نگین فیروزه شجر نیشابور طبیعی 2 گرم

690,000 تومان

این سنگ یک فیروزه شجر نیشابور تراش بیضی 2 گرمی است. این فیروزه بدون بهسازی و کاملا طبیعی می باشد.

موجود

قیمت خرید سنگ فیروزه نیشابور طبیعی
نگین فیروزه شجر نیشابور طبیعی 2 گرم

موجود