گوهر شناسی و سنگ شناسی

تشخیص شهاب سنگ ها به همراه جدول قیمت شهاب سنگ و چگالی آنها

چگونه شهاب سنگ اصل را تشخیص دهیم؟

تشخیص شهاب سنگ اصلویژگی های فیزیکی نظیر چگالی، رنگ، خاصیت مغناطیسی و .. تا 80 درصد میتواند راهنمایی برای تشخیص شهاب سنگ باشد اما برای اطمینان بیشتر نیاز به تجزیه و تحلیل شیمیایی و ایزوتوپی خواهد بود. قیمت شهاب سنگ ها بسته به اینکه منشا آنها از کجا باشند می تواند بسیار متفاوت باشند.در این مقاله می آموزیم که:

انواع روشهای تشخیص شهاب سنگ چیست؟ جدول چگالی شهاب سنگها و تعیین چگالی آنها به چه ترتیب است؟ تعیین قیمت شهاب سنگ ها و ارزش گذاری آنها چگونه بوده، مراکز ثبت و قانون مالکیت آنها در کجا قرار دارند. پس با سنگ شناس همراه باشید تا به این سوالات پاسخ دهیم.

تشخیص شهاب سنگ اصل با توجه به ویژگی های فیزیکی آنها

روشهای فیزیکی اولین قدم در شناسایی شهاب سنگ ها میباشند که تا 80 درصد میتوان نتایج درست و قابل اطمینانی را با استفاده از آنها به دست آورد. همچنین میتوانید ابتدا بدانید کدام سنگ ها از نظر ظاهری نمیتوانند شهاب سنگ باشند . از جمله روش های فیزیکی میتوان به:

1. خاصیت مغناطیسی

خاصیت آهنربایی شهاب سنگ۹۵% شهاب سنگها به آهنربا کشش دارند، اما باید توجه داشت برخی سنگهای زمینی هم به آهنربا می چسبند (شهاب سنگ های ماه و مریخ و اکوندرایت ها کمتر از ۱٪ آهن دارند پس گرانبها ترین سنگها را آهنربا نمی گیرد.)

۲. پوسته ی گداخته (Fusion Crust)

تخلخل و پوسته سوخته در شناخت شهاب سنگها
پوسته سوخته و تخلخل در شهاب سنگ

اگر شهاب سنگ به تازگی افتاده باشد یک پوسته گداخته 0.5 تا ۱ میلیمتری روی آن وجود دارد. گاهی پوسته سوخته مانند چرم ترک میخورد و تیره رنگ می شود رنگ درون بیشتر شهاب سنگها روشن است ولی اگر نوع کربنی باشد رنگ درون آن سیاه است. پوسته ی گداخته روی شهابسنگهای ماه گاهی حفره دار است. سنگهای کهن فرسایش یافته اند و ممکن است این اثر در آنها قابل مشاهده نباشد. در موارد خاصی بیابان روی سنگها پوسته ای به نام desert varnish درست می کند که نباید با پوسته گداخته اشتباه گرفته شود.

٣. تخلخل

میزان تخلخل در انواع شهابسنگهاشهاب سنگها عموما فاقد تخلخل بالا هستند البته شهاب سنگ های ماه به طور استثنا دارای سوراخ های زیادی بر روی سطح خود میباشند. اگر سنگ شما سوراخهای زیادی دارد این یک سنگ آتشفشانی است و باید با سایر روش ها تست شود.

4. آزمایش رنگ خاکه

رنگ خاکه اغلب شهاب سنگ ها سفید، بی رنگ یا کمرنگ میباشد در حالیکه سنگهای زمینی مشابه نظیر هماتیت و مگنتیت دارای رنگ خاکه قرمز یا قهوه ای هستند.

5. نبش های تیز

شهاب سنگها نبش تیز ندارند. زمانی که وارد جو می شوند نبشهای تیز آنها می پرد و یا ذوب می شود. (البته کاملا گرد هم نیستند.)

6- کندرول (Chondrules)

کندرول در سطح شهاب سنگکوچک، رنگارنگ، کره مانند هستند و در اکثر شهاب سنگ های سنگی وجود دارد در حالیکه در سنگ های زمینی یافت نمی شوند.

7. نشانه فشار انگشتی”regmaglypts”

بیشتر شهاب سنگها فرورفتگی هایی شبیه به اثر انگشت دارند و اغلب فاقد برجستگی هستند.

8. رگه یا لایه

شهاب سنگها به طور معمول لایه لایه نیستند و رگه هم ندارند. اغلب به صورت خالص هستند اما در موارد بسیار کم رگه و گاهی خرده سنگ نیز در آنها دیده می شود ولی در رابطه با آئرولیت رگه های سیاه و غیر فلزی میتواند به عنوان معیار تشخیص باشد.

9. وزن و چگالی

یافتن شهاب سنگ در صحرای آفریقاشهاب سنگ ها به طور معمول دارای وزن و فشردگی بیشتر از سنگهای زمینی هستند.چگالی بیشتر سنگهای آسمانی 3 تا 8 میباشد. روش اندازه گیری چگالی شهاب سنگ ها نظير اندازه گیری وزن مخصوص برای گوهرسنگ ها و با استفاده از ترازوی دیجیتال میباشد. به طور کلی: اگر سنگی، آهنی باشد و چگالی آن بین 7 تا 8 نباشد احتمالا شهاب سنگ نیست.

اگر چگالی سنگی زیر 2.5 باشد با احتمال زیاد این سنگ زمینی است. اگر چگالی سنگی بین ۴ تا ۶٫۵ باشد سنگ زمینی است مگر اینکه شهاب سنگ pallasite و mesosiderite باشد که این دو شهاب سنگ تنها شهاب سنگ هایی هستند که چگالیشان بین 4.23 و 4.89 میباشد که در جدول پایین موجود است. سنگ هایی که چگالی بالای 8 داشته باشند هم احتمالا شهاب سنگ نیستند.

یک شهاب سنگ در بیابان آفریقا
یک شهاب سنگ در بیابان آتاکاما، یکی از خشک ترین بیابان جهان که پوشیده از شن زار و نمک زار است

شهاب سنگ های کربنی دارای کمترین چگالی در بین شهاب سنگ ها هستند که کمترین چگالی معادل 1.7 متعلق به شهاب سنگ های کربنی CM میباشد. همچنین باید بدانیم که شهاب سنگ های با ترکیب فلدسپاری دارای چگالی کمتر و شهاب سنگ های با ترکیب بازالتی دارای چگالی بیشتر هستند، که همه موارد بالا میتوانند به شناسایی شهاب سنگ کمک کنند.

جدول چگالی شهاب سنگ ها و فراوانی آنها
چگالی (g/cm3) فراوانی
نوع شهاب سنگ میانگین کمترین (دارای خلل و فرج) بیشترین مقدار % همه شهاب
گروه STONY 95.6
  Chondrites                    67.5
Ordinary 63.4
H 3.4 2.8 3.8 30.9
L 3.35 2.5 3.96 27.6
LL 3.21 2.38 3.49 4.7
other 0.2
Carbonaceous 2.49
CI 2.11 0.02
CM 2.12 1.79 2.4 0.72
CR 3.1 0.35
CO 2.95 2.79 3.09 0.38
CV 2.95 2.69 3.25 0.22
CH 3.44 0.05
CK 3.47 3.46 3.49 0.32
other 0.44
Enstatite 0.89
E 0.17
EH 3.72 3.71 3.73 0.56
EL 3.55 3.48 3.62 0.17
  Other 0.72
 Achondrites                 2.71
aubrites 3.12 2.97 3.33 0.2
diogenites 3.26 3.11 3.44 0.42
eucrites 2.86 2.74 2.95 0.89
howardites 3.02 2.8 3.16 0.41
ureilites 3.05 2.81 3.21 0.41
Martian – shergottites 3.1 3.07 3.12 0.04
Martian – chassignites 3.32 0.004
Martian – nahklites 3.15 3.1 3.2 0.013
total Martian 0.07
lunar 2.7-3.8** 0.08
other 0.23
Ungrouped & Unclassified 25.4
STONY-IRONS 0.52
     Pallasites 4.76 4.64 4.89 0.22
     Mesosiderites 4.25 4.23 4.27 0.29
IRONS 7-8 3.84
باید توجه داشت که شهاب سنگهای فلدسپاتی چگالی کمتری داشته و چگالی بیشتر مربوط به شهابسنگهای بازالتی است.

روش ها و ویژگی های شیمیایی در تشخیصی شهاب سنگ ها

ویژگی های کانی شناختی، فیزیکی و شیمیایی شهاب سنگ ها تا حدود زیادی می تواند به ما در تشخیص این اجرام آسمانی کمک کند، اما تشخیص قطعی آنها نیازمند انجام آنالیز های دقیق و روش های جدید است . احتمال یافتن شهاب سنگ ها، خصوصا انواع شهاب سنگهای آهنی آنها به دلیل تفاوت جنسشان نسبت به سنگ های اطراف در بیابان ها زیاد است. حال به توضیح انواع روشهای تشخیص شهابسنگ بپردازیم:

آزمایش تشخیص نیکل در شهاب سنگها

این آزمایش تنها باید روی شهاب سنگهایی انجام شود که آهن داشته باشند. شهابسنگ های کوندرایت آهن دار نیز 1 تا 18 درصد نیکل دارند. همچنین سنگهای زمینی منشا گرفته از گوشته نیز دارای نیکل هستند که در این آزمایش باید مورد توجه قرار گیرد.

طرح ويدمن اشتاتن

تشخیص شهاب سنگ با ویدمن اشتاتنیکی از ویژگیهای ممتاز در تشخیص شهاب سنگ های آهنی ساختاری معروف به ويدمن اشتاتن است که برای پدیدار شدن آن باید سطح را صیقل داد سپس آن را با محلول HNO3 شست و مالش داد که عموما این ساختار در اوکتاهیدریت ها مشاهده میشود شناسایی شیمیایی شامل چند مرحله به شرح زیر میباشد:

شناسایی ماکروسکوپی و میکروسکوپی به منظور مطالعات بافتی و تعیین کانی های موجود که دربالا به آنها اشاره شده است. مرحله بعد شامل آنالیزهای شیمیایی آنالیز کلی و نقطه ای به منظور تعیین ترکیب شیمیایی نمونه، شناسایی عناصر شاخص، تعیین ترکیب فازهای کانی شناسایی شده، تشخیص نمونه های مشکوک، بررسی ترکیب شیمیایی شهاب سنگ ها و طبقه بندی آن ها صورت میگیرد.

طرح الگوی ویدمن اشتاتن

از جمله روش های آنالیزی در این مرحله میتوان به روش ذوب قلیایی، روش پرتو رامان ، روش ICP – MS ، Ass ، LA – ICP – MS ، NAA و EPMA ، ICP – OES ، میکروسکوپ (PEEM) و روش های MS ، TXRF BSEEDX ، SEMاشاره کرد.

تشخیص شهاب سنگ با توجه به ویژگی های ایزوتوپی اکسیژن

آنالیز ایزوتوپی جهت تعیین ایزوتوپ های اکسیژن به هدف تشخیص نهایی برخی نمونه ها انجام میشود. به طور کلی در این فرایند تفاوت فراوانی O16 نسبت به 17 و O18 مطالعه میشود. ایزوتوپ O16 یک ایزوتوپ اولیه است که از هیدروژن و هلیم به تنهایی تشکیل شده است و دو ایزوتوپ دیگر ثانویه هستند. این تغییرات ایزوتوپی تابعی از سن، اندازه، فلزی بودن و محل قرار گیری سیاره مادر است.

موقعیت ایزوتوپ های اکسیژن در کندریت ها

دامنه تغییرات تركيب برای کندریت های کربن بزرگتر از گروه های عادی و انستاتیت میباشد. در بین کندریت های کربن محدوده بزرگ برای CM.CB.CH.CR بیانگر درجات مختلفی از دمای پایین هستند که تغییرات آب به تولید فیلوسیلیکات غنی شده از ایزوتوپ های سنگین منجر شده است.

تشخیص شهاب سنگ با روش شیمیایی ایزوتوب های اکسیژن

مقدار بسیار کمی از شهاب سنگ های CV با تشکیل فیلو سیلیکات همراه نیست که ممکن است علت این ناهمگونی به دلیل حضور فازهای نسوز غنی از O16 باشد. براساس شکل بالا ترکیب ایزوتوپی انستاتیت غیر قابل تشخیص میباشد و بیانگر این است که این نمونه ها سنگ بنای عمده برای سیاره زمین هستند. از ویژگی های مشخصه CM وجود مقادیر تقریبا مساوی سیلیکات دما بالا و بی آب ( نظیر پیروکسن الیوین) و در دمای پایین مواد معدنی خاک رس ابدار است.

جدول قیمت شهاب سنگ ها در بازار جهانی

جدول قیمت شهاب سنگ هاارزش و قیمت شهاب سنگ معمولا توسط بسیاری از عوامل از جمله کمیاب بودن، شرایط تشکیل، اندازه، و زیبایی تعیین می شود که بسیار متغیر است. جدول بالا قیمت خرده فروشی رایج در بازار را نشان میدهد. شهاب سنگ ها از نظر ارزش به سه گروه تقسیم میشوند که شهاب سنگ مریخ و ماه از گروه آکندریت ها گران ترین میباشد.

قانون مالکیت شهاب سنگ

قوانین مالکیت شهاب سنگافزایش آگاهی عمومی و تجارت شهاب سنگ ها سوالاتی را در مورد مالکیت آنها ایجاد میکند. قانون مالکیت شهاب سنگ ها در کشورهای مختلف متفاوت است. در انگلستان، امریکا، کشورهای اروپای غربی و مستعمرات سابق آنها شهاب سنگ ها اموال صاحب زمین محسوب میشوند در برخی شریعت های اسلامی شهاب سنگ ها جز گنجینه های باستان شناسی محسوب میشوند.

در ایران، افغانستان، تاجیکستان، ژاپن پیدا کننده شهاب سنگ مالک آن است. در دانمارک، سوئیس شهاب سنگ کشف شده جز اموال دولتی است و باید به موزه تحویل داده شود ولی بهای قیمت شهاب سنگ به یابنده تحویل داده میشود. در هندوستان بدون جبران خسارت به سازمان زمین شناسی تعلق میگیرد. در بعضی کشورها نیز بین یابنده و مالک زمین تقسیم میشود.

موسسات تعریف شده برای ثبت شهاب سنگ ها:

کالکشن شهاب سنگ در موزه وینا استرالیا
کالکشن شهاب سنگ در موزه تاریخ طبیعی وینا استرالیا، 2018

در کشور ما به دلیل وجود دشت ها و بیابان های وسیع نمونه های زیادی که احتمال می رود شهاب سنگ باشند، جمع آوری شده است، به همین دلیل با توجه به ارزش علمی و همچنین ارزش بالای تجاری آنها در دنیا، می بایست تحقیقات گسترده ای در این زمینه صورت پذیرد و آزمایشگاه هایی با تکنولوژی های روز دنیا جهت شناسایی و صدور شناسنامه در داخل کشور احداث گردد.

کارت شناسایی تصویری از برخی موزه ها و مجموعه های برجسته جهان از جمله National Museum of D’Histoire Naturelle (پاریس)، مجموعه شهاب سنگ های اسکار E.Monnig (فورت ورث، تگزاس)، موزه بریتانیا و آزمایشگاه شهاب سنگی آمریکا صادر میشود که قیمت شهاب سنگ را افزایش می دهند. انجمن بین المللی گرد آوری شهاب سنگ (IMCA) برای ایجاد استاندارد در بازار شهابسنگ اختصاص داده شده و اعضای لوگو IMCA را در وب سایت خود نشان می دهند.

موزه شهاب سنگها در استرالیا

از جمله مراکز معتبر شناسایی و شناسنامه دار کردن شهاب سنگ ها میتوان به آزمایشگاه شهاب سنگی Cascadia گروه زمین شناسی دانشگاه ایالتی پورتلند، خدمات شهری نیجریه (NEMS)، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس، گروه زمین و علوم سیاره ای موزه تاریخ طبیعی آمریکا نیویورک، مؤسسه ژئوفیزیک و زمین شناسی هاوایی دانشکده علوم علمی و مهندسی اقیانوس و زمین دانشگاه هاوایی، گروه شیمی و بیوشیمی دانشگاه آرکانزاس، مرکز فضایی ناسا جانسون، گروه شیمی و بیوشیمی دانشگاه ایالتی آریزونا، کاتالوگ شهاب سنگ موزه تاریخ طبیعی شیکاگو، دانشگاه واشنگتن سنت لوئیس، بخش کانی شناسی موزه تاریخ طبیعی لندن، موسسه تحقیقات علوم سیاره ای دانشگاه آزاد میلتون کینز انگلستان، دانشگاه کازابلانکا دانشکده علوم -گروه علوم زمین ، موزه National D Histoire Naturelle پاریس، فرانسه موزه Naturhistorisches وین اتریش، موزه Naturkunde برلین – آلمان اشاره کرد.

سنگ مگنتیت مشابه شهابسنگ
همانطور که مشاهده میکنید صرفا از روی پوسته سوخته و جذب آهنربا یا حتی چگالی نمیتوان نظر قطعی داد و باید حتما به کارشناس و آزمایشگاه شهاب سنگ رجوع کنید.
از طريق
بیژن اعتمادی؛ دانشیار بخش علوم زمین دانشگاه شیرازنجیمه علی پور؛ دانشجوی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شیرازعباس ذولفقاری؛ دانشجوی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شیراز
منابع
 Porosity and density of ordinary chondrites:Clues to the formation of friable and porous ordinary chondrites Sarah 1. Porosity and density of ordinary chondrites: eluesta the formation L. WILKISON, 1* Timothy J. MCCOY,2 Jane E.MCCAMANT,3 Mark S. ROBINSON, 1, 4 and Daniel T. BRITT5 (Received 24 February 2003; revision accepted 26 August 2003), Meteoritical Society, 2003. Printed in USA.(Book : Meteorite Hunting: How To Find Treasure From Space Paperback - 2011 ,by Geoffrey Notkin (AuthorMICROSCOPIC STUDIES OF AL HAGGOUNIA 001 METEORITE.2011 , MARIAN SZURGOTI. KRZYSZTOF POLANSKI2 JANUSZ WITOLD KOSINSKI3 I Center of Mathematics and Physics, Technical University of Lodz, Al. Politechniki 11, 90-924 Łódz, Poland, 2 Department of Solid State Physics, University of Lodz, Pomorska 149/15390-236 Łódz, Poland3 [email protected]Oxygen Isotopes in Meteorites, R. N. Clayton, University of Chicago, IL, USA (2003) LAW OF OWNERSHIP AND CONTROL OF METEORITES. D. G. Schmitt, McEwen, Schmitt & Co. Barristers and Solicitors, 1615-1055 W. Georgia St., Vancouver, B.C., Canada, V6E3R5, email: [email protected] OF OWNERSHIP AND CONTROL OF METEORITES. D. G. Schmitt, McEwen, Schmitt & Co. Barristers and Solicitors, 1615 - 1055 W. Georgia St., Vancouver, B.C., Canada, V6E3R5. 64th Annual Meteoritical Society Meeting (2001)  METEORITE POROSITIES AND DENSITIES: A REVIEW OF TRENDS IN THE DATA. D. T. Brittl and G.J. Consolmagno2, 1Dept. of Physics, University of Central Florida, P.O. Box 162385, Orlando, FL 32816-2385, [email protected], 2Specola Vaticana, V-00120 Vatican City State, [email protected] Iron meteorites:Crystallization thermalhistory,parentbodies andorigin J.I. Goldsteina, E.R.D.Scottb, N.L.Chabote , Elsevier , Received 9August 2008;accepted6January,2009

‫226 دیدگاه ها

 1. با سلام و خسته نباشید
  بنده یه دونه سنگ پیدا کردم که خیلی شبیه سنگهای اسمانی هستش
  اول این که خیلی سوراخ سوراخ هست
  دوم این که یک قسمت خاص از سنگ ذوب شده و به بالا کشیده شده شده و وزن سنگینی داره
  میخام بدونم ایا این سنگ واقعا سنگ اسمانی هست یا نه.
  باتشکر

 2. درود. من يه شهابسنگ فلزي دارم كه داراي آلوينهاي زرده. جذب بالا
  هركي خريداره تماس بگيره

 3. سلام بنده یک شهاب سنگ دارم وزنش حدودیکو دویست گرمه نسبت به اندازش زیاد بنظر میرسه روش جای حالت اثر انگشت داره طرح خاصی داره عکسش موجود است میخام بفروشم قیمت توافقی

 4. فرصت ویژه
  شهاب سنگتان را از ما خریداری کنید با قیمت بسیار مناسب_از یک میلیون داریم به بالا

 5. سلام ،خسته نباشید
  من شهاب سنگی دارم از نوع سنگی آهنی
  که میخوام باهمان شرایط خودتون بفروش برسونمش،
  ممنون هستم که بامن تماس بگیرید
  [email protected]
  عبدی

  1. داخل ایران کمه. اگ بتونین در خارج کشور بفروشین راحت تره

 6. سلام وقت بخیر
  من یه سنگ پیدا کردم شکلش خیلی شبیه شهاب سنگه رنگش هم سیاهه اگه بشه واسه تشخیصش کمکم کنین ممنون میشم

  1. سلام من چنروز پیش تو بیابان های خارج شهر چند قطعه سنگ پیدا کردم که توشون قطعه های شبیه سنگ پا و سنگ مشکی یگ دست و سبزبود که اصلا با سنگ های منطقه نمیخوند چگونه میتوانم برای بررسی بیشتر از تجربیات شما استفاده کنم.

 7. سلام،چون من صحرا زیاد میرم سنگای زیادیجمع آوری کردم،میتونین از عکس تشخیص اولیه بدین حالا بعدش تا آزمایشگاه؟

 8. چند عدد شهاب سنگ دارم
  اگه خریدار باشه
  انالیزم میکنیم اگه شهاب بودنش ثابت شد خرجش با اون اگه نبود با من
  از قیمت کم میکنیم

 9. سلام استاد.
  من حدود ۱۴ سال پیش از خونه یکی از اقواممون در روستایی از گیلان در حال برگشت بودیم که ناگهان نوری شبیه به روشن شدن مهتابی خانه گی دیدم داره تمام محیط را روشن میکنه . اول فقط صدا بود بعد اون نور مثل مهتابی روشن شد و تمام دشت شالیزار رو روشن و نورانی کرد. در هیچ زمانی از عمرم همچین چیز عجیبی ندیدم . بعد من و مادر و فامیلمون دیدیم که یه چیزی که پشتش نور فراوانی داره از کنار ما عبور کرد . البته با فاصله شاید یک کیلومتر حداکثر و بعد در پشت خانه فامیل مون فرود اومد . اونها چیزی نفهمیدن اما من تشخیص دادم که شهاب سنگ بود و بسیار بسیار پر نور. حالا با توجه به زمان زیادی که ازش گزشته و من ارزشش را نمیدونستم میخاستم بدونم وزن اون حدودا چقدر تخمین زده میشه و آیا اکثر شهاب سنگ ها ارزش بالایی دارند؟ البته خیلی وقت فامیلمون از دنیا رفته و ما دیگه اونجا نمیریم. و من خیلی ناراحتم چرا پولدار نشدم و دنبال عجیب ترین چیزی که تو زندگیم دیدم نرفتم

 10. سلام من یک تکه سنگ دارم که شباهت بسیار زیادی با شهاب سنگ دارد نشانه های اولیه که داخل سایت برای تشخیص گفته شده با سنگ که پیدا کرده ام مطابقت دارد لطفاً کسی می‌تونه کمک کنه

  1. سلام من یه سنگ پیدا کردم که به یک شهاب سنگ خیلی شباهت داره اگه کسی خریدار هست لطفا تماس بگیرید
   شماره تلفن [email protected]

 11. سلام
  یه سنگ دارم رنگش سفیده و حدود ۲ سانت در ۲ سانته و به شکل تقریبا مربع گرد هستش، وزنش حدود 1200 گرمه که بسیار عجیب به نظر میرسه اما روی آب شناور میمونه و نور رو هم از خودش رد می کنه
  یه نفر با اسب سفید اومد اینو بهم داد ^_^
  کسی اگه بخواد شهاب سنگ پیدا کنه باید بره تو کویر و چند نفری با تجهیزات، جی پی اس ماهواره ای و نقشه های توپوگرافی، بعد تجهیزات آزمایشی با خودت ببری و مثلا تپ چادر تست کنی ببینی اگه شهاب هست ۱۰۰ کیلومتر با خودت حملش کنی!
  آخرشم باید کلی پول تست آزمایشگاه و صدور شناسنامه بدی و اینکه اگر مشتری هم براش پیدا بشه و خیلی با مرام باشه، نصف ارزش واقعی ازت میخره و سود اصلی رو اون میبره که هیچ زحمتی نکشیده و هلو برو تو گلو

  1. سلام . من یه شهاب سنگ صدو پنجاه کیلویی دارم که حتی از جایی که شهاب سنگ رو پیدا کردم با برخورد به زمین یه حفره بزرگ ایجاد کرده داخل زمین . چند تست هم روش انجام شده و ما مطمن هستیم که شهاب سنگه . اما سه تیکه شده

 12. سلام من یه سنگ پیدا کردم ۹۲۵ گرم وزنشه بیرونش سیاهه و فرو رفتگی انگشتی داره یه تیکه ازش شکستم داخلش کرم رنگ هستش آهن ربا رو جذب میکنه کسی مشتری هست رنگ بزنه
  ۰۹۱۲۸۸۷۷۴۸۵

 13. سلام من چند تا سنگ پیدا کردم که تمام خواص فیزیکی یک شهاب سنگ رو داره و شکل عجیبی هم داره و یه جورایی به هم مرتبط هستند و مثل یک پازل در کنار هم قرار میگیرند و یک سنگ بزرگتری را تشکیل میدند.من میتونم عکسشو هم براتون بفرستم که اگه بنظرتون اگه شهاب سنگ است بفرستم تهران برای آزمایش

 14. من یک سنگ دارم شما درباره‌شان لطفا نطر بدین ممنون میشم عکس رامیفرستم

  1. سلام در جدول مشخصه. ضمن اینکه چگالی فقط یه فاکتوره. تشخیص شهابسنگ مجموعه ای از فاکتور ها هست

 15. سلام من خریدارخوب سراغ دارم ۳ملیون هزینه تست هست همونجا پول روبه خریدارمیدید درست بودبرمیگرده[email protected]

  1. سلام من سنگی دارم که وقتی در دست قرار میگیره احساس نرمی میکنی و رنگش ثابت نیس رنگ قابل تغییره میخواستم ببینم قیمتی هست یا نیس

  2. سلام من جایی رو پیدا کردم که محل برخورد چندین شهاب سنگ هست که بعضی از دهانه ها به دریاچه تبدیل شدن و دهانه های کوچیک زیادی هم اطرافشون هست و تا دلت بخواد شهاب سنگ اونجا هست.کمی تحقیق کردم و دیدم یه جای همون اطراف شانسی دیدیم ماشین خاموش سربالایی میره و دیگه یقین پیدا کردم که شهاب سنگ هستن هیچ احدی هم بجز خودم و یکی از دوستام از اینجا خبر نداره.اگه مشتری واقعی داشتی خبرم کن قول میدم میلیارد پول خورد بشه واسه همه ما

 16. سلام محل برخورد چند شهاب سنگ رو پیدا کردم که از گودال هایی که داخل کوهستان درست کردن میشه یقین پیدا کرد که محل برخورد شهاب سنگ هستن.قطر بزرگترین گودال 700 متره و کوچکترین 90-80 متر. دو گودال بزرگ پر اب هستن و اب داخلشون سمیه گودال کوچیکه خشکه که قطرش 90 متره و عمقش 10-15 متر اگه کسی تمایل به کشف شهاب سنگ داره یا بیاد باهم بریم اکتشاف یا مبلغی رو بهم بده که جاها رو نشونش بدم. مردم محلی اون مناطق نمیدونن این گودال ها از کی و چطور ساخته شدن خیال میکنن طبیعی هستن.از داخل گوگل ارث هم به راحتی میشه فهمید که محل برخورد بزرگی رخ داده اینم شمارم اگه مرد عمل یا مرد دست به جیبی هستی من درخدمتم. اهل خوزستانم 09165260640 پیام بدید که جواب بدم یا حق

  1. دوتا سوال
   ۱. چرا در آزمایشات خود در این دفتر کذایی هیچ نوع مشخصه ای از سنگ از جمله گروه متعلقه و یا وزن مخصوص رو نمیزنین و صرفا میزنین مثلا کندورایت. لازم به ذکره برا تشخیص کندورایت بودن اکثر اونایی که تجربه ای در این زمینه دارند به راحتی میتونند اون رو تشخیص بدن تنها برای تعیین گروه و مشخصات میاد آزمایشگاه که اونم شما درج نمیکنید
   ۲. با قیمتهای فوق بهتره به دوستان قبل از آنالیز اعلام کنید که حتی در صورت شهاب بودن بعضی از اونها با توجه به وزنشون؛ هزینه آنالیز خودش رو هم درنمیاره!!!

   1. 1- تعیین نوع شهابسنگ در گروه در صورت درخواست صاحب اون با هزینه اندکی تعیین میشه و کار سختی نیست. از هر 50 تا نمونه ای که میاد فقط یه دونه شون شهابسنگ درمیاد. اگر کسی مطمئن بود که اینهمه خطا وجود نداشت.
    2- بله بهمین دلیله که هر سنگی تو بیابون دیدید دلیل به شهابسنگ بودن نیست. شهابسنگها و اجرام آسمانی پیدا کردنشون خیلی سخت و کمیاب هستند.

    1. با عرض سلام وادب احترام خدمت شما بزرگواران و استادان من یک شهاب سنگ به وزن تقریبی یک کیلو دارم و عکسهاش هم موجوده در صورتی که خریداری وجود داشته باشه ممنون میشم همکاری کنیم .

 17. سلام من یه تیکه سنگ درحد۳کیلو ازکوهای نیشابورپیداکردم میخواستم ببینم این شهاب سنگ نیست ممنون

 18. سلام‌۳۰ میلیون هزینه ازمایشگاه میشه اگر پرداخت میکنی خریدار هست

  1. چه خبره 30 میلیون! شما زیر نظر کدوم موسسه علمی هستید؟

   1. داداش دانشگاه اصفحان تشخیس میده با یک ملیون پونصد سرچ کن می فهمی شناسنامه هم بهت میده

   2. سلام استادشمادرزمینه تشخیص شهاب سنگ تجربه داریداگرداریدبه من پیام بدید

 19. سلام من شهب سنگی پیدا کردم وتا حدودی همه ازلاعات مربوط به شهاب سنگ رو داره وآهن ربا رو به خودش به شدت جذب میکنه

 20. سلام من سنگ سیاهی راپیداکردم که دانه های به رنگ توسی و قهوای داره وقتی نوربخش میگیرم رنگ توسیش برق میزنه وآهنربا را ضعیف میگیر

 21. سلام من دوسه روز پیش رفتم کوه یه سنگ پیدا کردم احساس میکنم شهاب سنگ باشه.چ جوری بفهمم ک همچین چیزی هست یا نه

  1. باسلام و عرض ادب خدمت استاد محترم. استاد بنده در حدود سه چهار سالی میشه چندتا شهابسنگ پیدا کردم و به تازگی از قیمتی. بودن شهابسنگ مطلع شدم،عرض شود نسبت به اطلاعات نصفه و نیمه ای که از اینترنت کسب کردم یقینن شهابسنگن ولی باز باید نظر استاد اهل فن در موردشون بدونم،یکی از سنگها دانه های ریز شیشه مانند دارند که برق میزند جنسش به ظاهر فلز و سنگه و نسبت به حجمش وزنش بیشتره یکی دیگه هم تقریبا 90درصد فلزه ولی زیر 2درصد جذب اهنربا میشه این دو مورد برام جالب بود حقیقتا تو این اوضاع بد اقتصادی به هیچ وجه توان هزینه کردن ندارم اگر برای جنابعالی مقدور هست عکسشون بفرستم خدمتتون که ببینید شاید بنده کلا اشتباه کرده باشم هرچند نظر چند نفر پرسیدم تایید کردن ولی هیچکدام دانش و معلومات کافی نداشتن ،استاد اگه میشه وقت بذارید ممنون میشم

   1. سلام از روی عکس نمیشه شهابسنگ تشخیص داد. عکاسشو بفرستید در پرسش و پاسخ سایت و اگر مشکوک بود ببرین ازمایشگاه

    1. سلام بیارید آزمایشگاه گوهرشناسی دانشگاه خوارزمی تهران

     1. درود ما رفتيم. كوير مرنجاب. دنبال شهابسنگ .
      اونجا. دوستم. يه دونه شي فلزي اندازه نمك پاش پيدا كرد درش انگار برس شده يا سولفات كرده باز نميشه. ؟ وقتي تكانش ميدي صداي جيرينگ ميده جنسش ٧ جوشه. لطفا راهنمايي بفرمائيد استاد. ممنون

 22. سلام آقای کرمی عزیز
  خواستم به خاطر مقاله ها و مطالب بسیار مفیدتون و وقت و حوصله ای که برای پاسخ به سوالات کاربران میزارین ازتون تشکر کنم.واقعا افرادی مثل شما مخصوصا در ایران بسیار کم هستن که بدون چشمداشتی وقت و هزینه میکنن و تجربه و دانش خودشونو در اختیار دیگران قرار میدن.براتون از صمیم قلب آرزوی شادی و موفقیت روز افزون دارم

   1. سلام من چندتا سنگ توی کویر پیدا کردم تمام مشخصات شهاب سنگ رو دارن

   2. سلام خسته نباشی سنگی ک حسی ب اهن ربا نداشته باشه خیلی سبک باشع احتمال شهاب سنگو داره؟

  1. باسلام و عرض ادب خدمت تمامی دوستان،بنده چندسالی هست چندتا شهابسنگ دارم ولی اصلا نمیدونستم ارزش دارن تا اینکه امروز این مقاله رو خوندم(سپاس از جناب کرمی عزیز)که باعث آگاهیم شدن با اینکه میدونستم شهابسنگن ولی با خوندن مقاله یقین پیدا کردم،یکی از شهابسنگها فلزی هست و اهنربا جذب نمیکنه در حدود صد گرم هست و یکی از فلز و سنگ و دانه های کریستالی ریز که برق میزنه به نظرم این دوتا با ارزشن بقیشون چنان تعریفی نیستن اگر کسی خریدار هست با شماره بنده تماس بگیره بنده ایلام هستم،[email protected]

 23. سلام من دو سه تا سنگ پیدا کردم نمیدونم شهاب سنگه یا یانه میتونم فیلمشو براتون بفرستم

  1. در قسمت پرسش و پاسخ گوهرشناسی سایت عکس رو ارسال کنید ببینم

 24. سلام
  من سال پیش رفته بودم به روستای پدری خودم و مشغول گشت بودم
  که متوجه سنگ عجیبی شدم که توسط سیل به منطقه آورده شده بود من که اطلاعاتی از شهاب سنگ داشتم اون رو برداشتم و با خودم آوردم بعد اینکه تمیزش کردم علائمی رو توش مشاهده کردم که با خودم فکر کردم شهاب سنگ باشه
  رنگش سیاه هستش _ وقتی چراغ قوه میندازم روش روی سطحش نقطه های ریزی هستن که نور رو منعکس میکنن چیزی مثل شیشه _ جای فرو رفتگی مثل فرو رفتگی که شما گفتین داره _ خیلی ضعیف توسط آهنربا جذب میشه _ ولی وزنش نصبت به حجمش زیاد نیست
  ممنون میشم راهنمایی کنید

   1. سلام بنده یه سنگ باچگالی پاین وبدونه جذب وسبکی خاص که داخل زمین فرورفته بود درآوردم ودارم وتاکنون که بالای چند
    صدکیلو سنگ های مختلف که جمع کردم نمونه شوندیدم

 25. يازده روز پيش يك شهاب سنگ به اندازه دانه ارزن خورد به پشت بوم ما سقف رو سوراخ كرد اومد تو همكف سوراخ كرد رفت تو زيرزمين حدود يك متر و يازده سانت رفت تو زمين من كف رو كندم خاكها رو جمع كردم تو گوني بعد با آهن ربا افتادم به جون خاك و بالاخره بعد از يازده روز كار پر زحمت چسبيد به آهن ربا حدود يككيلويي وزنش هست كمي بيشتر نمي دونم چگاليش چقدي ميشه ولي خيال كنم از سياهچاله در رفته به نظر شما ارزشي داره ؟؟!

  1. هیچ شهاب سنگی بی ارزش نیست. ضمن اینکه کف خونه محکمه. شهابسنگ یک کیلویی نمیتونه یک متر زمین رو چال کنه تازه بعد از اینکه سقف رو سوراخ کنه!

   1. من به فسیل علاقه زیادی دارم. واسه همین اگه وقت میکردم میرفتم تو کوه و بیابان و اگه سنگ عجیبی میدیدم برمیداشتم
    الان حدودا 4سالی هست که بدلایلی دیگه نتونسم برم. اما یهفته پیش بطور اتفاقی فهمیدم ممکنه این سنگی که دارم شهاب سنگ باشه. ولی نمیدونسم به کی بگم.
    اما میخوام چگالیشو به صورت تجربی بررسی کنم. راسی آهنربا رو جذب نمیکنه
    ولی تفاوتش با سنگ آتشفشانی چیه

    1. سلام مقاله ای در سایت مبنی بر سنگهای شبیه شهابسنگ نوشته شده که اون رو مطالعه کنید بسیار مفید است

  2. باسلام میخواستم باتوجه به شناختی که ازسنگها دارم فکرمیکنم درمیان سنگها چند مورد ازسنگها شهاب سنگ میباشد میخواستم ازشما کارشناسان محترم خواهش کنم باتوجه به عکسهای گرفته شده ارسال نمایم تا شما کارشناسان ملاحظه نمایید ونتیجه ان راعلام نمایید با احترام فراوان

  1. سلام مهندس وقت بخیر من دوتا سنگ که نسبت به اطلاعاطی که پیدا کردم شباهت به شهاب سنگ دارند حالا راه تشخیصشون چیه و چگونه به فروش میرسن ممنون

  2. یک نمونه سنگ دارم اگه قبول کنید مقداریشو بران بفرستم آزمایشش باشما

    1. سلام میشه لطفا بگین هزینه آزمایش چقدر میشود و چگونه باید حساب کنیم

     1. سلام برای زیر صد گرم آنالیز و صدور شناسنامه 800 هزار تومان میشه.

  3. سلام من یک شهاب سنگ پیدا کردم تقریبا قهوه ای رنگ هست آهن ربا جذب نمیکند براق هست و در اثر برخورد به زمین خرد شده است و حجم تکه های آن نسبت به اندازه آن سنگین تر هست

 26. بنده یک الماس 360 گرمی دارم و دنبال مشتری با قیمت خوب هستم ! هزینه ازمایشگاه هم پرداخت میشه !

  1. عزیزم الماس قیراطی هست نه گرمی
   برو مطالعه کن بعد بیا چاخان کن 😂
   بر ببین الماس کوه نور چند قیراط هستش

 27. سلام اگر مشتری شهاب سنگ پیدا کردم همه را ازتون خریداری مسکنم @kambugyeh

 28. همش دروغه یه عالمه وقت صرف پیدا کردن چندتا شهاب سنگ کردم هیچ خریداری وجود ندارد همه می گن پول بده همش کلکه

  1. سلام، کسی میدونه که آیا شهاب سنگ شیشه ای هم وجود داره یانه؟ یه سنگ شیشه ای خیلی تیره مایل به سبز با وزن سنگین‌تر از حجمش در مقایسه با سنگ معمولی من دارم ولی نمیدونم چه سنگیه، کسی میتونه کمکم کنه

   1. ببرید آزمایشگاه . یه هزینه معقولی میگیره . اطلاعات کاملی بهتون میده .

 29. سلام و خسته نباشيد. من سنگي دارم گلابي شكل يك سوراخ بزرگ روي سرش و يك سوراخ كوچك در انتها كه به هم وصل هستن و رنگ سنگ نوك مدادي هستش . نصف سنگ اهنربا راجذب كرده و نصف ديگرش نه جذب ميكند نه دفع. يخ را در دماي اتاق خيلي خيلي سريع اب كرده حتي وقتي انرا در فريزر گذاشتم بعد از ١٠ دقيقه يخهاي فريزر را اب كرد. قطبنما را ميچرخونه. وزنش نصبت به حجمش خيلي زياد هست جوري كه باور كردني نيست.شيشه را عين الماس شيشه بري ميبرد. با پتك ٢٠ كيلويي روي ان كوبيدم خراش هم بر نداشت. وقتي نصف سنگ را در اب بزاريم بعد ١٥ ثانيه كه در مي اوريم نصف سنگ يكرنگ ميشود و نصفش يك رنگه ديگه و بويي مانند گل رز پخش ميكنه بعد از اينكه چند ثانيه در دست خود ميماليم دوباره به رنگ اول باز گشته و بوي گل قطع ميشود. و تراش و قدمت سنگ مال اوايل دوره ساساني هستش.خواهش ميكنم بنده را راهنمايي كنيد اين سنگ چي هستش و ايا ارزش زياد داره خواهشن پاسخ دهيد ممنون ميشم . ايا سنگي با اين خصوصيات هستش؟ اگر حدودا هم شده بگوييد با ارزش هست يا نه . تمامي فيلمهاشم موجوده ايا الماس سياه نيست

  1. شما خودت دوره ساسانیش کشف کردی پس کارشناس بزرگی هستید

  1. سلام، مؤسسه گوهر شناسی تحسین دانشگاه خوارزمی تهران. آدرس در انتهای همین مقاله هست.

   1. سلام خسته نباشید من ی سنگ تو زمین در زنجان پیدا کردم ک ۵ متر از زمین و فرو برده بود عکساشو دارم میخواستم ببینم شهاب سنگه

    1. سلام در قسمت پرسش و پاسخ گوهرشناسی سایت در منو بالا سوال خودتون رو همراه با عکس بزارید

     1. سلام من چند تیکه سنگ پیدا کردم که نسبت به سنگ وزنش خیلی زیاده به رنگ سیاه براق هستن میشه منو راهنمایی کنین که چی هست ممنون

     2. درود بر شما
      شها سنگ ۱۸ کیلویی دارم و مطمئن هستم شهاب سنگ هست چون کنار دریاچه ارومیه که فقط تپه نمکی هست برخورد کرده بود و جای برخورد هم مشخص هست ، چطور میشه اینو آزمایش کرد و هزینه اش چقدره و واقعا خریدار هست یا نه ؟
      تشکر

     3. سلام در قسمت ارتباط با ما سایت تماس بگیرید جزئیات هزینه آنالیز شهاب سنگ رو بهتون میگن.خریدارش در ایران کمه ولی در خارج کشور زیاد هست.

 30. با عرض سلام .من چند روز پیش مشغول عکاسی بودم . بعد از اینکه خیلی سردم شد از عکاسی دست کشیدم .بعد که خودما گرم کردم وعکسهای که اندخته بودم نگاه کردم متوجه که از چند شهاب سنگ عکس انداختم خواهش راهنمایی کنید . واینم بگم که شبش شهاب بارون بوده

 31. سلام ما یه سنگ پیدا کردیم که نسبت به حجمش خیلی سنگینه،سیاهه و آهنربا میگیرش و‌قطب نماهم که میزاریم پیشش عقربه قطب نما رو منحرف میکنه.خلاصه نشانه های که از اینترنت سرچ کردیم رو داره ولی کسی که شناختی از سنگ عا داره میگه سنگ آهنه نه شهاب سنگ. نظر شما چیه؟ و چطور مطمین بشیم ؟

 32. سلام یک شهاب سنگ چند روز پیش افتاد تو باغچه خونه مون.یه گوله اتیش بود بعد اینکه روش آب ریختم و سرد شد برداشتم و توش پر از رگه های طلا دیده میشه.واقعا زیبا و ارزشمنده.بعد برای فروشش اقدام کردم با چند تا دلال قرار گذاشتیم و منو سوار ماشین کردن و بردن یه محل خلوت و سنگمو ازم گرفتن و خودمم کشتن .

 33. سلام من دنبال ی دوست هستم برای تشخیص سنگهام
  من از اصفهان هستم

 34. سلام هزینه و زمان آزمایش سنگ چقده؟ ممنون میشم اگه جواب بدید؟

  1. سلام بسته به وزنش داره. تقریبا از 800 هزار تومان برای صد گرم، و هرچه وزن افزایش پیدا میکنه میره بالاتر.

   1. سلام استاد .باتوجه به اینکه در ایران مشتری خرید.درست و درمونی برای شهابسنگ نیست میشه بفرمایید به چه دلیلی طرف چند میلیون پول برای آزمایش میپردازه. ومثالش خود جنابعالی که تعداد زیادی با آنالیز مطمین ازشون دارید.

 35. ایدی تلگرام من
  beh56nam
  جعفر آقائی نخطلو.
  لطفا پاسخ سوالم را در تلگرام بدهید، البته لطفا.

 36. سلام من محل دقیق سقوط شهاب سنگ بزرگی را میشناسم، حدود ۲۵سال قبل با چشم خودم دیدم و شاهد سقوط شهاب سنگ بودم، حالا اگر جا و محل دقیق را برایتان مشخص کنم پس از پیدا شدن شهاب سنگ آیا به من سهمی از شهاب سنگ خواهد رسید و سهمی خواهم برد؟

  1. سلام، برید پیدا کنید، بعد آزمایشگاه بیارید، تایید که شد دنبال فروشنده باشید همش مال خودتون!

   1. با درود به استاد عزیز آقای کرمی
    و به همه دوستان خواننده و مشترک این سایت
    دوستان بنده شهاب سنگ های شناسنامه دار مریخی و قمری (ماه ) رو طبق عرف بازار ایران میخرم و شهاب سنگهای بدون مدرک و شناسنامه رو همراه با نظر کارشناس همکار خودمون بدون آنالیز حاظرم بخرم اما همونطور که میدونید خرید شهاب سنگ بدون مدرک و شناسنامه ریسک بزرگی برای سوخت شدن پول خریدار داره و از لحاظ اینکه همه شهاب سنگها گرون و قیمتی نیستن و تعداد بسیار کمی از شهابها هستند که نادر و کمیاب هستند و بندرت یافت میشود و اغلب از گونه های فراوان یافت میشه لذا خرید شهاب های بی مدرک کار ریسک پذیری هست که در قیمت خرید تأثیر بزرگی داره لذا دوستانی که فروشنده هستند بهترین راه بجای دادن قیمت های توهمی و شنیدها اول به آقای استاد کرمی برای صدور شناسنامه و قیمت گذاری مراجعه کنند و بنده خریدار هستم اما اگر به هر دلیلی قادر به انجام این کار نیستن بنده حاظرم طبق تشخیصات اولیه کارشناس شخصی سنگ دوستان رو بخرم و فروشندگان عزیز میتونن با واتساب بنده به شماره ای که خدمتتون میدم برای فروش شهاب سنگ به بنده پیام بدن ، لطفآ فقط جهت فروش نه کارشناسی و کارشناس محترم این صفحه بهترین و با تجربه ترین کارشناس تمام سنگهای جواهری و آسمانی هستند پس لطفا جهت فروش به ایمیل [email protected] پیام بدین
    با تشکر ویژه از استاد کرمی و ادمین این سایت

    1. سلام من شهاب سنگ مریخی دارم هزینه ازمایشگاه رو میدم اگر تایید نشد وحتی خسارت از کار افتادگیتون به شرط تایید کارشناس خودتون. [email protected]

     1. سلام بیارید آزمایشگاه، اگر واقعا شهاب سنگ مریخی باشه که ما مشتریش رو داریم

    2. سلام دوست عزیز لطفاً ایمیلتون چک کنید،ممنون هستم

  2. شما صاحب آن شهاب سنگ خواهید بود ، البته قصد توهین ندارم خیلی سنگ آوردند که گفته اند شاهد سقوط بوده اند ولی شهاب سنگ نبودند احتمالا اشتباه برداشته اند شهاب بزرگ در زمین فرو می ره ، مگر سطح خ سخت باشه ، کوچک ها نه ، و آنهایی که فرو رفته اند ممکن است زمانی بیرون بیافتند

   1. سلام خوبی من شهاب سنگ کوچک که ۲ سانت زیرزمین پیداکردم ali

 37. سلام
  ممنون بابت اطلاعات مفیدتون
  باید عرض کنم خدمتتون که قیمت شهاب سنگ مریخی به ازای هر گرم بسیار بالاتر از قیمت اعلام شده در جدول شما هست(حتی در ایران)
  جهت فروش در خارج از کشور هم میتوان با خریدار در دوبی قرار گذاشت
  و جهت تبدیل پول، موسساتی ایرانی در امارات هستند که دلار میگیرند و با کسر کارمزد در ایران به شما ریال میدهند و مشکل تحریم و انتقال پول هم اینگونه حل میشود.

  1. سلام وقت بخیر من یک شهاب سنگ آهنی دارم آیا میشه آدرس وتلفن خریدار دبی رو برام بفرستین ؟باتشکر رسول

   1. کدوم آزمایشگاه بریم؟ توی همه شهرها هست؟؟یا فقط تهرون؟؟

    1. آزمایشگاه سنگ شناسی ما تهران هست، مگر اینکه با پست بفرستید که البته قبلش باید هزینه شو پرداخت کنید

  1. سلام برخی فسیل ها خیلی ارزشمندند ولی خریدارشون خیلی خیلی کمه

   1. ایا.برای بعضی ازفسیلهای بسیار نادر چند میلیون ساله دریای که در آن زمان در زمین موجودات نرمتن.درابها.بودن قبل از دایناسورها .خریدار پیدا میشه

   2. سلام جناب کرمی شما مشتری برای خرید شهاب سنگ دارید؟ باتشکر رسول

    1. سلام. خیر عزیز من خودم کلکسیون شهاب سنگ سرتیفیکیت شده دارم . مشتریشون خیلی کمه

     1. سلام من یک شهاب سنگ دارم به آهن ربا ربایش نداره یه پوسته سوخته روش هست تا حدودی یه چیزهای ریزی مثل دانه که وقتی نور بهشون میخوره درخشان میشن و گوگرد هم داخلش هست از طریق برش خوردن سنگ فهمیدم راهنمایی بفرمایید برا فروش

     2. باید بیارین آزمایشگاه. هماتیت هم در برش میتونه درخشان بشه

     3. استاد من سنگ پیدا کردم خیلی نزدیکه به شهاب سنگ قب نما رو منحرف میکنه بعد اهن روبا جذب میکنه وسطش طلایی هست پوستش هم کاملا سیا رنگایه بنفش ابی داره روش

     4. سلام
      تکه هایی شهاب سنگ پیدا کردم و یقیت دارم ک شهاب سنگ هستند
      لطفا شماره تماس بهم بدید

     5. سلام به قسمت ارتباط با ما مراجعه کنید

 38. لطفاً مرا راهنمایی کنید یک سنگ اندازه یک گردو مشکی. و بسیار درخشنده مثل الماس میدرخشد و بسیار وزن بالایی دارد و لایه زیرینش هم حالت رسی رنگ و مشکی با دانه بندی نمکی ولی مثل الماس میدرخشد.

  1. سلام چندنمونه سنگ دارم چطورمیتونم عکس هاشون رابرای شمابفرستم که نظربدید

 39. سلام من یه سنگ پیدا کردم فکر کنم چندین هزار سال قدمت داشته باشه چن مثل یه فسیل هست اگر کسی خریدار هست پیام بده یا تماس بگیره 09397488384

 40. سلام فروشنده واقعی با این شماره تماس حاصل نمااییند

  1. سلام هرچقدر شهاب سنگ خواستید سرتیفیکیت شده موجود است. در صورت تمایل با اینستاگرام سنگ شناس در ارتباط باشید

  2. سلام من و دوستم سنگهای زیادی جمع کردیم و اعتقاد داریم سه تا چهارتا از سنگها شهابسنگ هستن چجوری مبتونیم سنگها رو به کارشناس یا آزمایشگاه یا افرادی مثل شما دوست عزیز بدیم تا درستی یا نادرستی اون مشخص بشه ممنون میشم پاسخ بدید

 41. سلام یه سنگ سیاه پیدا کردم میخواهم عکسش را بفرستم ببینم شهاب سنگ است یا سنگ دیگری است اگر میشود شماره تلگرامتان را بدهید

 42. سلام
  من یک تیکه سنگ پیدا کردم که وزنش نسبت به سنگهای معمولی بالاست و با آهن ربا قوی تست کردم بهم میچسبند ولی ضعیف

 43. با عرض سلام اقای کرمی من چند نمونه سنگ پیدا کردم ولی نمیدانم کجا و چطور انو نشان بدم اگه امکان داره با من تماس بگیرید یا تلفن خودنگتون را برام بفرستید خیلی خیلی ممنونم

 44. با سلام مقاله مفیدی بود ولی تا خود سنگ را در دست نگیرم نمی توانیم اعتماد کنیم .من سنگ های زیادی دیدم که بی شباهت به این سنگ ها نبود ولی آنها را می انداختم .الان یک سنگ 6سانت طول 3 سانت عرض وسط و ارتفاع 2/5 سانتی دارم در نگاه اول فکر می کردم لاک است ولی شکل آن خیلی مشکوک می باشد این را در بیابان خراسان رضوی پیدا کردم .اگر کسی دیگری آن را به من می داد می انداختم دور .ولی چون با دست خودم از زمین برداشتم تا مشخص شدن آن نگه می دارم اگر ایمیل داشتید تصویر آن را ارسال می کردم

  1. درود دوست عزیز. قطعا سنگهای مشابه شهاب‌سنگ بسیار زیاد هستن و همین علت هست که یافتن شهاب سنگ واقعی سخت و دشوار است. متاسفانه من هم فقط میتونم از روی عکس بهتون بگم مشکوک به شهاب سنگ هست یا خیر. بنابراین بهترین راه بردن اون به آزمایشگاه تشخیص شهاب سنگ است.

   1. سلام. ممنون از اطلاعات مفیدی ک ارائه دادین ، من چنتا سنگ دارم میشه لطف کنین از روی عکس بگین ک مشکوک هستن یا نه .

    1. سلام از روی عکس نمیشه نظری داد. مگر نشانه ها و الگوها بسیار قوی باشن

    2. من بچه بودم دیدم که یک گلوله آتیش در 300 متری من به زمین خورد.
     ترسیدم و مدم به بابا بزرگم گفتم گفت اون شیطان بوده که فرشته زدنش و افتاده روی زمین.

  2. خسته نباشی عزیز اگه شبیه لاک و متخلخل میتونه پرلیت باشه که با تناژ بالا و استخراج فروخته میشه و فک کنم بازارشم اشباع باشه

 45. باسلام ودروداین جانب چندقطعه سنگ دارم همگی مشکوک به شهاب سنگ هستندخواستم درصورت امکان برای اثبات اصل بودن یانبودنش کمکم کنیدممنون رنجبر

  1. درود، این مقاله و مقاله انواع شهاب سنگها میتونه کمکتون کنه. تست آهنربا معمولا خیلی کمک میکنه . ولی درنهایت حرف اول و آخر رو آزمایشگاه شهاب سنگ خواهد زد.

 46. سلام
  سنگی که خیلی شبیه فلز هست به رنگ نقره ای که خاک تولید میکنه ودرون شیر برفک روش میشینه چیه لطفا راهنمایی کنید

  1. سلام جناب خاستم بگم یه سنگی باابعاد10سانت در10سانت که حدود 4الی5کیلووزن داره وبه سرب شباهت داره میتونید راهنمایی بکنید که احتمالأ چجورسنگی میتونه باشه تشکر مر30

 47. سلام وررود
  من یه سنگ پیداکردم البته زیرزمین سنگینی ۱۰کیلومیشه رنگش تیره هستش دهمین طور گرد هستش اما خیلی گردنیست یه کمربند هم دورش هستش فرورفته دهمین طور جای سرانگشت روش هستش
  کاملاشبیه به شهاب سنگ گرد قمری هستش که عکسش اینترنت هستش به نظرتان میتونه شهاب باشه

  1. اگر این فاکتورهایی که در مقاله گفته شد رو داره از بودن که می‌تونه، ولی‌ نظر نهایی رو باید کارشناس از نزدیک بررسی کنه…

 48. سلام آقای کرمی من سنگی پیدا کرده ام که سنگینه از سنگ های دیگر و رنگ سیاه تو نظرتون گفتین آزمایشگاه هزینه دارد هزینه اش چند است و آدرس آمازیشگاه بگین ممنون میشم

  1. سلام میتونید ببرین آزمایشگاه گوهرکیپا در دانشگاه خوارزمی تهران اونجا قیمت رو بهتون میگن. بسته به وزنش متغیر هست و هرچه سنگینتر باشه بیشتر میشه هزینه.

 49. من یه سنگی رو کنار دریا پیدا کردم که کلی سنگریزه بهش چسبیده و لابه لاش نقطه نقطه طلاست (از طلاش اطمینان دارم) ولی یه قسمتهاش هم شبیه شیشه و بلوره.بعدش انگار یکی با انگشت شصت فشارش داده علامت انگشت روش هست.ولی وزنش نسبت به حجمش کمتره. من کجا میتونم دقیقا بفهمم که چی پیدا کردم؟

  1. درود، فقط توسط آزمایشگاه تشخیص شهاب سنگ میتونید بفهمید. این نشانه ها اولیه هست. چیزی که نیاز داره علم سنگ شناسی و بررسی این نشانه ها در زیر میکروسکوپ هست.

 50. به نظرم شهاب سنگ پیدا کردم لطفا نظر بدهید.جذب آهن ربا و قطب نما رو به هم میزند چگالی 2.8تقریبا

  1. باید ببرین آزمایشگاه شهاب‌سنگ ، این قضیه چگالی یا جذب آهنربا صرفا نشانه هایی ابتدایی هستن.

   1. کجا هسته آزمایشگاه؟منم یه سنگ توی بیابون پیدا کردم مثل همین عکس های بالاست.

    1. سلام به آزمایشگاه گوهر شناسی گوهرکیپا خوارزمی در دانشگاه تهران مراجعه کنید.

 51. سلام
  من ۵ سال هست در زمینه شهاب سنگ بصورت تیوری و علمی فعالم.
  در این زمینه شخصا اقدام به ایجاد ازمایشگاه شخصی کردم که موارد زیر کاملا دقیق انجام میشود …
  تعیین وزن مخصوص
  بررسی جذب مغناطیسی
  بررسی خاصیت مغناطیسی
  خطوط وید من اشتاتین
  بررسی دانه های اولوین
  بررسی فلز نیکل
  تعیین کلاسیفکشن سنگ
  و….

  1. سلام من یک سنگ دارم میخواستم بدونم آیا سنگ آسمانی هست یا زمینی

   1. سلام من همیشه وقتهای آزادم را به جمع کردن سنگهای نیم قیمتی میکنم و در این میان تعدادی سنگ عجیب پیدا کردم که شباهتهایی با شهاب سنگها دارند اگر کسی سر در می آورد [email protected] ایمیل بگذاردتا من عکس سنگهارا برای آن استاد بفرستم.ممنون میشم اگر راهنماییم کنید

  2. سلام، لطفا آی دی تلگرام خود را بفرمایید. من یه سنگ مشکوک دارم.

   1. دوست عزیز اگر به تست بود که همه میشدن متخصص شهاب سنگ! موضوعی که خیلی مهمه و باید توجه داشت علم پشت این قضیه هست. اینکه تاریخچه یه شهابسنگ مهمه و از کجا اومده و یا اصلا زیر میکروسکوپ دنبال چه نوع بافتی بود فقط از عهده دکترای این رشته برمیاد. همچنین هرکسی هم بعدا بخواد معامله شهاب سنگ کنه نیازمند تایید همین مراکز سنگ شناسی معتبر هست. بنابراین وقت خودتون رو هدر ندید!

 52. مقداری شهاب سنگ پیدا کردیم قصد فروش اونها رو داریم انالیز هم کردیم . اگر کسی خریدار بود با ایدی تلگرام بنده تماس بگیره

  @hadionline

  1. لاشه من میخوامش صدهزار تومان ازت میخرم بالاتر هم نمیرم

 53. با سلام
  با تشکر از مطالب مفید شما، بنده سنگی دارم در حدود 2.5 کیلو که تمامی نشانه های شهاب سنگ بودن را دارد، آیا می توانم با توجه به مدارک آزمایشگاههای داخلی در خارج از کشور بفروشم یا نه؟ و در ضمن هزینه آزمایشگاه داخل چند است. ممنون می شم پاسخ بدید

  1. سلام هزینه آزمایشگاه بسته به وزن سنگ میتونه چندصد هزار تا چند میلیون باشه. فروختن در خارج کشور به این سادگیا نیست و. جدا از مسائل تحریم و انتقال پول، اغلب باید در خارج کشور هم کارشناسی بشه و مورد تایید خریدار قرار بگیره.

   1. سلام اقای کرمی بنده چند تکه شهاب سنگ اصل دارم و قصد فروش دارم اگر مایل به راهنمایی وکمک در این زمینه به بنده هستید تماس بگیرید ممنون

 54. سلام سنگی دارم تشکیل شده از هزاران سنگ ریز ودرشت تقریبا به وزن یکصد کیلو جابجیه اون برام سخته آیا با تصویر میشه تشخیص داد آسمانی هست یا نه

  1. درود، شما باید یه تیکه از اون قسمت خالص سنگ رو با همین اطلاعاتی که دادیم چک کنید. بدیهیه که برررسی وزن مخصوص، الگو ها یا تست های نیکل و.. میتونن راهگشا باشن. همچنین میتونید تیکه خیلی کوچکی از اون رو ببرین آزمایشگاه که هزینه زیاد نشه.

 55. سلام من شهاب سنگ دارم آناایز هم بردم .که از تورمالین.یاقوت.دمانتوایدتشکیل شده فروشنده هستم .خریدار واقعی تماس بگیره

   1. سلام یه سنگ 4کیلو و300گرمی اصیل شهاب سنگ که قبل از برخورد باچشم دیده شده رو برای فروش دارم

     1. سلام منم شهاب دارم خیلی مشکوک اگر کسی خریدار بود به [email protected] پیام بده عکس بفرستم حتا نمونه ثبت شده مشابه هم دار بعضیهاش

 56. سلام، من یک سنگ مشکوک به شهاب دارم، وزنش 2.1 کیلوگرم، و چگالیش حدودا 4، کسی میتونه راهنماییم کنه که شهاب هست یا نه؟ لطفا در تلگرام پیام دهید تا عکساش رو بفرستم.

  1. دوست عزیز، در این مقاله نکات اولیه تشخیص شهاب سنگ گفته شده. بدیهیه که هیچ دانشمندی نمیتونه با یه عکس بگه این شهاب سنگ هست یا خیر. باید ببرین مراکز سنگ شناسی معتبر تا بتونین به این موضوع پی ببرید.

 57. سلام
  من تعدادی سنگ مشکوک به اینکه شهاب سنگ باشه را دارم البته احتمال زیادی وجود داره که شهاب سنگ باشند خواستم ببینم کسی میتونه بهم کمک کنه عکسش را بفرستم تا تشخیص بده
  سپاس

 58. سلام مطالبي که گرداوريشون نتیجه زحمات شما بود برام بسیار مفید بودند و جالب هم بودند درهر حال سپاسگزارم ازتون و آرزوی موفقیت میکنم برای شما عزیزان

 59. سلام ..خیلی خیلی عالی ممنون .لطفا پیجتون در اینستا را بفرستید
  واقعا مطالب اموزنده و بدرد بخور گذاشتید
  خسته نباشید
  سپاس

 60. سلام من شهاب سنگ دارم میخوام بفرشم از شهاب سنگ بودنشم مطمنم

  1. سلام.فروشنده شهاب سنگ با برگ انالیز و تایید شده هستم.خریدار واقعی به ایدی زیر پی ام بده:
   @hossein5052

 61. با سلام و سپاس از شما تا به حال متن فارسی به این کاملی در مورد شهابسنگ ها ندیده بودم ، ومیخواستم بپرسم شما از بین ازمایشگاههای داخل ایران با توجه به محدودیتهای ارسال نمونه به خارج از کشور کدام ازمایشگاه ایرانی رو تایید میکنید برای ارسال نمونه ، با سپاس فراوان

  1. درود ، آزمایشگاه گوهر کیپا خوارزمی بهترین و تنها جای معتبر برای تشخیص شهاب سنگ در ایران هست.

   1. سلام جناب كرمي
    خوب هستيد.

    ممنون از سايت پر اطلاعاتتون. يكي از دوستان شهاب سنگ داره ، ميخاد هم تشخيصش رو تاييد كنه يعني شناسنامه دارش كنه و هم بفروشتش، مي تونيد كمك كنيد؟
    لطفا كمي عجله داريم جواب بنده رو زودتر بديد.

    واقعا ممنون

    1. درود برای تشخیص و شناسنامه دار کردنش میتونید ببرین به کیپاجم که نشانی اش هم جستجو کنید در اینترنت هست. منتهی برای فروشش خریدار در ایران بسیار نایاب هست و معمولا به خارج ارسال یا میفروشن. سایتایی مثل ebay یا .. منتهی با توجه به شرایط تحریم بسیار سخت هست انتقال پول و نیازمند یک واسطه در خارج از ایران هستید.

     1. سلام ..خیلی خیلی عالی ممنون .لطفا پیجتون در اینستا را بفرستید
      واقعا مطالب اموزنده و بدرد بخور گذاشتید
      خسته نباشید
      سپاس

     2. سپاس از لطفتون، آدرس در خود پایین سایت هم هست. در اینستاگرام sangshenas رو جتسجو کنید پیدامون میکنید

   2. سلام
    لطفا راهنمایی کنید
    آدرس آزمایشگاه خوارزمی برا شهاب سنگ
    سپاسگزارم

    1. سلام در گوگل جستجو کنید کیپاجم و وارد سایت و درخواست آزمایش بدین

 62. سلام لطفا عگسهایی برش خورده با نام فارسی و نشانه گذتاری و بات فلش نشان دادن ،،همه چی از جمله کندر ، نیکل ،و از هر نوع سنگ مریخ ماه،،با نمونه کامل و برش خورده،با اسم فارسی سنگ های گربنی یا دبگر سنگها غقط به دو جرف تنگایسی بسنده کردن که نشد توضیح،،لژفا برای هر نمونه از نوهع و رنگهت و سفتی ،،معلوم لشه،،،،ضمنا من یه سهاب سنگ پیدا کردم به نوع بازالنت زیاد شبیح هست،،و گربنی،،،قسمت هایی گریسیتال مانند داره و شبیح سنگ آتش زنه هست،،سیاه رنگ هست،،و کمی قرمزی هم یه فسمت بت سیاه فاطی سده،،و کریستال سفید با رویه سوخته سباه،،لطفا کمک کنید

  1. سلام دوست عزیز نام انگلیسی هر عکس نوشته شده. منتهی برای توضیح کامل هذکدوم نیاز به مقاله ای جدا داره و نمی شه همه چیز رو یکجا گفت.
   برای تشخیص شهاب سنگ راهی جز بردن به آزمایشگاه سنگ شناسی نیست چوم امری کاملا تخصصی و مبتنی بر آزمایش هست.

   1. سلام من دو عدد شهاب سنگ دارم خواستم بدونم اگرامکان داره عکس براتون بفرستم که راهنمایم کنید

 63. درود خسته نباشید بسیار لذت بردم،می آموزم زگهواره تا گور چون در کمال انتهایی نیست.ممنونم اساتید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا