اینکلوژنهای جامد نامعمول در یاقوت سرخ مصنوعی (Flame-Fusion)

اینکلوژنهای جامد نامعمول در یاقوت سرخ مصنوعی (Flame-Fusion)
شکل 1. تعداد زیادی درونگیرهای جامد قرمز تیره با ظاهر طبیعی در یک یاقوت مصنوعی رشد یافته به روش flame-fusion مشاهده می شود. عکس از Ezgi Kiyak; میدان دید 2.9 میلی متر

یک محقق GIA اخیراً اینکلوژن های جامد قرمز تیره غیرمعمولی را در یک یاقوت سنتتیک رشد یافته به روش flame-fusion بررسی کرده است. آزمایش گوهرشناسی استاندارد ضریب شکست 1.760-1.768، یک خط گسیل کروم به رنگ قرمز با استفاده از طیف‌سنجی دستی، فلورسانس قرمز متوسط در زیر اشعه ماوراء بنفش موج بلند و فلورسانس قرمز ضعیف تحت UV موج کوتاه را به همراه داشت. این ویژگی ها با یاقوت سرخ مطابقت داشت. بررسی میکروسکوپی با استفاده از روشنایی میدان روشن، درونگیرهای متعدد قرمز تیره (شکل 1) را نشان داد که شبیه کریستال هایی هستند که معمولاً در کوراندوم طبیعی دیده می شوند.

اینکلوژنهای جامد نامعمول در یاقوت سرخ مصنوعی (Flame-Fusion)
شکل 2. خطوط رشد منحنی قوی و حباب های گازی متعدد و اینکلوژنهای جامد تیره در یاقوت سرخ flame-fusion وجود داشت. عکس از Ezgi Kiyak-GIA; میدان دید 2.9 میلی متر ل

علاوه بر این، تحت بزرگنمایی ویژگی های داخلی مشخصه یاقوت flame-fusion مانند خطوط منحنی و حباب های گاز را نشان داد. خطوط رشد منحنی قوی و حباب‌های گازی متعدد (شکل 2) نشان می‌دهد که این یک نوع اولیه یاقوت سرخ flame-fusion است. اگرچه کوراندوم های flame-fusion به طور گسترده در بازار موجود هستند، مواجه شدن با نمونه ای حاوی اینکلوژن های جامد قرمز تیره با ظاهر طبیعی غیرعادی است. این درونگیرها احتمالاً پودر آلومینا ذوب نشده هستند و این واقعیت که رامان قادر به شناسایی چیزی غیر از آلومینا نبود این امر را تأیید می کند.
شناسایی منشاء طبیعی یا مصنوعی سنگ با این نوع اینکلوژن های شبیه به طبیعی می تواند دشوار باشد. برای شناسایی صحیح منشاء چنین نمونه ای، مشاهدات دقیق مورد نیاز است.

منبع:

GIA.edu : Gems & Gemology, Spring 2023, Vol. 59, No. 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *