شجر بهاری صورتی طبیعی 3.6 گرم

220,000 تومان

این محصول یک عقیق شجر بهاری با نمایی از شکوفه های صورتی رنگ در زمینه شفاف می باشد.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ عقیق شجر بهاری سوسنی طبیعی اصل معدنی
شجر بهاری صورتی طبیعی 3.6 گرم

فروخته شد!