یک آکوامارین – بریل سفید نامعمول

آکوامارین – بریل سفید نامعمول
شکل 1. یک بریل دو رنگ تراش خورده 41.51 قیراطی. عکس از Marina Boncompagne.

اخیراً، محققی یک بریل دو رنگ جالب 41.51 قیراطی با تراش فست را تجزیه و تحلیل کرده است (شکل 1) که از آکوامارین و بریل سفید اوپک تشکیل شده است. این گوهر متعلق به فروشنده جواهر برزیلی Veber Leite است و بخشی از مجموعه او شامل چندین نمونه مشابه است. به گفته لیت، بریل‌های دو رنگ در برومادو، شهری واقع در ایالت باهیا، برزیل استخراج شده‌اند، اما منشاء جغرافیایی آنها تأیید نشده است.

آزمایش گوهرشناسی استاندارد هر دو بخش باهم، وزن مخصوص 2.70 و ضریب شکست 1.581-1.592 را نشان داد. طیف‌های فرابنفش/مرئی/نزدیک مادون قرمز (UV-Vis-NIR) یک نوار جذبی در مرکز حدود 810 نانومتر را نشان داد که در هر دو بخش نیز وجود دارد. در بریل، این نوار همراه با Fe2+ و احتمالاً توسط Fe3 + در مرز همسایگی خود، افزایش یافته است. بخش آبی در هنگام مشاهده یک طیف جذبی مبتنی بر پرتو-e، یک باند ناهمسانگرد در حدود 600 نانومتر را نشان می‌دهد، که ویژگی معمول آکوامارین است. رنگ سفید توسط یک باند جذب همسانگرد در محدوده 400 تا 700 نانومتر با ضریب جذب تقریباً یکسان در تمام طول‌های موج ایجاد می‌شود.
قسمت سفید اگرچه به ظاهر اوپک است، اما وقتی در معرض منبع نور شدید پلاریسموپ قرار می‌گیرد، بخش سفید اجازه عبور نور را می‌دهد و در زیر قطبنده های متقاطع خاموشی نشان نمی‌دهد، که نشان‌دهنده یک ترکیب پلی کریستالین است.

شکل 2. طیف رامان مقاطع آبی و سفید در بریل دو رنگ 41.51 قیراطی. طیف ها برای وضوح به صورت عمودی آفست هستند.

طیف رامان در دمای اتاق با استفاده از طیف‌سنج Horiba Scientific LabRAM HR Evolution همراه با میکروسکوپ Olympus Scientific Solutions BX-41 با عدسی بزرگ‌نمایی 50× بدست آمد. برای این تجزیه و تحلیل، یک لیزر تحریک 532 نانومتر انتخاب شد. هر دو بخش قله های اصلی را در حدود 321، 395، 520، 683، 1011، و 1066 سانتی متر-1 نشان دادند (شکل 2). قله های جزئی در 448، 622، و 1141 سانتی متر-1 مشاهده شد. طیف‌ها با بریل سازگار بودند و اگرچه بهسازی پاکی مشاهده نشد، اما جذب‌های نسبتاً قوی‌ای را در حدود 1504 و 1567 سانتی‌متر-1 نشان دادند (دوباره به شکل 2 مراجعه کنید) که ممکن است وجود یک ماده پرکننده را نشان دهد . تجزیه و تحلیل رامان اضافی با محدوده طیفی 100-3500 سانتی متر-1 مورد نیاز است تا مشخص شود آیا پیک ها واقعاً به ماده پرکننده مربوط هستند یا خیر.

آکوامارین – بریل سفید نامعمول
شکل 3. سمت چپ: مرز آکوامارین-بریل سفید. سمت راست: کانال های موازی بریل با محور بلوری c آکوامارین در قسمت آبی این گوهر است. عکس های مارینا بونکامپاین; میدان دید 10.00 میلی متر

تجزیه و تحلیل میکروسکوپی یک مرز بریل سفید-آکوامارین کاملاً مشخص را نشان داد (شکل 3، سمت چپ). کانال های موازی با محور c (c-axis) نیز مشاهده شد (شکل 3، سمت راست). این محقق از وجود بریل دو رنگ سفید-آکوامارین مشابه از ایالت میناس گرایس آگاه است، اما این اولین برخورد وی با چنین بریلی است که از برومادو، باهیا گزارش شده است.

منبع: 

GIA: Gems & Gemology, Spring 2024, Vol. 60, No. 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *