته از گوشته نیز دارای نیکل هستند که در این آزمایش باید مورد توجه قرار گیرد.

طرح ويدمن اشتاتن

تشخیص شهاب سنگ با ویدمن اشتاتنیکی از ویژگیهای ممتاز در تشخیص شهاب سنگ های آهنی ساختاری معروف به ويدمن اشتاتن است که برای پدیدار شدن آن باید سطح را صیقل داد سپس آن را با محلول HNO3 شست و مالش داد که عموما این ساختار در اوکتاهیدریت ها مشاهده میشود شناسایی شیمیایی شامل چند مرحله به شرح زیر میباشد: شناسایی ماکروسکوپی و میکروسکوپی به منظور مطالعات بافتی و تعیین کانی های موجود که دربالا به آنها اشاره شده است. مرحله بعد شامل آنالیزهای شیمیایی آنالیز کلی و نقطه ای به منظور تعیین ترکیب شیمیایی نمونه، شناسایی عناصر شاخص، تعیین ترکیب فازهای کانی شناسایی شده، تشخیص نمونه های مشکوک، بررسی ترکیب شیمیایی شهاب سنگ ها و طبقه بندی آن ها صورت میگیرد. طرح الگوی ویدمن اشتاتن از جمله روش های آنالیزی در این مرحله میتوان به روش ذوب قلیایی، روش پرتو رامان ، روش ICP – MS ، Ass ، LA – ICP – MS ، NAA و EPMA ، ICP – OES ، میکروسکوپ (PEEM) و روش های MS ، TXRF BSEEDX ، SEMاشاره کرد.

تشخیص شهاب سنگ با توجه به ویژگی های ایزوتوپی اکسیژن

آنالیز ایزوتوپی جهت تعیین ایزوتوپ های اکسیژن به هدف تشخیص نهایی برخی نمونه ها انجام میشود. به طور کلی در این فرایند تفاوت فراوانی O16 نسبت به 17 و O18 مطالعه میشود. ایزوتوپ O16 یک ایزوتوپ اولیه است که از هیدروژن و هلیم به تنهایی تشکیل شده است و دو ایزوتوپ دیگر ثانویه هستند. این تغییرات ایزوتوپی تابعی از سن، اندازه، فلزی بودن و محل قرار گیری سیاره مادر است.

موقعیت ایزوتوپ های اکسیژن در کندریت ها

دامنه تغییرات تركيب برای کندریت های کربن بزرگتر از گروه های عادی و انستاتیت میباشد. در بین کندریت های کربن محدوده بزرگ برای CM.CB.CH.CR بیانگر درجات مختلفی از دمای پایین هستند که تغییرات آب به تولید فیلوسیلیکات غنی شده از ایزوتوپ های سنگین منجر شده است. تشخیص شهاب سنگ با روش شیمیایی ایزوتوب های اکسیژن مقدار بسیار کمی از شهاب سنگ های CV با تشکیل فیلو سیلیکات همراه نیست که ممکن است علت این ناهمگونی به دلیل حضور فازهای نسوز غنی از O16 باشد. براساس شکل بالا ترکیب ایزوتوپی انستاتیت غیر قابل تشخیص میباشد و بیانگر این است که این نمونه ها سنگ بنای عمده برای سیاره زمین هستند. از ویژگی های مشخصه CM وجود مقادیر تقریبا مساوی سیلیکات دما بالا و بی آب ( نظیر پیروکسن الیوین) و در دمای پایین مواد معدنی خاک رس ابدار است.

جدول قیمت شهاب سنگ ها در بازار جهانی

جدول قیمت شهاب سنگ هاارزش و قیمت شهاب سنگ معمولا توسط بسیاری از عوامل از جمله کمیاب بودن، شرایط تشکیل، اندازه، و زیبایی تعیین می شود که بسیار متغیر است. جدول بالا قیمت خرده فروشی رایج در بازار را نشان میدهد. شهاب سنگ ها از نظر ارزش به سه گروه تقسیم میشوند که شهاب سنگ مریخ و ماه از گروه آکندریت ها گران ترین میباشد.

قانون مالکیت شهاب سنگ

قوانین مالکیت شهاب سنگافزایش آگاهی عمومی و تجارت شهاب سنگ ها سوالاتی را در مورد مالکیت آنها ایجاد میکند. قانون مالکیت شهاب سنگ ها در کشورهای مختلف متفاوت است. در انگلستان، امریکا، کشورهای اروپای غربی و مستعمرات سابق آنها شهاب سنگ ها اموال صاحب زمین محسوب میشوند در برخی شریعت های اسلامی شهاب سنگ ها جز گنجینه های باستان شناسی محسوب میشوند. در ایران، افغانستان، تاجیکستان، ژاپن پیدا کننده شهاب سنگ مالک آن است. در دانمارک، سوئیس شهاب سنگ کشف شده جز اموال دولتی است و باید به موزه تحویل داده شود ولی بهای قیمت شهاب سنگ به یابنده تحویل داده میشود. در هندوستان بدون جبران خسارت به سازمان زمین شناسی تعلق میگیرد. در بعضی کشورها نیز بین یابنده و مالک زمین تقسیم میشود.

موسسات تعریف شده برای ثبت شهاب سنگ ها:

کالکشن شهاب سنگ در موزه وینا استرالیا
کالکشن شهاب سنگ در موزه تاریخ طبیعی وینا استرالیا، 2018

در کشور ما به دلیل وجود دشت ها و بیابان های وسیع نمونه های زیادی که احتمال می رود شهاب سنگ باشند، جمع آوری شده است، به همین دلیل با توجه به ارزش علمی و همچنین ارزش بالای تجاری آنها در دنیا، می بایست تحقیقات گسترده ای در این زمینه صورت پذیرد و آزمایشگاه هایی با تکنولوژی های روز دنیا جهت شناسایی و صدور شناسنامه در داخل کشور احداث گردد. کارت شناسایی تصویری از برخی موزه ها و مجموعه های برجسته جهان از جمله National Museum of D’Histoire Naturelle (پاریس)، مجموعه شهاب سنگ های اسکار E.Monnig (فورت ورث، تگزاس)، موزه بریتانیا و آزمایشگاه شهاب سنگی آمریکا صادر میشود که قیمت شهاب سنگ را افزایش می دهند. انجمن بین المللی گرد آوری شهاب سنگ (IMCA) برای ایجاد استاندارد در بازار شهابسنگ اختصاص داده شده و اعضای لوگو IMCA را در وب سایت خود نشان می دهند. موزه شهاب سنگها در استرالیا از جمله مراکز معتبر شناسایی و شناسنامه دار کردن شهاب سنگ ها میتوان به آزمایشگاه شهاب سنگی Cascadia گروه زمین شناسی دانشگاه ایالتی پورتلند، خدمات شهری نیجریه (NEMS)، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس، گروه زمین و علوم سیاره ای موزه تاریخ طبیعی آمریکا نیویورک، مؤسسه ژئوفیزیک و زمین شناسی هاوایی دانشکده علوم علمی و مهندسی اقیانوس و زمین دانشگاه هاوایی، گروه شیمی و بیوشیمی دانشگاه آرکانزاس، مرکز فضایی ناسا جانسون، گروه شیمی و بیوشیمی دانشگاه ایالتی آریزونا، کاتالوگ شهاب سنگ موزه تاریخ طبیعی شیکاگو، دانشگاه واشنگتن سنت لوئیس، بخش کانی شناسی موزه تاریخ طبیعی لندن، موسسه تحقیقات علوم سیاره ای دانشگاه آزاد میلتون کینز انگلستان، دانشگاه کازابلانکا دانشکده علوم -گروه علوم زمین ، موزه National D Histoire Naturelle پاریس، فرانسه موزه Naturhistorisches وین اتریش، موزه Naturkunde برلین – آلمان اشاره کرد.

سنگ مگنتیت مشابه شهابسنگ
همانطور که مشاهده میکنید صرفا از روی پوسته سوخته و جذب آهنربا یا حتی چگالی نمیتوان نظر قطعی داد و باید حتما به کارشناس و آزمایشگاه شهاب سنگ رجوع کنید.

منابع: بیژن اعتمادی؛ دانشیار بخش علوم زمین دانشگاه شیراز  –  نجیمه علی پور؛ دانشجوی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شیراز  –  عباس ذولفقاری؛ دانشجوی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شیراز Porosity and density of ordinary chondrites:Clues to the formation of friable and porous ordinary chondrites Sarah 1. Porosity and density of ordinary chondrites: eluesta the formation L. WILKISON, 1* Timothy J. MCCOY,2 Jane E.MCCAMANT,3 Mark S. ROBINSON, 1, 4 and Daniel T. BRITT5 (Received 24 February 2003; revision accepted 26 August 2003), Meteoritical Society, 2003. Printed in USA. (Book : Meteorite Hunting: How To Find Treasure From Space Paperback – 2011 ,by Geoffrey Notkin (Author MICROSCOPIC STUDIES OF AL HAGGOUNIA 001 METEORITE.2011 , MARIAN SZURGOTI. KRZYSZTOF POLANSKI2 JANUSZ WITOLD KOSINSKI3 I Center of Mathematics and Physics, Technical University of Lodz, Al. Politechniki 11, 90-924 Łódz, Poland, 2 Department of Solid State Physics, University of Lodz, Pomorska 149/15390-236 Łódz, Poland3 meteoryty@vp.pl Oxygen Isotopes in Meteorites, R. N. Clayton, University of Chicago, IL, USA (2003) LAW OF OWNERSHIP AND CONTROL OF METEORITES. D. G. Schmitt, McEwen, Schmitt & Co. Barristers and Solicitors, 1615-1055 W. Georgia St., Vancouver, B.C., Canada, V6E3R5, email: dgs@marinelawcanada.comLAW OF OWNERSHIP AND CONTROL OF METEORITES. D. G. Schmitt, McEwen, Schmitt & Co. Barristers and Solicitors, 1615 – 1055 W. Georgia St., Vancouver, B.C., Canada, V6E3R5. 64th Annual Meteoritical Society Meeting (2001) METEORITE POROSITIES AND DENSITIES: A REVIEW OF TRENDS IN THE DATA. D. T. Brittl and G.J. Consolmagno2, 1Dept. of Physics, University of Central Florida, P.O. Box 162385, Orlando, FL 32816-2385, britt@physics.ucf.edu , 2Specola Vaticana, V-00120 Vatican City State, gjc@as.arizona.edu.Iron meteorites:Crystallization thermalhistory,parentbodies andorigin J.I. Goldsteina, E.R.D.Scottb, N.L.Chabote , Elsevier , Received 9August 2008;accepted6January,2009

308 دیدگاه برای “تشخیص شهاب سنگ ها به همراه جدول قیمت شهاب سنگ و چگالی آنها

 1. صفر پاشای گفته:

  سلام آقای کرمی آیا شما سنگهای ما را میخرید شما خرید دارید از شما ممنون میشوم همه. رقم سنگ دارم اگر خوب باشد شناسنامه هم می‌دهی جواب من خواهش میکنم بدهید

 2. سید حمید حمیدی گفته:

  سلام
  ببخشید شهاب سنگ ها خیلی زیاد هستن
  ولی این کار را انجام ندهید چون واقعاً
  از هر نوع مواد مخدری
  اعتیاد آور تر هست بخدا
  کسانی که در این زمینه‌ها مشغول هستند
  نه زن دارند نه بچه نمی دانم چگونه باید اینکار را توصیف کرد کاری بسیار سخت و پر خطر
  و از همه بدتر پیدا میکنید خوب حالا باید التماس کنید که با پول خودتون ببرید آزمایشگاه و بعد هم که تأیید شد
  باید به گردین دنبال خریدار واقعاً
  انسانها را ذلیل و خوار میکند چشم از خواب که باز میکنید حتی حاضر به سوار شدن خودروی گران قیمت خود نیستید چون باید دنبال سنگ بگردید

 3. شهاب گفته:

  سلام ،من از بالای کوه بسیار مرتفعی در قسمتی که درختان از بین رفته بودن در مرکز این محل در فرورفتگی زمین سنگی پیدا کردم که شباهت بسیار زیادی به شهاب سنگ دارد اما خاصیت مگنتی ندارد تقریبا نیم کیلو از سنگ را برای آزمایش به تهران بردند که دیگه ازشون خبری نشد یه مقدار دیگه از این سنگ دارم می تونید راهنمایی کنید ؟

  • Davod Heydari گفته:

   دوست عزیز بندازش بره مواظب باش فقط زندگی ات رو جهنم میکنی خواب و خوراک برات آرزو میشه دنبال سنگ هرنوعش فرقی نداره.تجربه کردم.الان ساعت ۳نصف شبه هنوز بیدارم فکر صبح کدوم کوه یا کدوم جهنم دره دنبال سنگ بدم.

