سنگ در کوهی (کوارتز شفاف) طبیعی 3.3 گرم

78,000 تومان

این محصول یک نگین کوارتز بی رنگ شفاف (در کوهی) 3.3 گرمی با تراش گرد است که طبیعی و بدون بهسازی می باشد.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ کوارتز شفاف در کوهی طبیعی اصل معدنی
سنگ در کوهی (کوارتز شفاف) طبیعی 3.3 گرم

فروخته شد!