عقیق سوسنی طبیعی 3.5 گرم

150,000 تومان

این سنگ یک عقیق سوسنی (کلسدونی) شفاف با رنگی شاداب، وزن 3.5 گرم و تراش بیضی دامله است که طبیعی و بدون بهسازی می باشد.

فروخته شد!

قیمت خرید سنگ عقیق سوسنی طبیعی اصل معدنی
عقیق سوسنی طبیعی 3.5 گرم

فروخته شد!