 4. ایران زمین گفته:

  دوستان سلام ..چند روز پیش در یکی از جاده های اطراف مشهد..جاده مشهد به روستای زیارتی میامی کنار جاده نگه داشتم یه خرده آب از صندوق عقب بردارم یه تیکه آسفالت که تیکه های سنگ بهشون چسبیده بود نظرم رو جلب کرد..برداشتمش بعد چند روز که فرصت پیدا شد یه آهنربا گرفتم سمتش دیدم جذب میکنه .با چکش افتادم به جون آسفالت تیکه های کوچیک سنگ رو ازش جدا کردم بعضیاشون جذب آهنربا داشتن خلاصه جداشون کردم تقریبا ۸ قطعه کوچیک و متوسط که حدودا ۳۰۰ یا ۴۰۰ گرم وزن همشون میشه جدا کردم با بنزین شستم و تمیزشون کردم.الانم دارمشون ..فک میکنم اگه اشتباه نکنم یه شهاب سنگ کوچیک به سطح آسفالت برخورد کرده و به خاطر حرارتی که داشته آسفالتی که کنده شده بهش چسبیده..تحلیل من اینه تحلیل شما چیه؟ میشه بفرمایین؟

  • بیابان گرد گفته:

   دوست عزیز چندتا سوال مهمتر از شهاب بودن یا نبودن اون سنگها برام پیش اومد. اول اینکه اگر توی منطقه ی دورافتاده بوده، کارت را با به تیکه سنگ یا کلوخ حل میکردی و آب را برای خوردن نگه میداشتی. اکر هم نزدیک آبادی بودی، میرفتی خونه. دوم اینکه اگر هرکی یه تیکه سنگ میدید میخواست به دل و جون آسفالت بیفته ک دیکه اسفالتی باقی نمیموند. سوم اینکه از هزاران راه میتونه یه خورده سنگ با آسفالت ترکیب بشه. چهارم اینکه اکر یکی کل عمرش هم دنبال شهاب بگرده، باز احتمال پیدا کردنش خیلی کمه، ولی اینکه یکی برای دست به آب رفتن، شهاب به تورش بخوره که دیگه از مهال هم مهال تره.‌ پنجم اینکه شانس کرفته توی خیابون خواستی بری سراغ آب، وگرنه اگر کنار یه خونه هوس این کارو میکردی، قطعا به تیکه سنگ هم توی دیوار خانه های اطراف میدیدی و قطعا نصف دیوار آن خانه را پایین می آوردی..

   • غصتفر گفته:

    امثال شماها همیشه تماشاچی موفقیتهای دیگرانید و همیشه ترس جلو رشد شمارو میکیره😁

   • یکی از ملت گفته:

    آخه چرا انقدر بخیل هستید شما . اگر قسمت طرف باشه و خدا بخواد بدون هیچ زحمتی ۱۰۰ تا شهاب پیدا میکنه . کی گفته محال و هیر ممکن . مگر اینکه خدا نخواد و طرف لیاقت نداشته باشه و چشم دیدن موفقیت بقیه رو نداشته باشه اونوقت به طلا دست بزنه میشه عن . فکر کنم شما ها همچین روزی افتادید که انقدر نا امید شدید . دلتون رو یه کم صاف کنید از حسادت و بخیل بودن دست بردارید

  • غزل گفته:

   یعنی دانشگاه خوارزمی.توی اینترنت سرچکن بزنین ((کیپا )) یا توی برنامه نشان سرچ کنین.ولی از قبل ۱۱۰۰،۰۰۰ ((یکمیلیون و صد تومن))به بالا باید توی کیف یا کارتت پول جفت باشه چون قیمت انالیز از ۱،۱۰۰ ((این کمترین قیمته انالیزه ))

  • تنها مهاجر گفته:

   داداش هیچ خریداری تو ایران وجود ندارد فقط پول میگیرن آنالیز سنگ انجام میدم تمام

 5. Abdollahi گفته:

  درود من سرقله کوه گودالی قدیمی سراغ دارم به طول وعرض حدوداً 10در8متر مدتهاست میبینمش حدس میزنم فرورفتگی شهاب سنگ باشه کنده دست بشر نیست مطمئنم میشه راهنمایی کنید فایده داره برم بکنم کفش وببینم شهاب سنگ داره یانه

  • نه به کارگر خارجی گفته:

   پایین کوه بگرد دنبال نشونه،دست بشر اگر چیزی پیدا کردی،اون گودال فرورفتگی،یه جای مخفیی،واحتمالا،زیر اون خاکها چیزهایی است،البته قبل ش ببین تارخ چه داره اون محل،یعنی قدمت داره

  • محمدی گفته:

   چنین حفره هایی در حالت های ذیل ایجاد میشوند .
   1- محل خروج گدازه های آتشفشان ، که در اینصورت کدازه های خروجی یا لاوا ها گنبدی مخروطی شکل را در اطراف حفره شکل میدهند .
   2 – فرو نشست زمین – تغییری در سنگها اطراف حفره دیده نمیشود
   3 – برخورد شهاب سنگ ، در اینصورت سنگهای اطراف و داخل حفره در اثر حرارت ناشی از شهاب سنگ تا فاصله ای اندک دگرگون میشوند.

  • رضا گفته:

   حتما این کار رو انجام بدین ضرری نداره حداقل از دغدغه ذهنی میفتین

 6. سید رسول هاشمیان گفته:

  سلام وقت بخیر
  من 3 روز پیش از یک محل رد میشدم که ناگهان دیدم آتیش با رنگ ابی فیروزه ای به سرعت با فاصله خیلی خلی کم از جلو ماشین رد شد رفت پشت کوه خاموش شد ندیدن کجا رفن ولی خیلی خیلی به من نزدیک بود و چون اتوبان بود نتونستم ترمز کنم
  فردا صبح ساعت 7 خودم رسوندم اوجا رو بگردم
  5 ساعت گشتم حدود 5 کیلومتر گشتم پیداش نکردم
  فقط یک تیکه سنگ پیدا کردم مه روش پوسته قهوه ای با رگه مشکی داره ولی فکر کنم این که پیدا کردم قدیمی بود مال شب که من دیدم نبود
  کسی میتونه کمک کنه چطوری میشه پیداش کرد ؟
  چون به نظرم بزرگ بود دنباله آتیشش طولانی رنگ آبی کهربایی
  دقیقا از جلوی چشمم رفت پشت یه تپه که دیگه من ندیدم و خاموش شد
  زاویه دید من حدودا 30 درجه بود که دیدمش
  پشت تمام اون تپه ها رو وجب به وجب گشتم ولی حدود 5 کیلومتر
  ممنون میشک کمک کنید

  • Ramin گفته:

   سلام.جایی که این شهاب سنگ پرتاب شده حتما میافتی دورتر از جایی که شنا دنبالش گشتین باید باشه حتی چند کیلومتر وور تر از حدس شما و اینکه به جایی اصابت کنه چاله ای ایجاد می کنه و چند ی تو زمین فروبره و یا چندین تیکه بشه

  • حمزه گفته:

   داداش اون آتیش یا دنباله یا نور در لحظه برخورد با جو زمین اتفاق می‌افته نه نزدیک تپه یا جاده احتمال خستگی رانندگی بوده نرو دنبالش

 7. مریخیه عجول گفته:

  سلاااام دوستان من از مریخ اومدم ما یکسری شهاب سنگ خونگی داشتیم که اونارو دم غروب پرشون میدادیم تا افسرده نشن که خیلیاشون با ، باد و طوفان گم شدن گونه‌های نادر و قیمتی‌ای هم بودن تقریبا میشه گفت کل منظومه شمسی رو گشتیم ولی پیداشون نکردیم و آخرین نقطه و امید ما به شما زمینی‌هایه متوهمه بیزحمت هرکی شهاب سنگای خونگی مارو جلد و اسیر کرده پیام بده

 8. رضا گفته:

  سلام. مقاله کلی و مفید بود. مردم کم درآمد ایران و یک شبه ره صد ساله دوست اگه دنبال شهاب سنگ هستید. تاریخ باران شهاب‌سنگی ها رو در بیارین. تو نمک زار و شن زار فقط چند روز بعد از باران شهابی بگردین شاید پیدا کردین. البته خیلی بعیده شهاب سنگ از جو عبور کنه و تمامش نسوزه ولی امید رو نمیشه از آدم گرفت. اگه آنقدر بزرگ باشه که مقداری به زمین برسه حتما ناسا اعلام میکنه. یه مستند در مورد یک شهاب سنگ بزرگ بیست سال پیش میدیم. آمریکا با تمام تلاش و تحقیقات تونست مخل برخورد رو پیدا کنه. جالبه بدونید از اون شهاب سنگ بزرگ فقط دوازده تیکه پیدا شد اونم چون تو جو نزدیک منفجر شده بود و تو صحرای آفریقا پخش شده بود. کل اون باقی مانده دوازده کیلو بود. از یک شهاب سنگ چند کیلومتری فقط چند کیلو رسیده بود زمین. این نشون میده رسیدن شهاب سنگ به زمین خیلی نادر هست. و جای برخورد گودال میشه. تو شن و نمک فرو میده چند متر. مثل هلیکوپتر فرود نمیاد. و با شما صحبت کنه بیا منو بردار.

 9. سنگ پا غالب نکن گفته:

  سلام.من یک سنگ پیدا کردم گذاشتم تو خونه ولی اخرش فهمیدم زمان قدیم اونجا حمام قدیمی بوده و فهمیدم که چیزی جز سنگ پا قزوین نبوده.لطفا هرکی هر اشغالی پیدا میکنه امیدوارنباشه که شهاب پیدا کرده انگار مپل پبشکل بز همه جا ریخته رو کوهها

  • مقدم گفته:

   سلام حالا شما منکر هستید که کسی شهاب سنگ پیدا کنه شما خودت رفتی سنگ پا پیدا کردی و میخواهی ب بقیه حسودی کنی ..نکن ونگو تا خداوند بهت بده این طرز پیام دادن درست نیست..هر کسی شخصیتی دارد و باید ب هر کسی احترام بگذارید..

 10. رضا گفته:

  سلام من یه سنگ دارم رنگ طلا و نقره هست برق میزنه جنس رو یه و زیره سنگ سنگ سیاه هست نمیدونم چیه اگه سر در میارید ممنون میشم بهم بگید

  • آزاد گفته:

   احتمالا یک شهاب سنگ پالاسیت باشه ،،،اگر دانه های طلایی وسط سطح نقره ای داره و پوسته گداخته ،،،،این شهاب سنگ ها از نوع سنگی آهنی یا آهنی هستن معمولاً ،،،بشتر تحقیق کنید و به آزمایش گاه سنگ شناسی مراجعه کنید

   • واعظ گفته:

    منم امروز درست مثل همونی که گفتی پیدا کردم. البطه من جستوجوگر سنگم زمینی و اسمانی. مطمعنا شهاب سنگه واین نوع خیلی کم یابه.

 11. مجید گفته:

  سلام من یه سنگی دارم اندازه یه تخم مرغ که روش انگار یه اثر انگشت داره انگاری یه سنگ را انداختن داخل یه مایع مذاب که یه پوسته فلزی روش تشکیل شده باشه که پوستش خیلی سخت شده با این حال که سطح ان سیاه مایل به قهوای است ولی برش که میزنی داخلش سفید است انگاری ذراتی از فلزی شبیه مس یا طلا داخلش داره در ضمن اصلا به اهن ربا نمی چسبه اگه کسی خواست عکسشو میفرستم

 12. Pooria گفته:

  سلام بنده حدودا ۱۰کیلویی دارم که داخل حفره های آن پالادیوم کروی شک هست آیا در شهاب سنگ ها پالادیوم هست؟

 13. ایرج گفته:

  سلام به استادعالیقدرودوستان.چندتیکه سنگ بانشانه هایی که گفته شده دارم .سیاه واهن رباهم جذب میکنه. یه تیکه سنگ ریزه دیگه دارم که آبی مایل به بنفش هست که راجب این یکی چیزی از ارزشش ونوع ان ندارم.بایدبگم که دوتا سنگ سیاه اسمانی رو کنارساحل خلیج فارس پیداکردم واونیکی توی کوهستان..
  خریداری هست؟

  • ناشناس گفته:

   سلام ،شما یک قطعیتی حاصل کن که سنگهای مورد اشاره سنگهای آسمانی هستند یا نه ، بعد میشود در مورد امکان فروش و قیمت صحبت کرد ، من خودم شخصا خریدار هستم ولی با این توضیحاتی که شما دادی بسیاری از سنگهای زمینی هم هستند که مشخصات مشابه دارند و هیچ ارزشی از لحاظ مالی ندارند

   • امیر علی گفته:

    با سلام.در ایران وقتی طلا رو می‌بری بفروشی برنمیدارن ،چه برسه به سنگ پول بدن.دیوار پر از شهاب سنگ شناسنامه‌دار هستش.پس چرا خریدار نیست.با سپاس

  • خ.م گفته:

   بادرود برای اطلاعات مفیدتون! اگر برایتون امکان داره لطفا راهنماییم بفرمایید. چند سال پیش برای گل هایم مقداری خاک رسی از تپه های رسی بیرون یکی از شهرستان ها اوردم یک گلوله خاک سوخته کامل گرد و توپی داخلش بود که هر بار زیر هر گلی که گذاشتم یا رشدش متوقف شد یا پوسیده شد و از بین رفت ،امسال اون تکه گرد سوخته را با شوندم و پاک کردم یک گوی فلزی داخلش بود با سطحش خراش های ذوب شدگی،یک تیکه ی کوچکش را کامل پاک کردم فلزی بسیار براق شبیه استیل بسیار سخت و مقاوم نه ضربه میخوره و نه خراشیده میشه ،دست میکشی مثل صابون سره و رنگش شبیه استیل یا ایینه براقه ،به اهن ربا میچسپه و جرمش خیلی سنگیته ،اثار سوختگی روی سطحشه وقتی تمیزش میکنی ،ممکنه شهاب فلزی باشه ،اگه لطفا راهنماییم کنید ممنون میشم.با تشکر

 14. م.م گفته:

  با سلاممن یک سنگ پیدا کردم که به هر کس نشون میدم میگه شهاب سنگه .و اینکه توی اینترنت میزنم تمام مشخصاتی که داره ثابت میکنه که شهاب سنگه واینم بگم که این سنگ رو تو منطقه کوهستانی پیدا کردم منطقه ای هم کا زندگی میکنم نسبت به مناطق اطرافش بلندتره .الانم ممنون میشم که راهنماییم کنید که بگید کجا ببرم که با آزمایش خیلی دقیق بهم بگن که چه نوع سنگیه

  • Weeshodha گفته:

   سلام، من چند تا سنگ کلیه دارم، چجوری میشه اونا رو جای شهاب سنگ به موزه زمین شناسی تورنتو غالب کنم،، و این که ثابت کنم از کهکشان آندرومدا وارد کلیه ام شده،،، ممنون میشم اگه جواب بدین استاد😈

   • ایمان گفته:

    با سلام. حالا كه دوستان از گنجینه‌ی سنگهاشون صحبت کردن من تازه متوجه شدم سنگ‌ها هم خرید و فروش میشن، با خودم گفتم منم که چندتا سنگ دارم اینجا بگم شاید مشتری پیدا شد و معامله کردیم.
    اولیش “سنگ صبورم” هستش که چندسال پیش تو محل خودمون چندتا کوچه پایینتر پیداش کردم ولی با اینکه مدتی هستش که “سنگ صبورم اینجا، طاقت غم نداره” ولی قصد فروشش رو به هیچ وجه ندارم. چندتا سنگ هم از قدیم دارم که مال کسایی بوده که “سنگشون رو به سینه میزدم”، اینها رو اگه کسی بخواد مفتی هم حاضرم بش بدم چون خیلی وقته فهمیدم ارزش نداره ادم سنگ کسیو به سینه بزنه. یه “سنگ بزرگ” دارم که زمان جاهلی تو بعضی از دعواها به عنوان “علامت نزدن” ازش استفاده میکردیم. اونم اگه خواستین ابعاد و اندازش رو بتون میگم از هر بیابونی میتونین یدونه خوبشو پیدا کنید.
    یه سنگ هم دارم که مخصوص “پای لَنگه”. به هر پای لنگ و هر آدم شلی که بخواین میخوره تضمینی. یه شلوار جین قدیمی هم دارم که سایزش دیگه به من نمیخوره، از این جین‌های “سنگشور” هستش، اونم اگه کسی بخواد سایز کمرشو بگه که ببینم اندازش هست یا نه، بالای زانوش یکم جر خورده ولی اگه کسی خریدار باشه پای معامله تخفیف خوبی بش میدم. به هر حال این چند مورد رو مطمئنم نمونش رو تو کل کهکشان راه شیری پیدا نمیکنین و از این لحاظ از شهاب‌ها نایاب تر و قیمتی تر هستن.

    • محمدی گفته:

     ای ول با این خداوکیلی حال کردیم اینا رو تو از کجا آوردی از بس خندیدیم 😁

     • ایمان گفته:

      فدات‌‌!
      یه چیز جالب بگم، امروز درحالیکه درمورد شهاب سنگ‌ها مشغول جستجو و تحقیق بودم، این صفحه رو باز کردم، مطلبش رو خوندم و یه نگاهی هم به نظرات مخاطبینش انداختم و خیلی اتفاقی و بدون آگاهی قبلی با کامنتی که خودم قبلا اینجا گذاشتم برخورد کردم. تغریبا یک سال پیش این کامنت رو گذاشته بودم و الان خیلی اتفاقی مثل یه سنگی که از آسمون بیوفته صاف بیاد تو بغل صاحبش، این. صفحه هم جذب من شد.
      داغتون رو نبینوم، یا علی

 15. روحیت گفته:

  من ی شهاب سنگ دیدن با حفره های زیاد و لایه مذاب ک البته در یکی از سردترین نقاط کرمان پیدا کردم،طرف لایه مذاب روش اهنربا میچسبه ولی اونطرف اهنربا را خیلی کم میگیره،بنظرتون با وجود منطقه سرد میتونه شهاب سنگ باشه،لطفا راهنمایی کنید استاد

 16. مشایخی هستم گفته:

  یک شهاب سنگ پیدا کردم حجم آن در حد یک سنگ دو یا سه کیلویی زمینی است ولی وزنی حدود ۹ کیلو دارد و سیاه با چند نقطه سفید همدرد ضمنان خاصیت مغناطیس هم دارد قصد فروش آنرا دارمارالانی قیمت خوبی خریداری شود می فروشم

 17. وهب مرادی گفته:

  سلام خدمت شما آقای کرمی عزیز،
  از زحمتی که بابت آگاهی دادن به علامندان در این زمینه کشیدین بسیار سپاسگزارم،بنده نیز چند سالی میشه که به سنگها علاقه دارم مخصوصا به شهاب سنگ ها،به خاطر همین نزدیک به بیست تایی سنگ مشکوک به شهاب دارم،وه چند تاشون توسط دوستانی که تو این کار خبره هستن تاییدم شدن،از دوستانی که خرید شهاب سنگ دارن ممنون میشم از ما نیز خرید کنن که تو این اوضاع بدِ اقتصادی کمکی برای خانوادم بشه،تشکر

 18. یاسر گفته:

  با سلام و خسته نباشید
  بنده یه دونه سنگ پیدا کردم که خیلی شبیه سنگهای اسمانی هستش
  اول این که خیلی سوراخ سوراخ هست
  دوم این که یک قسمت خاص از سنگ ذوب شده و به بالا کشیده شده شده و وزن سنگینی داره
  میخام بدونم ایا این سنگ واقعا سنگ اسمانی هست یا نه.
  باتشکر

 19. حجت ارشاد گفته:

  درود. من يه شهابسنگ فلزي دارم كه داراي آلوينهاي زرده. جذب بالا
  هركي خريداره تماس بگيره

  • فرشید گفته:

   سلام.بنده یه سنگ دارم حدود دو کیلو میشه هیچ سر رشته ایی ندارم اگه محبت کنید جناب کرمی یه نظر بدید ممنون میشم.

    • ایرج گفته:

     سلام. آخه کسی در ایران نیست که به ما بگه با. دستگاه ارزان خانگی تست کنیم و مطمن بشیم سنگ شهاب سنگ است..ممنون.سلام آقای کریمی قربان به نظر شما هزینه تشخیص لابراتور چقدر حدودا می‌شود ممنون

     • حسن کرمی گفته:

      همچین دستگاه ارزانی در جهان وجود نداره. معمولا 1 میلیون تومان برای نمونه های زیر صد گرم میبرن.

   • حمید گفته:

    سلام یک قطعه سنگ دوست من پیدا کرده حدود سیصد و پنجاه گرم هستش ذوب شدگی دارد و نمیدونیم اصلی هست یا نه کسی می‌تونه کمک کنه؟؟

 20. farzad گفته:

  سلام بنده یک شهاب سنگ دارم وزنش حدودیکو دویست گرمه نسبت به اندازش زیاد بنظر میرسه روش جای حالت اثر انگشت داره طرح خاصی داره عکسش موجود است میخام بفروشم قیمت توافقی

 21. سَم گفته:

  فرصت ویژه
  شهاب سنگتان را از ما خریداری کنید با قیمت بسیار مناسب_از یک میلیون داریم به بالا

  • محمد گفته:

   سلام وقت بخیر بنده چند تا سنگ پیدا کردم تو کل منطقه ما از این سنگا پیدا نمیشه سر رشته ای ندارم حالت ذوب شدگی داره و یه یاقوتم داخلش داره دارای خللو فرج کم هم هستش دقیقا همرنگ ماه

  • ناشناس گفته:

   داداش مگه سیب زمینیه که میگی شهاب سنگتان را از ما بخرید ، یه جور میگی انگار شهب سنگ جزء اقلام ضروریه و باید تو خونه باشه

 22. حجت عبدی گفته:

  سلام ،خسته نباشید
  من شهاب سنگی دارم از نوع سنگی آهنی
  که میخوام باهمان شرایط خودتون بفروش برسونمش،
  ممنون هستم که بامن تماس بگیرید
  hojjatabdi3237@gmail.com
  عبدی

 23. محسن گفته:

  سلام وقت بخیر
  من یه سنگ پیدا کردم شکلش خیلی شبیه شهاب سنگه رنگش هم سیاهه اگه بشه واسه تشخیصش کمکم کنین ممنون میشم

  • محسن گفته:

   سلام من چنروز پیش تو بیابان های خارج شهر چند قطعه سنگ پیدا کردم که توشون قطعه های شبیه سنگ پا و سنگ مشکی یگ دست و سبزبود که اصلا با سنگ های منطقه نمیخوند چگونه میتوانم برای بررسی بیشتر از تجربیات شما استفاده کنم.

  • Farhad گفته:

   سلام بنده یک تکه سنگ مشکوک به شهاب سنگ دارم میشه برای کارشناسی و فروش راهنمایی کنید ممنون از شما

 24. حسین گفته:

  سلام،چون من صحرا زیاد میرم سنگای زیادیجمع آوری کردم،میتونین از عکس تشخیص اولیه بدین حالا بعدش تا آزمایشگاه؟

  • محمد برخورداری گفته:

   با سلام ضمن تشکر از اطلاعتوراهنمایهای مفید درسایتتون خیلی ها فکر میکنند که تشخیص یا حتی اگه واقعا شهاب سنگ هم پیدا کردن میتونن به راحتی بفروشن در صورتی که واقعا اینطور نیست متاصفانه در کشور ما اگه شناسه ای هم صادر بشه درخارج از ایران اعتبار نداره البته دلیلشم نبود وسایل مخصوص واستاندارد جهانی در ایرانه والا ما اساتید بسیار خوبی در کشور داریم بنده هم از کودکی علاقه وعشق خاصی به کانی ها وتاریخ جواهرات داشته ودارم وشاید من هم مثل دوستان دربین کانیها چند شهاب سنگداشته باشم اما بدون مدرک معتبر هیچ ارزشی ندارند ولی برای من زیبا هستند ممنون

 25. ممدی پوسیده گفته:

  چند عدد شهاب سنگ دارم
  اگه خریدار باشه
  انالیزم میکنیم اگه شهاب بودنش ثابت شد خرجش با اون اگه نبود با من
  از قیمت کم میکنیم

  • Keyhani777 گفته:

   داداش اگر جواب آنالیز بیانگر این باشه که سنگ شما شهاب سنگ نیستش من برام اینجا سوال هستش از قیمت چی کم می کنید وقتی شهاب سنگ وجود نداره

 26. میلاد گفته:

  سلام استاد.
  من حدود ۱۴ سال پیش از خونه یکی از اقواممون در روستایی از گیلان در حال برگشت بودیم که ناگهان نوری شبیه به روشن شدن مهتابی خانه گی دیدم داره تمام محیط را روشن میکنه . اول فقط صدا بود بعد اون نور مثل مهتابی روشن شد و تمام دشت شالیزار رو روشن و نورانی کرد. در هیچ زمانی از عمرم همچین چیز عجیبی ندیدم . بعد من و مادر و فامیلمون دیدیم که یه چیزی که پشتش نور فراوانی داره از کنار ما عبور کرد . البته با فاصله شاید یک کیلومتر حداکثر و بعد در پشت خانه فامیل مون فرود اومد . اونها چیزی نفهمیدن اما من تشخیص دادم که شهاب سنگ بود و بسیار بسیار پر نور. حالا با توجه به زمان زیادی که ازش گزشته و من ارزشش را نمیدونستم میخاستم بدونم وزن اون حدودا چقدر تخمین زده میشه و آیا اکثر شهاب سنگ ها ارزش بالایی دارند؟ البته خیلی وقت فامیلمون از دنیا رفته و ما دیگه اونجا نمیریم. و من خیلی ناراحتم چرا پولدار نشدم و دنبال عجیب ترین چیزی که تو زندگیم دیدم نرفتم

  • عابر گفته:

   داستان عجیبی بود ولی عجیبتر از اون، سوالی بود ک پرسیدی!!! ولی واقعا جای ناراحتی داره.. کم چیزی نبوده

  • ایمان گفته:

   دوست عزیز!
   هیچ بعید نیست که اون سنگ رو به قصد ملاج خودت پرتاب کرده باشن، پس توصیه میکنم از اون دور و اطراف دیگ رد نشو.

 27. علی مقدم گفته:

  سلام من یک تکه سنگ دارم که شباهت بسیار زیادی با شهاب سنگ دارد نشانه های اولیه که داخل سایت برای تشخیص گفته شده با سنگ که پیدا کرده ام مطابقت دارد لطفاً کسی می‌تونه کمک کنه

 28. شهاب سنگ کجایی؟ گفته:

  سلام
  یه سنگ دارم رنگش سفیده و حدود ۲ سانت در ۲ سانته و به شکل تقریبا مربع گرد هستش، وزنش حدود 1200 گرمه که بسیار عجیب به نظر میرسه اما روی آب شناور میمونه و نور رو هم از خودش رد می کنه
  یه نفر با اسب سفید اومد اینو بهم داد ^_^
  کسی اگه بخواد شهاب سنگ پیدا کنه باید بره تو کویر و چند نفری با تجهیزات، جی پی اس ماهواره ای و نقشه های توپوگرافی، بعد تجهیزات آزمایشی با خودت ببری و مثلا تپ چادر تست کنی ببینی اگه شهاب هست ۱۰۰ کیلومتر با خودت حملش کنی!
  آخرشم باید کلی پول تست آزمایشگاه و صدور شناسنامه بدی و اینکه اگر مشتری هم براش پیدا بشه و خیلی با مرام باشه، نصف ارزش واقعی ازت میخره و سود اصلی رو اون میبره که هیچ زحمتی نکشیده و هلو برو تو گلو

  • Omid گفته:

   سلام . من یه شهاب سنگ صدو پنجاه کیلویی دارم که حتی از جایی که شهاب سنگ رو پیدا کردم با برخورد به زمین یه حفره بزرگ ایجاد کرده داخل زمین . چند تست هم روش انجام شده و ما مطمن هستیم که شهاب سنگه . اما سه تیکه شده

  • شهاب سنگ.مفتت گرونه گفته:

   باارزش ترین شهاب سنگ جهان داشته باشی..توی ایران هیچکس نمیخره..حتی اگر ثابت بشه هزاران ملیارد می ارزه..یک ملیارد نصیبت نمیشه..چون شهاب سنگ.فقط کلکسیونی هست.که توی ایران کسی دنبال موزه شخصی نیست.مگردیونه است ملیاردها بده.کوچکترین ارزشی نداشته باشه.حتی توی کشورای خارج هم..فقط یک شهاب سنگ جهت گنده کردن شخصی.قیمت خورده ومیخرش.تازه دیگه هم نمیونه بفروشش.یعنی کردن توپاچش

 29. علیرضا گفته:

  سلام من یه سنگ پیدا کردم ۹۲۵ گرم وزنشه بیرونش سیاهه و فرو رفتگی انگشتی داره یه تیکه ازش شکستم داخلش کرم رنگ هستش آهن ربا رو جذب میکنه کسی مشتری هست رنگ بزنه
  ۰۹۱۲۸۸۷۷۴۸۵

 30. AMIR MOHAMMAD گفته:

  سلام من چند تا سنگ پیدا کردم که تمام خواص فیزیکی یک شهاب سنگ رو داره و شکل عجیبی هم داره و یه جورایی به هم مرتبط هستند و مثل یک پازل در کنار هم قرار میگیرند و یک سنگ بزرگتری را تشکیل میدند.من میتونم عکسشو هم براتون بفرستم که اگه بنظرتون اگه شهاب سنگ است بفرستم تهران برای آزمایش

 31. >عبدالقادر گفته:

  من یک سنگ دارم شما درباره‌شان لطفا نطر بدین ممنون میشم عکس رامیفرستم

  • سنگ شناس گفته:

   سلام در جدول مشخصه. ضمن اینکه چگالی فقط یه فاکتوره. تشخیص شهابسنگ مجموعه ای از فاکتور ها هست

   • پسر طبیعت گفته:

    عرض سلام خدمت استاد عزیز چند هفته قبل بنده در کویر اوبسیدین پیدا کردم ک جذب کمی هم داره برای فروشش میخاستم بدونم باید چیکار کرد و مورد بعد اینکه تعدادی سنگ مشکوک به شهاب سنگ دارم که بیشتر مشخصه ها مثل پیروکسن و الووین کندرول و جذب کم متوسط و بالا رو داره همچنین تست نیکل هم انجام دادم و مثبت بوده راهنمایی میفرمایید بزرگوار؟

    • حسن کرمی گفته:

     درود، ابسیدین جذب آهنربا نداره. ممکنه سرباره شیشه پیدا کرده باشین. برا شهابسنگ باید به لابراتوار و متخصص مراجعه کنید تا مقطع شناسی بشه.

     • رشید گفته:

      سلام
      من ۴۰ سال هستم
      ودر نوجوانی یک صدا آمد. از حیاط دامدری مادر روستا.ومن رفتم بیرون واز داخل دامداری به چوب که از سقف دامداری زده بود بیرون. اثابت کرده بود ودیوار وچوب را ترک خورده بود.ایا امکان داره شاهب سنگ خورده باشه. یا صاعقه بوده. ولی خیلی بوی باروت میداد. داخل دامداری؟

     • امیر.ر گفته:

      باعرض سلام وتبریک سال نو خدمت حضرتعالی راهنمایی بفرمایید برای کارشناسی شهاب سنگ مرکزمعتبری درتهران هست که مراجعه کرد ممنون میشم

 32. Maha گفته:

  سلام من خریدارخوب سراغ دارم ۳ملیون هزینه تست هست همونجا پول روبه خریدارمیدید درست بودبرمیگردهmahdighiasi2525@jmail.com

  • نفس گفته:

   سلام من سنگی دارم که وقتی در دست قرار میگیره احساس نرمی میکنی و رنگش ثابت نیس رنگ قابل تغییره میخواستم ببینم قیمتی هست یا نیس

  • peymanm گفته:

   سلام من جایی رو پیدا کردم که محل برخورد چندین شهاب سنگ هست که بعضی از دهانه ها به دریاچه تبدیل شدن و دهانه های کوچیک زیادی هم اطرافشون هست و تا دلت بخواد شهاب سنگ اونجا هست.کمی تحقیق کردم و دیدم یه جای همون اطراف شانسی دیدیم ماشین خاموش سربالایی میره و دیگه یقین پیدا کردم که شهاب سنگ هستن هیچ احدی هم بجز خودم و یکی از دوستام از اینجا خبر نداره.اگه مشتری واقعی داشتی خبرم کن قول میدم میلیارد پول خورد بشه واسه همه ما

 33. پیمانم گفته:

  سلام محل برخورد چند شهاب سنگ رو پیدا کردم که از گودال هایی که داخل کوهستان درست کردن میشه یقین پیدا کرد که محل برخورد شهاب سنگ هستن.قطر بزرگترین گودال 700 متره و کوچکترین 90-80 متر. دو گودال بزرگ پر اب هستن و اب داخلشون سمیه گودال کوچیکه خشکه که قطرش 90 متره و عمقش 10-15 متر اگه کسی تمایل به کشف شهاب سنگ داره یا بیاد باهم بریم اکتشاف یا مبلغی رو بهم بده که جاها رو نشونش بدم. مردم محلی اون مناطق نمیدونن این گودال ها از کی و چطور ساخته شدن خیال میکنن طبیعی هستن.از داخل گوگل ارث هم به راحتی میشه فهمید که محل برخورد بزرگی رخ داده اینم شمارم اگه مرد عمل یا مرد دست به جیبی هستی من درخدمتم. اهل خوزستانم 09165260640 پیام بدید که جواب بدم یا حق

  • عباس گفته:

   دوتا سوال
   ۱. چرا در آزمایشات خود در این دفتر کذایی هیچ نوع مشخصه ای از سنگ از جمله گروه متعلقه و یا وزن مخصوص رو نمیزنین و صرفا میزنین مثلا کندورایت. لازم به ذکره برا تشخیص کندورایت بودن اکثر اونایی که تجربه ای در این زمینه دارند به راحتی میتونند اون رو تشخیص بدن تنها برای تعیین گروه و مشخصات میاد آزمایشگاه که اونم شما درج نمیکنید
   ۲. با قیمتهای فوق بهتره به دوستان قبل از آنالیز اعلام کنید که حتی در صورت شهاب بودن بعضی از اونها با توجه به وزنشون؛ هزینه آنالیز خودش رو هم درنمیاره!!!

   • سنگ شناس گفته:

    1- تعیین نوع شهابسنگ در گروه در صورت درخواست صاحب اون با هزینه اندکی تعیین میشه و کار سختی نیست. از هر 50 تا نمونه ای که میاد فقط یه دونه شون شهابسنگ درمیاد. اگر کسی مطمئن بود که اینهمه خطا وجود نداشت.
    2- بله بهمین دلیله که هر سنگی تو بیابون دیدید دلیل به شهابسنگ بودن نیست. شهابسنگها و اجرام آسمانی پیدا کردنشون خیلی سخت و کمیاب هستند.

    • حسین گفته:

     با عرض سلام وادب احترام خدمت شما بزرگواران و استادان من یک شهاب سنگ به وزن تقریبی یک کیلو دارم و عکسهاش هم موجوده در صورتی که خریداری وجود داشته باشه ممنون میشم همکاری کنیم .

    • یعقوب گفته:

     سلام چند سال پیش تو بیابون خوابیده بودم که ناگهانصدایی مثل صدای اینکه ی مشت شن پرت کرده باشن طرف ما رو احساس کردم بعد که گشتم چندتا دونه پیدا کردم که به شدت سرد بودن شبیه سنگهای دریایی تیغ تیغ بودن و کوچولو اگه به کارتون کمکی میکنه رایگان در اختیارتون قرار میدم

 34. حسین قدمیاری گفته:

  سلام من یه تیکه سنگ درحد۳کیلو ازکوهای نیشابورپیداکردم میخواستم ببینم این شهاب سنگ نیست ممنون

  • صابر گفته:

   سلام.
   سنگی دارم که یک لایه ذوب شده مثل چرم سوخته ، لایه زیرش نارنجی مایل به قرمز،حدودا ۳۰۰ گرم ،نسبت به حجمش سنگینه ،جذب آهنربامیشه، روی بشقاب چینی هیچ ردّی نمیندازه، روی شیشه هم خط می اندازه. ..اگه ارزش دیدن وشناسایی داره درخدمتتون هستم
   تااندازه ای شبیه نمونه مگنتیت بالاست.

  • حسین خزایی گفته:

   سلام من یک سنگ گیر آوردم تقریبا 1300گرم روی صفحه گوشی کار می‌کنه آهن ربا رو که خودتون گفتین آویزون کردم اونم ضعیف جذب می‌کنه توش تیکه های مثل آهن یا استیل داره میخواستم ببینم ارزش داره ی نه ممنونم اگه راهنمایی کنی.

 35. سیدکاظم گفته:

  سلام‌۳۰ میلیون هزینه ازمایشگاه میشه اگر پرداخت میکنی خریدار هست

   • Alireza گفته:

    داداش دانشگاه اصفحان تشخیس میده با یک ملیون پونصد سرچ کن می فهمی شناسنامه هم بهت میده

   • مرادمحمدی گفته:

    سلام استادشمادرزمینه تشخیص شهاب سنگ تجربه داریداگرداریدبه من پیام بدید

 36. طاها گفته:

  سلام من شهب سنگی پیدا کردم وتا حدودی همه ازلاعات مربوط به شهاب سنگ رو داره وآهن ربا رو به خودش به شدت جذب میکنه

 37. سعیدازاصفهان گفته:

  سلام من سنگ سیاهی راپیداکردم که دانه های به رنگ توسی و قهوای داره وقتی نوربخش میگیرم رنگ توسیش برق میزنه وآهنربا را ضعیف میگیر

 38. نیما گفته:

  سلام من دوسه روز پیش رفتم کوه یه سنگ پیدا کردم احساس میکنم شهاب سنگ باشه.چ جوری بفهمم ک همچین چیزی هست یا نه

  • احمد بابایی گفته:

   باسلام و عرض ادب خدمت استاد محترم. استاد بنده در حدود سه چهار سالی میشه چندتا شهابسنگ پیدا کردم و به تازگی از قیمتی. بودن شهابسنگ مطلع شدم،عرض شود نسبت به اطلاعات نصفه و نیمه ای که از اینترنت کسب کردم یقینن شهابسنگن ولی باز باید نظر استاد اهل فن در موردشون بدونم،یکی از سنگها دانه های ریز شیشه مانند دارند که برق میزند جنسش به ظاهر فلز و سنگه و نسبت به حجمش وزنش بیشتره یکی دیگه هم تقریبا 90درصد فلزه ولی زیر 2درصد جذب اهنربا میشه این دو مورد برام جالب بود حقیقتا تو این اوضاع بد اقتصادی به هیچ وجه توان هزینه کردن ندارم اگر برای جنابعالی مقدور هست عکسشون بفرستم خدمتتون که ببینید شاید بنده کلا اشتباه کرده باشم هرچند نظر چند نفر پرسیدم تایید کردن ولی هیچکدام دانش و معلومات کافی نداشتن ،استاد اگه میشه وقت بذارید ممنون میشم

   • سنگ شناس گفته:

    سلام از روی عکس نمیشه شهابسنگ تشخیص داد. عکاسشو بفرستید در پرسش و پاسخ سایت و اگر مشکوک بود ببرین ازمایشگاه

    • سنگ شناس گفته:

     سلام بیارید آزمایشگاه گوهرشناسی دانشگاه خوارزمی تهران

     • فاني گفته:

      درود ما رفتيم. كوير مرنجاب. دنبال شهابسنگ .
      اونجا. دوستم. يه دونه شي فلزي اندازه نمك پاش پيدا كرد درش انگار برس شده يا سولفات كرده باز نميشه. ؟ وقتي تكانش ميدي صداي جيرينگ ميده جنسش ٧ جوشه. لطفا راهنمايي بفرمائيد استاد. ممنون

     • مصطفی گفته:

      یادم به داستان بیل فروش ویابنده های گنج افتاد ،بیل فروش میلیاردی در اومد داشت و یابنده های گنج بجز زحمت و رنج ،چیزی نصیبشون نشد ،الان سود برا کارشناسی بیشتر از وقت گذاشتن برای پیدا کردنه ،شهاب سنگه

 39. Vahid Iran گفته:

  سلام آقای کرمی عزیز
  خواستم به خاطر مقاله ها و مطالب بسیار مفیدتون و وقت و حوصله ای که برای پاسخ به سوالات کاربران میزارین ازتون تشکر کنم.واقعا افرادی مثل شما مخصوصا در ایران بسیار کم هستن که بدون چشمداشتی وقت و هزینه میکنن و تجربه و دانش خودشونو در اختیار دیگران قرار میدن.براتون از صمیم قلب آرزوی شادی و موفقیت روز افزون دارم

  • احمد ب گفته:

   باسلام و عرض ادب خدمت تمامی دوستان،بنده چندسالی هست چندتا شهابسنگ دارم ولی اصلا نمیدونستم ارزش دارن تا اینکه امروز این مقاله رو خوندم(سپاس از جناب کرمی عزیز)که باعث آگاهیم شدن با اینکه میدونستم شهابسنگن ولی با خوندن مقاله یقین پیدا کردم،یکی از شهابسنگها فلزی هست و اهنربا جذب نمیکنه در حدود صد گرم هست و یکی از فلز و سنگ و دانه های کریستالی ریز که برق میزنه به نظرم این دوتا با ارزشن بقیشون چنان تعریفی نیستن اگر کسی خریدار هست با شماره بنده تماس بگیره بنده ایلام هستم،ahmadbabaei1443@gmail.com

 40. بنفشه گفته:

  سلام من دو سه تا سنگ پیدا کردم نمیدونم شهاب سنگه یا یانه میتونم فیلمشو براتون بفرستم

  • سنگ شناس گفته:

   در قسمت پرسش و پاسخ گوهرشناسی سایت عکس رو ارسال کنید ببینم

 41. علی گفته:

  سلام
  من سال پیش رفته بودم به روستای پدری خودم و مشغول گشت بودم
  که متوجه سنگ عجیبی شدم که توسط سیل به منطقه آورده شده بود من که اطلاعاتی از شهاب سنگ داشتم اون رو برداشتم و با خودم آوردم بعد اینکه تمیزش کردم علائمی رو توش مشاهده کردم که با خودم فکر کردم شهاب سنگ باشه
  رنگش سیاه هستش _ وقتی چراغ قوه میندازم روش روی سطحش نقطه های ریزی هستن که نور رو منعکس میکنن چیزی مثل شیشه _ جای فرو رفتگی مثل فرو رفتگی که شما گفتین داره _ خیلی ضعیف توسط آهنربا جذب میشه _ ولی وزنش نصبت به حجمش زیاد نیست
  ممنون میشم راهنمایی کنید

   • علی گفته:

    سلام بنده یه سنگ باچگالی پاین وبدونه جذب وسبکی خاص که داخل زمین فرورفته بود درآوردم ودارم وتاکنون که بالای چند
    صدکیلو سنگ های مختلف که جمع کردم نمونه شوندیدم

  • امیر حسین گفته:

   سلام دوست عزیز اگه شهاب سنگ باشه سنگ شما شهاب سنگ کربنی هست مشخصاتش اینه چگالی بین 2تا 3 روش باید علایم ذوب شدگی باشه داخلش هم سیاه که باشه توجه داشته باش باید انعکاس فلز باشه نه سنگ اون نوری که میگیدو میگم پوسته ثانویه سوخته مثل چرم روی سنگ یعنی اگر یه برش کوچیک بخوره داخلش با بیرون فرق داشته باشه داخل نسوخته باشه بعدش یه سنگ رو تصور کن حین سقوط درسته دورش ذوب میشه و چگالیش میره بالا یعنی فشرده میشه این انعکاس نور هم به خاطر فشردگی و حرارت هست البته نشانه فلز نیکل هست که میگن برق حاصل از فلز به صورت پراکنده درون شهاب سنگ که معمولا یک رنگ نیست اگه دقت کنید با برنامه ذربین گوشی داخل شهاب رو یا قسمتی که برش خورده رو نگاه کنی با تکان دادن دوربین رنگ برق فلز اندکی عوض میشود مثل طلایی یا سبز یا بنفش فقط با زره بین با فلاش گوشی اندکی معلوم میشود از راه دور رنگ یا درخشش سفید داره توجه کن توی سنگخای زمینی هم درخشش حاصل از سنگ هست و فقط سفیده که کوارتز هست که به راحتی با یه چیز نوک تیز از بین میره اگه زیر ذره بین بهش ضربه بزنی راستی سنگ شما حاوی دانه های گرد سیاه هست که بهش میگن کندرول من دارم کندرولهای سنگ من همش به یک اندازه و در بافت سنگ به صورت منظم در تمام نقاط در کنار یکدیگر هستند و برق حاصل از فلز هم داره که یا نیکل هستند یا به خاطر فشاری که موقع ورود به جو وارد شده درست شدن منم اول فکر کردم شهاب نیست چگالی پایینه جذب آهن ربا نداره ولی بقیه چیزها رو داره بعد همه آزمایش ها رو انجام دادم دیدم خودشه بعد دادم ازمایشگاه درست بود شهاب بود اگر اطلاعاتی خاستید در خدمتم

 42. ماشالله ماشاللهي گفته:

  يازده روز پيش يك شهاب سنگ به اندازه دانه ارزن خورد به پشت بوم ما سقف رو سوراخ كرد اومد تو همكف سوراخ كرد رفت تو زيرزمين حدود يك متر و يازده سانت رفت تو زمين من كف رو كندم خاكها رو جمع كردم تو گوني بعد با آهن ربا افتادم به جون خاك و بالاخره بعد از يازده روز كار پر زحمت چسبيد به آهن ربا حدود يككيلويي وزنش هست كمي بيشتر نمي دونم چگاليش چقدي ميشه ولي خيال كنم از سياهچاله در رفته به نظر شما ارزشي داره ؟؟!

  • سنگ شناس گفته:

   هیچ شهاب سنگی بی ارزش نیست. ضمن اینکه کف خونه محکمه. شهابسنگ یک کیلویی نمیتونه یک متر زمین رو چال کنه تازه بعد از اینکه سقف رو سوراخ کنه!

   • اميرحسين دهقانپورفراشاه گفته:

    من به فسیل علاقه زیادی دارم. واسه همین اگه وقت میکردم میرفتم تو کوه و بیابان و اگه سنگ عجیبی میدیدم برمیداشتم
    الان حدودا 4سالی هست که بدلایلی دیگه نتونسم برم. اما یهفته پیش بطور اتفاقی فهمیدم ممکنه این سنگی که دارم شهاب سنگ باشه. ولی نمیدونسم به کی بگم.
    اما میخوام چگالیشو به صورت تجربی بررسی کنم. راسی آهنربا رو جذب نمیکنه
    ولی تفاوتش با سنگ آتشفشانی چیه

  • سیده السادات گفته:

   باسلام میخواستم باتوجه به شناختی که ازسنگها دارم فکرمیکنم درمیان سنگها چند مورد ازسنگها شهاب سنگ میباشد میخواستم ازشما کارشناسان محترم خواهش کنم باتوجه به عکسهای گرفته شده ارسال نمایم تا شما کارشناسان ملاحظه نمایید ونتیجه ان راعلام نمایید با احترام فراوان

  • سجاد گفته:

   سلام مهندس وقت بخیر من دوتا سنگ که نسبت به اطلاعاطی که پیدا کردم شباهت به شهاب سنگ دارند حالا راه تشخیصشون چیه و چگونه به فروش میرسن ممنون

  • اکبری گفته:

   یک نمونه سنگ دارم اگه قبول کنید مقداریشو بران بفرستم آزمایشش باشما

    • AMIR MOHAMMAD گفته:

     سلام میشه لطفا بگین هزینه آزمایش چقدر میشود و چگونه باید حساب کنیم

     • سنگ شناس گفته:

      سلام برای زیر صد گرم آنالیز و صدور شناسنامه 800 هزار تومان میشه.

  • مجید گفته:

   سلام من یک شهاب سنگ پیدا کردم تقریبا قهوه ای رنگ هست آهن ربا جذب نمیکند براق هست و در اثر برخورد به زمین خرد شده است و حجم تکه های آن نسبت به اندازه آن سنگین تر هست

 43. محمد نیک بین گفته:

  بنده یک الماس 360 گرمی دارم و دنبال مشتری با قیمت خوب هستم ! هزینه ازمایشگاه هم پرداخت میشه !

  • امین گفته:

   عزیزم الماس قیراطی هست نه گرمی
   برو مطالعه کن بعد بیا چاخان کن 😂
   بر ببین الماس کوه نور چند قیراط هستش

 44. کمبوجیه گفته:

  سلام اگر مشتری شهاب سنگ پیدا کردم همه را ازتون خریداری مسکنم @kambugyeh

 45. جفری گفته:

  همش دروغه یه عالمه وقت صرف پیدا کردن چندتا شهاب سنگ کردم هیچ خریداری وجود ندارد همه می گن پول بده همش کلکه

  • محمد، م گفته:

   سلام، کسی میدونه که آیا شهاب سنگ شیشه ای هم وجود داره یانه؟ یه سنگ شیشه ای خیلی تیره مایل به سبز با وزن سنگین‌تر از حجمش در مقایسه با سنگ معمولی من دارم ولی نمیدونم چه سنگیه، کسی میتونه کمکم کنه

 46. AA گفته:

  سلام و خسته نباشيد. من سنگي دارم گلابي شكل يك سوراخ بزرگ روي سرش و يك سوراخ كوچك در انتها كه به هم وصل هستن و رنگ سنگ نوك مدادي هستش . نصف سنگ اهنربا راجذب كرده و نصف ديگرش نه جذب ميكند نه دفع. يخ را در دماي اتاق خيلي خيلي سريع اب كرده حتي وقتي انرا در فريزر گذاشتم بعد از ١٠ دقيقه يخهاي فريزر را اب كرد. قطبنما را ميچرخونه. وزنش نصبت به حجمش خيلي زياد هست جوري كه باور كردني نيست.شيشه را عين الماس شيشه بري ميبرد. با پتك ٢٠ كيلويي روي ان كوبيدم خراش هم بر نداشت. وقتي نصف سنگ را در اب بزاريم بعد ١٥ ثانيه كه در مي اوريم نصف سنگ يكرنگ ميشود و نصفش يك رنگه ديگه و بويي مانند گل رز پخش ميكنه بعد از اينكه چند ثانيه در دست خود ميماليم دوباره به رنگ اول باز گشته و بوي گل قطع ميشود. و تراش و قدمت سنگ مال اوايل دوره ساساني هستش.خواهش ميكنم بنده را راهنمايي كنيد اين سنگ چي هستش و ايا ارزش زياد داره خواهشن پاسخ دهيد ممنون ميشم . ايا سنگي با اين خصوصيات هستش؟ اگر حدودا هم شده بگوييد با ارزش هست يا نه . تمامي فيلمهاشم موجوده ايا الماس سياه نيست

  • حسن کرمی گفته:

   سلام، مؤسسه گوهر شناسی تحسین دانشگاه خوارزمی تهران. آدرس در انتهای همین مقاله هست.

   • Saeed گفته:

    سلام خسته نباشید من ی سنگ تو زمین در زنجان پیدا کردم ک ۵ متر از زمین و فرو برده بود عکساشو دارم میخواستم ببینم شهاب سنگه

    • سنگ شناس گفته:

     سلام در قسمت پرسش و پاسخ گوهرشناسی سایت در منو بالا سوال خودتون رو همراه با عکس بزارید

     • بهرام گفته:

      سلام من چند تیکه سنگ پیدا کردم که نسبت به سنگ وزنش خیلی زیاده به رنگ سیاه براق هستن میشه منو راهنمایی کنین که چی هست ممنون

     • امی گفته:

      درود بر شما
      شها سنگ ۱۸ کیلویی دارم و مطمئن هستم شهاب سنگ هست چون کنار دریاچه ارومیه که فقط تپه نمکی هست برخورد کرده بود و جای برخورد هم مشخص هست ، چطور میشه اینو آزمایش کرد و هزینه اش چقدره و واقعا خریدار هست یا نه ؟
      تشکر

     • حسن کرمی گفته:

      سلام در قسمت ارتباط با ما سایت تماس بگیرید جزئیات هزینه آنالیز شهاب سنگ رو بهتون میگن.خریدارش در ایران کمه ولی در خارج کشور زیاد هست.

 47. سعید صابونچی گفته:

  با عرض سلام .من چند روز پیش مشغول عکاسی بودم . بعد از اینکه خیلی سردم شد از عکاسی دست کشیدم .بعد که خودما گرم کردم وعکسهای که اندخته بودم نگاه کردم متوجه که از چند شهاب سنگ عکس انداختم خواهش راهنمایی کنید . واینم بگم که شبش شهاب بارون بوده

 48. محمد گفته:

  سلام ما یه سنگ پیدا کردیم که نسبت به حجمش خیلی سنگینه،سیاهه و آهنربا میگیرش و‌قطب نماهم که میزاریم پیشش عقربه قطب نما رو منحرف میکنه.خلاصه نشانه های که از اینترنت سرچ کردیم رو داره ولی کسی که شناختی از سنگ عا داره میگه سنگ آهنه نه شهاب سنگ. نظر شما چیه؟ و چطور مطمین بشیم ؟

 49. محمد صادق گفته:

  سلام یک شهاب سنگ چند روز پیش افتاد تو باغچه خونه مون.یه گوله اتیش بود بعد اینکه روش آب ریختم و سرد شد برداشتم و توش پر از رگه های طلا دیده میشه.واقعا زیبا و ارزشمنده.بعد برای فروشش اقدام کردم با چند تا دلال قرار گذاشتیم و منو سوار ماشین کردن و بردن یه محل خلوت و سنگمو ازم گرفتن و خودمم کشتن .

 50. محمد گفته:

  سلام من دنبال ی دوست هستم برای تشخیص سنگهام
  من از اصفهان هستم

 51. محمد گفته:

  سلام هزینه و زمان آزمایش سنگ چقده؟ ممنون میشم اگه جواب بدید؟

  • حسن کرمی گفته:

   سلام بسته به وزنش داره. تقریبا از 800 هزار تومان برای صد گرم، و هرچه وزن افزایش پیدا میکنه میره بالاتر.

   • محمود گفته:

    سلام استاد .باتوجه به اینکه در ایران مشتری خرید.درست و درمونی برای شهابسنگ نیست میشه بفرمایید به چه دلیلی طرف چند میلیون پول برای آزمایش میپردازه. ومثالش خود جنابعالی که تعداد زیادی با آنالیز مطمین ازشون دارید.

 52. جعفر آقائی نخطلو گفته:

  ایدی تلگرام من
  beh56nam
  جعفر آقائی نخطلو.
  لطفا پاسخ سوالم را در تلگرام بدهید، البته لطفا.

 53. جعفر آقائی نخطلو گفته:

  سلام من محل دقیق سقوط شهاب سنگ بزرگی را میشناسم، حدود ۲۵سال قبل با چشم خودم دیدم و شاهد سقوط شهاب سنگ بودم، حالا اگر جا و محل دقیق را برایتان مشخص کنم پس از پیدا شدن شهاب سنگ آیا به من سهمی از شهاب سنگ خواهد رسید و سهمی خواهم برد؟

  • حسن کرمی گفته:

   سلام، برید پیدا کنید، بعد آزمایشگاه بیارید، تایید که شد دنبال فروشنده باشید همش مال خودتون!

   • شهاب شهابی گفته:

    با درود به استاد عزیز آقای کرمی
    و به همه دوستان خواننده و مشترک این سایت
    دوستان بنده شهاب سنگ های شناسنامه دار مریخی و قمری (ماه ) رو طبق عرف بازار ایران میخرم و شهاب سنگهای بدون مدرک و شناسنامه رو همراه با نظر کارشناس همکار خودمون بدون آنالیز حاظرم بخرم اما همونطور که میدونید خرید شهاب سنگ بدون مدرک و شناسنامه ریسک بزرگی برای سوخت شدن پول خریدار داره و از لحاظ اینکه همه شهاب سنگها گرون و قیمتی نیستن و تعداد بسیار کمی از شهابها هستند که نادر و کمیاب هستند و بندرت یافت میشود و اغلب از گونه های فراوان یافت میشه لذا خرید شهاب های بی مدرک کار ریسک پذیری هست که در قیمت خرید تأثیر بزرگی داره لذا دوستانی که فروشنده هستند بهترین راه بجای دادن قیمت های توهمی و شنیدها اول به آقای استاد کرمی برای صدور شناسنامه و قیمت گذاری مراجعه کنند و بنده خریدار هستم اما اگر به هر دلیلی قادر به انجام این کار نیستن بنده حاظرم طبق تشخیصات اولیه کارشناس شخصی سنگ دوستان رو بخرم و فروشندگان عزیز میتونن با واتساب بنده به شماره ای که خدمتتون میدم برای فروش شهاب سنگ به بنده پیام بدن ، لطفآ فقط جهت فروش نه کارشناسی و کارشناس محترم این صفحه بهترین و با تجربه ترین کارشناس تمام سنگهای جواهری و آسمانی هستند پس لطفا جهت فروش به ایمیل martinmamosi@yahoo.com پیام بدین
    با تشکر ویژه از استاد کرمی و ادمین این سایت

  • ممد گفته:

   شما صاحب آن شهاب سنگ خواهید بود ، البته قصد توهین ندارم خیلی سنگ آوردند که گفته اند شاهد سقوط بوده اند ولی شهاب سنگ نبودند احتمالا اشتباه برداشته اند شهاب بزرگ در زمین فرو می ره ، مگر سطح خ سخت باشه ، کوچک ها نه ، و آنهایی که فرو رفته اند ممکن است زمانی بیرون بیافتند

 54. احمد گفته:

  سلام
  ممنون بابت اطلاعات مفیدتون
  باید عرض کنم خدمتتون که قیمت شهاب سنگ مریخی به ازای هر گرم بسیار بالاتر از قیمت اعلام شده در جدول شما هست(حتی در ایران)
  جهت فروش در خارج از کشور هم میتوان با خریدار در دوبی قرار گذاشت
  و جهت تبدیل پول، موسساتی ایرانی در امارات هستند که دلار میگیرند و با کسر کارمزد در ایران به شما ریال میدهند و مشکل تحریم و انتقال پول هم اینگونه حل میشود.

  • رسول گفته:

   سلام وقت بخیر من یک شهاب سنگ آهنی دارم آیا میشه آدرس وتلفن خریدار دبی رو برام بفرستین ؟باتشکر رسول

   • محمدعلی گفته:

    کدوم آزمایشگاه بریم؟ توی همه شهرها هست؟؟یا فقط تهرون؟؟

    • حسن کرمی گفته:

     آزمایشگاه سنگ شناسی ما تهران هست، مگر اینکه با پست بفرستید که البته قبلش باید هزینه شو پرداخت کنید

     • شهاب گفته:

      سلام جناب کرمی
      من سنگ دارم ذوب شدگی و فرورفتگی داره و 4سال پیش فرستادیم تهران کارشناسی و آزمایش شد، بهمون گفتن یکمی آهن توش داره و از مریخ اومده ولی ارزشی نداره، همون تیکه ای ک فرستادیم هم بهمون برنگردوندن، الان میشه بهتون بدم آزمایش کنید؟ خیلیا میگن اصله و دور ننداز، اصل باشه مشتری واقعی دارین براش؟

     • حسن کرمی گفته:

      سلام کار من آزمایش کردن یا بررسی شهابسنگ نیست. مشتری شهابسنگ هم به اندازه خودش کمیابه.

  • حسن کرمی گفته:

   سلام برخی فسیل ها خیلی ارزشمندند ولی خریدارشون خیلی خیلی کمه

   • یوسف گفته:

    ایا.برای بعضی ازفسیلهای بسیار نادر چند میلیون ساله دریای که در آن زمان در زمین موجودات نرمتن.درابها.بودن قبل از دایناسورها .خریدار پیدا میشه

   • رسول گفته:

    سلام جناب کرمی شما مشتری برای خرید شهاب سنگ دارید؟ باتشکر رسول

    • حسن کرمی گفته:

     سلام. خیر عزیز من خودم کلکسیون شهاب سنگ سرتیفیکیت شده دارم . مشتریشون خیلی کمه

     • محسن گفته:

      سلام من یک شهاب سنگ دارم به آهن ربا ربایش نداره یه پوسته سوخته روش هست تا حدودی یه چیزهای ریزی مثل دانه که وقتی نور بهشون میخوره درخشان میشن و گوگرد هم داخلش هست از طریق برش خوردن سنگ فهمیدم راهنمایی بفرمایید برا فروش

     • حسن کرمی گفته:

      باید بیارین آزمایشگاه. هماتیت هم در برش میتونه درخشان بشه

     • مهدی گفته:

      استاد من سنگ پیدا کردم خیلی نزدیکه به شهاب سنگ قب نما رو منحرف میکنه بعد اهن روبا جذب میکنه وسطش طلایی هست پوستش هم کاملا سیا رنگایه بنفش ابی داره روش

     • مهدی قاسمی گفته:

      سلام
      تکه هایی شهاب سنگ پیدا کردم و یقیت دارم ک شهاب سنگ هستند
      لطفا شماره تماس بهم بدید

     • سنگ شناس گفته:

      سلام به قسمت ارتباط با ما مراجعه کنید

 55. فرزاد گفته:

  لطفاً مرا راهنمایی کنید یک سنگ اندازه یک گردو مشکی. و بسیار درخشنده مثل الماس میدرخشد و بسیار وزن بالایی دارد و لایه زیرینش هم حالت رسی رنگ و مشکی با دانه بندی نمکی ولی مثل الماس میدرخشد.

 56. سینا گفته:

  سلام من یه سنگ پیدا کردم فکر کنم چندین هزار سال قدمت داشته باشه چن مثل یه فسیل هست اگر کسی خریدار هست پیام بده یا تماس بگیره 09397488384

 57. محمد جواد بروجردی گفته:

  سلام فروشنده واقعی با این شماره تماس حاصل نمااییند

  • حسن کرمی گفته:

   سلام هرچقدر شهاب سنگ خواستید سرتیفیکیت شده موجود است. در صورت تمایل با اینستاگرام سنگ شناس در ارتباط باشید

  • سیدرضا موسوی گفته:

   سلام من و دوستم سنگهای زیادی جمع کردیم و اعتقاد داریم سه تا چهارتا از سنگها شهابسنگ هستن چجوری مبتونیم سنگها رو به کارشناس یا آزمایشگاه یا افرادی مثل شما دوست عزیز بدیم تا درستی یا نادرستی اون مشخص بشه ممنون میشم پاسخ بدید

 58. علیرضا گفته:

  سلام یه سنگ سیاه پیدا کردم میخواهم عکسش را بفرستم ببینم شهاب سنگ است یا سنگ دیگری است اگر میشود شماره تلگرامتان را بدهید

 59. Rashid gharh ghozi گفته:

  سلام
  من یک تیکه سنگ پیدا کردم که وزنش نسبت به سنگهای معمولی بالاست و با آهن ربا قوی تست کردم بهم میچسبند ولی ضعیف

 60. برغمدی گفته:

  با عرض سلام اقای کرمی من چند نمونه سنگ پیدا کردم ولی نمیدانم کجا و چطور انو نشان بدم اگه امکان داره با من تماس بگیرید یا تلفن خودنگتون را برام بفرستید خیلی خیلی ممنونم

 61. شاهرخ پرویزی گفته:

  با سلام مقاله مفیدی بود ولی تا خود سنگ را در دست نگیرم نمی توانیم اعتماد کنیم .من سنگ های زیادی دیدم که بی شباهت به این سنگ ها نبود ولی آنها را می انداختم .الان یک سنگ 6سانت طول 3 سانت عرض وسط و ارتفاع 2/5 سانتی دارم در نگاه اول فکر می کردم لاک است ولی شکل آن خیلی مشکوک می باشد این را در بیابان خراسان رضوی پیدا کردم .اگر کسی دیگری آن را به من می داد می انداختم دور .ولی چون با دست خودم از زمین برداشتم تا مشخص شدن آن نگه می دارم اگر ایمیل داشتید تصویر آن را ارسال می کردم

  • حسن کرمی گفته:

   درود دوست عزیز. قطعا سنگهای مشابه شهاب‌سنگ بسیار زیاد هستن و همین علت هست که یافتن شهاب سنگ واقعی سخت و دشوار است. متاسفانه من هم فقط میتونم از روی عکس بهتون بگم مشکوک به شهاب سنگ هست یا خیر. بنابراین بهترین راه بردن اون به آزمایشگاه تشخیص شهاب سنگ است.

   • پیمان گفته:

    سلام. ممنون از اطلاعات مفیدی ک ارائه دادین ، من چنتا سنگ دارم میشه لطف کنین از روی عکس بگین ک مشکوک هستن یا نه .

    • حسن کرمی گفته:

     سلام از روی عکس نمیشه نظری داد. مگر نشانه ها و الگوها بسیار قوی باشن

    • اسماعیل نورمحمدی گفته:

     من بچه بودم دیدم که یک گلوله آتیش در 300 متری من به زمین خورد.
     ترسیدم و مدم به بابا بزرگم گفتم گفت اون شیطان بوده که فرشته زدنش و افتاده روی زمین.

  • علیرضا گفته:

   خسته نباشی عزیز اگه شبیه لاک و متخلخل میتونه پرلیت باشه که با تناژ بالا و استخراج فروخته میشه و فک کنم بازارشم اشباع باشه

 62. حجت اله رنجبر گفته:

  باسلام ودروداین جانب چندقطعه سنگ دارم همگی مشکوک به شهاب سنگ هستندخواستم درصورت امکان برای اثبات اصل بودن یانبودنش کمکم کنیدممنون رنجبر

  • حسن کرمی گفته:

   درود، این مقاله و مقاله انواع شهاب سنگها میتونه کمکتون کنه. تست آهنربا معمولا خیلی کمک میکنه . ولی درنهایت حرف اول و آخر رو آزمایشگاه شهاب سنگ خواهد زد.

 63. Ali گفته:

  سلام
  سنگی که خیلی شبیه فلز هست به رنگ نقره ای که خاک تولید میکنه ودرون شیر برفک روش میشینه چیه لطفا راهنمایی کنید

  • ahmad.safari گفته:

   سلام جناب خاستم بگم یه سنگی باابعاد10سانت در10سانت که حدود 4الی5کیلووزن داره وبه سرب شباهت داره میتونید راهنمایی بکنید که احتمالأ چجورسنگی میتونه باشه تشکر مر30

 64. میلاد گفته:

  سلام وررود
  من یه سنگ پیداکردم البته زیرزمین سنگینی ۱۰کیلومیشه رنگش تیره هستش دهمین طور گرد هستش اما خیلی گردنیست یه کمربند هم دورش هستش فرورفته دهمین طور جای سرانگشت روش هستش
  کاملاشبیه به شهاب سنگ گرد قمری هستش که عکسش اینترنت هستش به نظرتان میتونه شهاب باشه

  • حسن کرمی گفته:

   اگر این فاکتورهایی که در مقاله گفته شد رو داره از بودن که می‌تونه، ولی‌ نظر نهایی رو باید کارشناس از نزدیک بررسی کنه…

 65. مهدی گفته:

  سلام آقای کرمی من سنگی پیدا کرده ام که سنگینه از سنگ های دیگر و رنگ سیاه تو نظرتون گفتین آزمایشگاه هزینه دارد هزینه اش چند است و آدرس آمازیشگاه بگین ممنون میشم

  • حسن کرمی گفته:

   سلام میتونید ببرین آزمایشگاه گوهرکیپا در دانشگاه خوارزمی تهران اونجا قیمت رو بهتون میگن. بسته به وزنش متغیر هست و هرچه سنگینتر باشه بیشتر میشه هزینه.

 66. اشکان گفته:

  من یه سنگی رو کنار دریا پیدا کردم که کلی سنگریزه بهش چسبیده و لابه لاش نقطه نقطه طلاست (از طلاش اطمینان دارم) ولی یه قسمتهاش هم شبیه شیشه و بلوره.بعدش انگار یکی با انگشت شصت فشارش داده علامت انگشت روش هست.ولی وزنش نسبت به حجمش کمتره. من کجا میتونم دقیقا بفهمم که چی پیدا کردم؟

  • حسن کرمی گفته:

   درود، فقط توسط آزمایشگاه تشخیص شهاب سنگ میتونید بفهمید. این نشانه ها اولیه هست. چیزی که نیاز داره علم سنگ شناسی و بررسی این نشانه ها در زیر میکروسکوپ هست.

 67. احسان گفته:

  به نظرم شهاب سنگ پیدا کردم لطفا نظر بدهید.جذب آهن ربا و قطب نما رو به هم میزند چگالی 2.8تقریبا

  • حسن کرمی گفته:

   باید ببرین آزمایشگاه شهاب‌سنگ ، این قضیه چگالی یا جذب آهنربا صرفا نشانه هایی ابتدایی هستن.

   • Erfan گفته:

    کجا هسته آزمایشگاه؟منم یه سنگ توی بیابون پیدا کردم مثل همین عکس های بالاست.

    • حسن کرمی گفته:

     سلام به آزمایشگاه گوهر شناسی گوهرکیپا خوارزمی در دانشگاه تهران مراجعه کنید.

 68. پیام گفته:

  سلام
  من ۵ سال هست در زمینه شهاب سنگ بصورت تیوری و علمی فعالم.
  در این زمینه شخصا اقدام به ایجاد ازمایشگاه شخصی کردم که موارد زیر کاملا دقیق انجام میشود …
  تعیین وزن مخصوص
  بررسی جذب مغناطیسی
  بررسی خاصیت مغناطیسی
  خطوط وید من اشتاتین
  بررسی دانه های اولوین
  بررسی فلز نیکل
  تعیین کلاسیفکشن سنگ
  و….

  • مجید گفته:

   سلام من یک سنگ دارم میخواستم بدونم آیا سنگ آسمانی هست یا زمینی

   • پیمان باشهامت گفته:

    سلام من همیشه وقتهای آزادم را به جمع کردن سنگهای نیم قیمتی میکنم و در این میان تعدادی سنگ عجیب پیدا کردم که شباهتهایی با شهاب سنگها دارند اگر کسی سر در می آورد Peymanbashahamat@gmail.com ایمیل بگذاردتا من عکس سنگهارا برای آن استاد بفرستم.ممنون میشم اگر راهنماییم کنید

  • امیر گفته:

   سلام، لطفا آی دی تلگرام خود را بفرمایید. من یه سنگ مشکوک دارم.

   • عباسپور گفته:

    عباسپور چهطوری میشه مشتری خوبی برا شهابت از خارج کشور پیدا کنی ممنون میشم راهنمایی کنید

   • حسن کرمی گفته:

    دوست عزیز اگر به تست بود که همه میشدن متخصص شهاب سنگ! موضوعی که خیلی مهمه و باید توجه داشت علم پشت این قضیه هست. اینکه تاریخچه یه شهابسنگ مهمه و از کجا اومده و یا اصلا زیر میکروسکوپ دنبال چه نوع بافتی بود فقط از عهده دکترای این رشته برمیاد. همچنین هرکسی هم بعدا بخواد معامله شهاب سنگ کنه نیازمند تایید همین مراکز سنگ شناسی معتبر هست. بنابراین وقت خودتون رو هدر ندید!

 69. هادی گفته:

  مقداری شهاب سنگ پیدا کردیم قصد فروش اونها رو داریم انالیز هم کردیم . اگر کسی خریدار بود با ایدی تلگرام بنده تماس بگیره

  @hadionline

 70. ستار گفته:

  با سلام
  با تشکر از مطالب مفید شما، بنده سنگی دارم در حدود 2.5 کیلو که تمامی نشانه های شهاب سنگ بودن را دارد، آیا می توانم با توجه به مدارک آزمایشگاههای داخلی در خارج از کشور بفروشم یا نه؟ و در ضمن هزینه آزمایشگاه داخل چند است. ممنون می شم پاسخ بدید

  • حسن کرمی گفته:

   سلام هزینه آزمایشگاه بسته به وزن سنگ میتونه چندصد هزار تا چند میلیون باشه. فروختن در خارج کشور به این سادگیا نیست و. جدا از مسائل تحریم و انتقال پول، اغلب باید در خارج کشور هم کارشناسی بشه و مورد تایید خریدار قرار بگیره.

   • حبیب کاظمی گفته:

    سلام اقای کرمی بنده چند تکه شهاب سنگ اصل دارم و قصد فروش دارم اگر مایل به راهنمایی وکمک در این زمینه به بنده هستید تماس بگیرید ممنون

  • شبح گفته:

   سلام دوستان من یه شب توی یه بیابان نزدیک کوهی خواب بودم حدودا ساعت 3 بود که ناگهان صدایی بلند رسا و البته بسیار گوش خراش و خشن بود من رو از خواب سه چهار متر پرت کرد اونور تر زمین زیر پام لرزید کار ندارم رفتم نگاهی انداخت پشته کوه دیدم یه چاله بزرگ که دورش مواد مذاب بود کار ندارم رفتم جلو ببینم این چه چیزی هسته تغریبا یه شهاب سنگ کربنی که قیمت بالایی داره جلو پامه وقتی اینو دیدم اومدم برش دارم پدرم از خواب بیدارم کرد با مشت روی تخت الان میفهمم اون لرزه زمین ماله تیپایی پدرم زد بود اون صدا هم صدای مشت به تخت.

 71. بهرام آزرمی گفته:

  سلام سنگی دارم تشکیل شده از هزاران سنگ ریز ودرشت تقریبا به وزن یکصد کیلو جابجیه اون برام سخته آیا با تصویر میشه تشخیص داد آسمانی هست یا نه

  • حسن کرمی گفته:

   درود، شما باید یه تیکه از اون قسمت خالص سنگ رو با همین اطلاعاتی که دادیم چک کنید. بدیهیه که برررسی وزن مخصوص، الگو ها یا تست های نیکل و.. میتونن راهگشا باشن. همچنین میتونید تیکه خیلی کوچکی از اون رو ببرین آزمایشگاه که هزینه زیاد نشه.

 72. بهی رحیمی گفته:

  سلام من شهاب سنگ دارم آناایز هم بردم .که از تورمالین.یاقوت.دمانتوایدتشکیل شده فروشنده هستم .خریدار واقعی تماس بگیره

   • محمد گفته:

    سلام یه سنگ 4کیلو و300گرمی اصیل شهاب سنگ که قبل از برخورد باچشم دیده شده رو برای فروش دارم

     • اسماعیل گفته:

      سلام منم شهاب دارم خیلی مشکوک اگر کسی خریدار بود به alio22@yahoo.com پیام بده عکس بفرستم حتا نمونه ثبت شده مشابه هم دار بعضیهاش

 73. امیر گفته:

  سلام، من یک سنگ مشکوک به شهاب دارم، وزنش 2.1 کیلوگرم، و چگالیش حدودا 4، کسی میتونه راهنماییم کنه که شهاب هست یا نه؟ لطفا در تلگرام پیام دهید تا عکساش رو بفرستم.

  • حسن کرمی گفته:

   دوست عزیز، در این مقاله نکات اولیه تشخیص شهاب سنگ گفته شده. بدیهیه که هیچ دانشمندی نمیتونه با یه عکس بگه این شهاب سنگ هست یا خیر. باید ببرین مراکز سنگ شناسی معتبر تا بتونین به این موضوع پی ببرید.

 74. محمد گفته:

  سلام
  من تعدادی سنگ مشکوک به اینکه شهاب سنگ باشه را دارم البته احتمال زیادی وجود داره که شهاب سنگ باشند خواستم ببینم کسی میتونه بهم کمک کنه عکسش را بفرستم تا تشخیص بده
  سپاس

 75. علی اصغر گفته:

  سلام مطالبي که گرداوريشون نتیجه زحمات شما بود برام بسیار مفید بودند و جالب هم بودند درهر حال سپاسگزارم ازتون و آرزوی موفقیت میکنم برای شما عزیزان

 76. کوروش علوی گفته:

  سلام ..خیلی خیلی عالی ممنون .لطفا پیجتون در اینستا را بفرستید
  واقعا مطالب اموزنده و بدرد بخور گذاشتید
  خسته نباشید
  سپاس

 77. عی س گفته:

  سلام من شهاب سنگ دارم میخوام بفرشم از شهاب سنگ بودنشم مطمنم

 78. هادی کلماتی گفته:

  با سلام و سپاس از شما تا به حال متن فارسی به این کاملی در مورد شهابسنگ ها ندیده بودم ، ومیخواستم بپرسم شما از بین ازمایشگاههای داخل ایران با توجه به محدودیتهای ارسال نمونه به خارج از کشور کدام ازمایشگاه ایرانی رو تایید میکنید برای ارسال نمونه ، با سپاس فراوان

  • حسن کرمی گفته:

   درود ، آزمایشگاه گوهر کیپا خوارزمی بهترین و تنها جای معتبر برای تشخیص شهاب سنگ در ایران هست.

   • مهدوي گفته:

    سلام جناب كرمي
    خوب هستيد.

    ممنون از سايت پر اطلاعاتتون. يكي از دوستان شهاب سنگ داره ، ميخاد هم تشخيصش رو تاييد كنه يعني شناسنامه دارش كنه و هم بفروشتش، مي تونيد كمك كنيد؟
    لطفا كمي عجله داريم جواب بنده رو زودتر بديد.

    واقعا ممنون

    • حسن کرمی گفته:

     درود برای تشخیص و شناسنامه دار کردنش میتونید ببرین به کیپاجم که نشانی اش هم جستجو کنید در اینترنت هست. منتهی برای فروشش خریدار در ایران بسیار نایاب هست و معمولا به خارج ارسال یا میفروشن. سایتایی مثل ebay یا .. منتهی با توجه به شرایط تحریم بسیار سخت هست انتقال پول و نیازمند یک واسطه در خارج از ایران هستید.

     • کوروش علوی گفته:

      سلام ..خیلی خیلی عالی ممنون .لطفا پیجتون در اینستا را بفرستید
      واقعا مطالب اموزنده و بدرد بخور گذاشتید
      خسته نباشید
      سپاس

     • حسن کرمی گفته:

      سپاس از لطفتون، آدرس در خود پایین سایت هم هست. در اینستاگرام sangshenas رو جتسجو کنید پیدامون میکنید

   • احمد مرادی گفته:

    سلام
    لطفا راهنمایی کنید
    آدرس آزمایشگاه خوارزمی برا شهاب سنگ
    سپاسگزارم

    • حسن کرمی گفته:

     سلام در گوگل جستجو کنید کیپاجم و وارد سایت و درخواست آزمایش بدین

 79. abbas گفته:

  سلام لطفا عگسهایی برش خورده با نام فارسی و نشانه گذتاری و بات فلش نشان دادن ،،همه چی از جمله کندر ، نیکل ،و از هر نوع سنگ مریخ ماه،،با نمونه کامل و برش خورده،با اسم فارسی سنگ های گربنی یا دبگر سنگها غقط به دو جرف تنگایسی بسنده کردن که نشد توضیح،،لژفا برای هر نمونه از نوهع و رنگهت و سفتی ،،معلوم لشه،،،،ضمنا من یه سهاب سنگ پیدا کردم به نوع بازالنت زیاد شبیح هست،،و گربنی،،،قسمت هایی گریسیتال مانند داره و شبیح سنگ آتش زنه هست،،سیاه رنگ هست،،و کمی قرمزی هم یه فسمت بت سیاه فاطی سده،،و کریستال سفید با رویه سوخته سباه،،لطفا کمک کنید

  • حسن کرمی گفته:

   سلام دوست عزیز نام انگلیسی هر عکس نوشته شده. منتهی برای توضیح کامل هذکدوم نیاز به مقاله ای جدا داره و نمی شه همه چیز رو یکجا گفت.
   برای تشخیص شهاب سنگ راهی جز بردن به آزمایشگاه سنگ شناسی نیست چوم امری کاملا تخصصی و مبتنی بر آزمایش هست.

 80. مرتضی یزدی،جواهرساز تجربی. گفته:

  درود خسته نباشید بسیار لذت بردم،می آموزم زگهواره تا گور چون در کمال انتهایی نیست.ممنونم اساتید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *